Kalendář

červenec
2024
< >
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Hodnoty naší MŠ

  • KDO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ NAŠIM DĚTEM. V Soukromé MŠ Petrklíč investujeme hlavně do kvalitních pedagogů! Zaměřujeme se odborníky, kteří respektují potřeby různých typů osobností dětí v každodenní práci s nimi. Jsme si vědomi toho, že vytvořením pozitivního vztahu dítěte k pedagogovi, k nové autoritě v životě dítěte, mu pomůžeme snadněji vstoupit do školního zařízení a společnosti jako takové. Cílem je rozvíjet sebeúctu dětí a budovat emočně stabilní osobnost. V Soukromé MŠ Petrklíč jsou zastoupeny odborníci od mladé generace (právě vystudování VŠ pedagogové), až po starší pedagogy s dlouholetou praxí v předškolním zařízení. Všichni pedagogové se v průběhu každého roku účastní odborných přednášek a někteří se průběžně i nadále vzdělávají.

  • RODINA. Pro dítě nejbezpečnější prostředí. Účast rodiny v mateřské škole je velice důležitá, protože pouze v bezpečném prostředí se člověk může plně rozvíjet a soustředit. V Petrklíči nevstupuje do školky pouze dítě, ale rodič s dítětem. Dáváme tím najevo dítěti, že hranice bezpečného světa nekončí za dveřmi domova, ale i v kolektivu jeho vrstevníků a nových autorit. Snažíme se vytvořit takovou nabídku volnočasových aktivit, která osloví i naše nejzkušenější členy rodiny, tedy naše babičky a dědečky. Zároveň jim umožňujeme pravidelné konzultace s psychoterapeutem.

  • VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ VÝUKY. Osobnost dítěte v předškolním věku si vytváří své názory a hledá svůj cíl zájmu, proto jsme šli cestou vytvoření takového vzdělávacího programu, který naplní základní potřeby dítěte daného věku a který mu zároveň usnadní vstup do další etapy dnešního vzdělávacího systému. Petrklíč nabízí všestrannou výuku - součástí programu pro všechny děti jsou muzikoterapeutické hodiny, flétnička, environmentální výuka, dílna pro kutily, keramika, anglický jazyk, sportovní program - to vše pod vedením specializovaných odborníků.

  • INTEGRACE. Začleněním dětí se zdravotním znevýhodněním mezi děti zdravé posilujeme nejen jejich sebevědomí, ctižádost a sociálně adaptační schopnosti, ale také pomáháme vytvářet nezkreslený obraz o lidech se zdravotním handicapem, který budou jejich spolužáci mít až do dospělosti. Nezapomínáme ani na rodiče integrovaných dětí, kterým poskytujeme odbornou podporu a pomáháme odstranit společenskou izolovanost, nadměrnou psychickou a fyzickou zátěž.

Je krásné být u toho a vidět přirozené propojování různých generací a světů!