Kalendář

červenec
2024
< >
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Šablony II družina

  1. KLUBY DRUŽINA
  2. PROJEKTOVÉ DNY DRUŽINA

PROJEKTOVÉ DNY 2019/2020

Projektový den ŠD - 3.10.2019

OVOCNÉ STROMKY PRO NAŠI ZAHRÁDKU

Projektový den byl propojen s environmentální výchovou a pracovními činnostmi v rámci družiny.  Odborníkem z praxe byl dendrolog Ing. Vladimír Janeček, Ph.D. Cíl: Vysadit stromy na naší zahradě.  Vnímat rozmanitost zahrady, rozvíjet smysly a pěstovat vztah k přírodě, rozvíjet komunikační a sociální dovednosti prostřednictvím praktických činností na zahrádce.

Projektový den ŠD - 3.11.2020

Vánoční keramické tvoření.

Projektový den byl realizován v rámci odpolední volnočasové aktivity ve školní družině. V době předvánočních akcí jsme s žáky naplánovali tvoření vánočních dárků pro rodiny a blízké kamarády. Rozhodli jsme se pro práci s tradičním materiálem - keramickou hlínou.

Popis společné přípravy  

Příprava lektora a vychovatelky probíhala formou osobního setkání, kdy se obě strany domluvily na programu a pomůckách, které je potřeba k práci. Výstupy společné přípravy a rozdělení kompetencí ·         Tradice obdarovávání, symboly - vychovatelka

·         Navrhování dárků, motivy - lektorka

·         Příprava pomůcek na tvoření s hlínou- společně s žáky

·         Výroba dárků, volba vhodné techniky 

Popis společné výuky Projektový den byl zaměřen na rozvoj jemné motoriky, tvořivost, kreativitu, fantazii, estetické cítění, ale také samostatnost či podnikavost. Pro projekt byla zvolena metoda tvoření prožitkem.

Projektový den mimo ŠD

DÍLNA STŘEDOVĚKÉHO MALÍŘE

Popis společné přípravy   Společná příprava proběhla na základě osobního setkání.

Cílem projektové výuky bylo se prostřednictvím vybraných autentických děl z 14. století blíže seznámit s historií, osobnostmi a kulturou lucemburské doby. Pedagog se zaměřoval zejména na formu výuky, odborník na její obsah.

Výstupy společné přípravy Žák umí poznávat druhy malířství ve středověku (deskové, knižní) a rozumí základním malířským postupům při vzniku deskového obrazu. Učí se také rozeznávat jednotlivé světce podle jejich atributů a přistupuje k výtvarným dílům jako ke zdroji inspirace. Součástí výuky byla také výtvarná dílna, kde si žáci vyzkoušeli pracovat středověkou technikou vaječné tempery. K inspiraci byla využita např. díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Třeboňského oltáře a Mistra Theodorika. Jednotlivé body přípravy byly dohodnuty osobně.

Popis společné výuky Projekt byl určen pro smíšenou skupinu dětí od 1. až do 3. třídy. Metody projektové výuky: Žáci pracovali společně. Důraz byl kladen na aktivní přístup k výuce, kreativitu a schopnost spolupráce. Výuka probíhala ve dvou rovinách. Teoretická část se uskutečnila v prostorách expozice středověkého umění, praktická část poté ve výtvarném ateliéru. Při výuce bylo využito autentického prostředí středověkého kláštera.

Projektový den ŠD - 12.2.2020

Keramické tvoření na jarmark

Projektový den byl realizován v rámci přípravy na jarní akci ZŠ Petrklíč, kdy se na zahradě konají různé aktivity včetně trhů, kde žáci nabízejí své výrobky.  Žáci společně s vychovatelkou naplánovali tvoření keramických předmětů, které byly inspirovány jarními motivy. Byla oslovena lektorka z keramické dílny, která ve spolupráci s vychovatelkou celý projektový den připravila.