Kalendář akcí

O nás

Vítejte v Petrklíči

Kdo je Petrklíč a jaké jsou naše hlavní hodnoty, které Vám nabízíme?

Ve školním roce 2007/08 byla otevřena Soukromá mateřská škola Petrklíč jako školská právnická osoba, která navazuje na obdobné zařízení z minulých let (Centrum pro děti a rodinu Petrklíč). Jejím zřizovatelem je občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč).

Hlavní budova školky se nachází v centru Radotína. Děti mají možnost využívat vlastní tělocvičnu, keramickou a výtvarnou dílnu, pracovní dílnu pro kutily i venkovní prostory se sportovním hřištěm, pískovištěm, průlezkami a letními bazénky. Od roku 2011, kdy jsme otevřeli nové prostory nedaleko MŠ (vedle KS U Koruny v Radotíně) pravidelně děti dochází do rozlehlé zahrady a poznávají nedotčenou přírodu.

Soukromou mateřskou školu Petrklíč navštěvuje celkem 75 dětí ve třech třídách s možností integrace znevýhodněných dětí. Výuku zajišťují vždy 2 pedagogové, 1 asistent pedagoga, případně 1 asistent integrace. Dále provozujeme  "Centrum pro předškolní děti Broučci" - (Zahradní třída), které se nachází v nových krásných prostorách s velikou zahradou. Jedná se o jednu třídu s 15 dětmi, která je určena pro děti předškolního věku (od 3 do 6 let).

  

Naše hodnoty:

  • KDO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ NAŠIM DĚTEM. V Soukromé MŠ Petrklíč investujeme hlavně do kvalitních pedagogů! Zaměřujeme se odborníky, kteří respektují potřeby různých typů osobností našich dětí v každodenní práci s nimi. Jsme si vědomi toho, že vytvořením pozitivního vztahu dítěte k pedagogovi, k nové autoritě v životě dítěte, mu pomůžeme snadněji vstoupit do školního zařízení a společnosti jako takové. Cílem je rozvíjet sebeúctu dětí a budovat emočně stabilní osobnost. V Soukromé MŠ Petrklíč jsou zastoupeny odborníci od mladé generace (právě vystudování VŠ pedagogové) až po starší pedagogy s dlouholetou praxí v předškolním zařízení. Všichni pedagogové se v průběhu každého roku účastní odborných přednášek a někteří se průběžně i nadále vzdělávají.

  • RODINA, pro dítě nejbezpečnější prostředí. Účast rodiny v mateřské škole je velice důležitá, protože pouze v bezpečném prostředí se člověk může plně rozvíjet a soustředit. V Petrklíči nevstupuje do školky pouze dítě, ale rodič s dítětem. Dáváme tím najevo dítěti, že hranice bezpečného světa nekončí za dveřmi domova, ale i v kolektivu jeho vrstevníků a nových autorit. Snažíme se vytvořit takovou nabídku volnočasových aktivit, která osloví i naše nejzkušenější členy rodiny, tedy naše babičky a dědečky. Zároveň jim umožňujeme pravidelné konzultace s psychoterapeutem.
  • VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ VÝUKY. Osobnost dítěte v předškolním věku si vytváří své názory a hledá svůj cíl zájmu, proto jsme šli cestou vytvoření takového vzdělávacího programu, který naplní základní potřeby dítěte daného věku a který mu zároveň usnadní vstup do další etapy dnešního vzdělávacího systému. Petrklíč nabízí všestrannou výuku - součástí programu pro všechny děti jsou muzikoterapeutické hodiny, flétnička, environmentální výuka, dílna pro kutily, keramika, anglický jazyk, sportovní program ve vlastní tělocvičně a golfové dopoledne - to vše pod vedením specializovaných odborníků.
  • INTEGRACE. Začleněním dětí se zdravotním znevýhodněním mezi děti zdravé posilujeme nejen jejich sebevědomí, ctižádost a sociálně adaptační schopnosti, ale také pomáháme vytvářet nezkreslený obraz o lidech se zdravotním handicapem, který budou jejich spolužáci mít až do dospělosti. Nezapomínáme ani na rodiče integrovaných dětí, kterým poskytujeme odbornou podporu a pomáháme odstranit společenskou izolovanost, nadměrnou psychickou a fyzickou zátěž.

Je krásné být u toho a vidět přirozené propojování různých generací a světů!