Kalendář akcí

Koncepce školy

  • objevovat svět kolem sebe přes prostředí , tradice a kořeny

  • poznání „sama sebe“

  • vytvářet   a  upevňovat vztahy mezi sebou a  ostatními lidmi

  • pobyt  venku na zahradě i v přírodě je pro děti inspirací i zdrojem zdraví a síly

  • rodiče jsou součástí školy

Našim hlavním cílem je vychovat děti k otevřenosti a vlastnímu zájmu o učení. Naučit je vnímat a přijímat nové podněty, umět komunikovat a spolupracovat, ale také se samostatně rozhodovat. Poznat, jak je důležité více rozumět sobě i druhým, jak dokázat chápat a řešit konflikty a jak si vytvářet vlastní názor na okolní svět.

Spolupráce a komunikace s rodiči, úzce, neformálně, otevřeně… je naší prioritou.