Kalendář

červenec
2024
< >
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Výchovný poradce

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům se speciálními vzdělávacími potřebami školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření.
 • Pomoc žákům se studijními problémy a prevence školní neúspěšnosti.
 • Evidence žáků s SVP (speciální vzdělávací potřeby).
 • Pomoc s přípravou PLPP (Plánu pedagogické podpory), IVP (Individuálního vzdělávacího plánu) rodičům, žákům a pedagogům.
 • Individuální konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy.
 • Depistáž žáků se specifickými poruchami učení a chování.
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami.
 • Spolupráce s metodikem prevence a vedením školy.
 • Spolupráce se středisky výchovné péče a krizovými centry.
 • Dodržování etického kodexu poradenského pracovníka.

Objednání na konzultaci:

 • termíny dle telefonické nebo e-mailové domluvy

Bc. Zuzana Brožová

tel.: 775 856 805

e-mail: zuzana.brozova@petrklic.net

adresa: budova MŠ nám. Osvoboditelů 1368/27, vchod z ulice Hadravská

Studia:

Studium pro výchovné poradce – program celoživotního vzdělávání - 2022, 250 h, státní zkouška z teorie a organizace poradenství, poradenské diagnostiky a intervence, žák v centru pozornosti VP, žák se speciálními vzdělávacími potřebami.

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika - 2013, státní zkouška z logopedie, pedagogiky, psychologie, psychopedie a speciální pedagogiky.

Akreditované kurzy a školení MŠMT:

Komunikační dovednosti s rodiči, třídou a kolegy, Mgr. Radek Tvrdoň, 2023

Péče o zdravé klima třídy, Socioklima s. r. o., 2022

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, RWCT, 2021

Kočičí zahrada – minimální preventivní program pro 1. stupeň, Magdaléna o. p. s., 2021

Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP, Zřetel s r. o., 2020

Jak poznat šikanu ve škole, Madio z. s., 2020

Rozhovor se zákonnými zástupci při řešení šikany, Madio z. s., 2020

Školní násilí, Společně k bezpečí z. s., 2019

Specifika hodnocení žáků v kontextu společného vzdělávání, NIDV, 2019

Dílna psaní pro 1. stupeň, RWCT, 2019

Cesty spolu – Spolupráce asistenta pedagoga a učitele, NIDV, 2018

Třídnická hodina - prostor pro efektivní řešení problémů i osobnostní růst žáků, NIDV, 2018

Rekvalifikační kurz pracovníka zotavovacích akcí, Rescue Training CZ, 2018

Matematika 3.-5. ročníku ZŠ Hejného metodou, H-mat, o. p. s., 2018

Práce s chybou v českém jazyce, Descartes, v. o. s., 2017

Začínající učitel, NIDV, 2017

Pracovní zkušenosti:

2020 - 2024 - Výchovný poradce ZŠ

2015 - 2024 - Speciální pedagog, třídní učitel, 1. stupeň ZŠ

2014 - 2015 - Vychovatel v dětském domově se školou

2012 - 2014 - Asistent přímé péče v chráněném bydlení pro klienty s mentálním hendikepem

1998 - 2007 - Marketingový a obchodní specialista v nadnárodních společnostech