Kalendář akcí

PETRKLÍČCI

Třída rodinného typu

Třída: 25 dětí

Prostory: objekt MČ Praha 16, nám. Osvoboditelů 1368, Praha Radotín

Provoz: celodenní 7.00 – 17.30 hodin, celoměsíční nebo i jednotlivé dny

Výuku zajišťují: vedoucí pedagog Bohuslava Zemanová, asistent pedagoga Petra Šlápotová, asistent pedagoga Štěpánka Pánková

Věkově smíšená skupina, pro kterou bude vytvořeno klidné rodinné prostředí blízké tomu, které znají z domova, ze své rodiny. Sourozenci zůstávají spolu, stejně tak kamarádi různého věku. Pro mladší děti je přechod přirozenější a citlivější. Starší děti pomáhají mladším, mladší okoukají, přiučí se. Veškeré činnosti denního programu probíhají v přirozeném prostředí a jsou přizpůsobeny věku a schopnostem každého dítěte. V atmosféře vzájemné důvěry, úcty a spolupráci mezi všemi prožívají radost ze společně provedených chvilek.