Kalendář akcí

Naše ZŠ

HISTORIE PETRKLÍČE
Od září 2002 nabízíme různé aktivity pro maminky na mateřské dovolené, hlídání dětí, odborné poradny pro rodiče dětí předškolního a mladšího školního věku, víkendové a pobytové akce pro celou rodinu. Předškolní zařízení pro děti jsme přihlásili k programu „Začít spolu“, který i v současné době má návaznost na ZŠ v Radotíně. Dodnes vycházíme z tohoto programu, jehož filosofie je nám blízká. Nechceme, aby v nás dítě vidělo pouze autoritu. Stavíme se k dětem přátelsky, problémy řešíme dialogem. Celodenní aktivity jsou vyvážené, učíme děti hlavně prožitkem… děti zdravé i ty integrované.

V průběhu let 2003 a 2004 jsme postupně předělávali prostory bývalých jeslí tak, aby více vyhovovaly potřebám dětí a maminek. Z jedné třídy rodinného typu (3-7 let) a místnosti pro mateřské centrum, kam docházely maminky s malými dětmi na pravidelné aktivity, jsme rozšířili zařízení na 2 a později 3 třídy rozdělené dle věku dětí … začátek propracovanější přípravy pro předškolní děti.

Celkově se dá říci, že od roku 2005 dostalo celé předškolní zařízení podobu, kterou známe již dnes – zázemí pro rodiče na mateřské dovolené, jedna skupina tvořena nejmenšími děti v malém kolektivu (max 15 dětí), další skupina dětí od 4-5 let a v neposlední řadě děti předškolního věku, tedy skupina připravovaná na školu. Významným milníkem se pro Petrklíč stal rok 2005 také díky projektu integrace „Kamarádi Petrklíče“. Tehdy jsme integrovali první holčičku s kombinovaným postižením. Od té doby bylo v Petrklíči integrováno celkem třináct dětí.

V září 2006 jsme otevřeli v prostorách statku u Vacků v Dolních Černošicích – Lipencích Ekocentrum pro děti a rodinu Petrklíč. Krásné místo uprostřed polí nedaleko řeky Berounky, kde se děti připravovaly v souladu s koloběhem přírody na vstup do školy. Od roku 2009 toto zařízení pokračuje pod vlastním názvem.

V následujícím roce 2007 se nám podařilo uskutečnit další sen a pod hlavničkou občanského sdružení Petrklíč vznikl divadelní spolek Gaudium. Dnes již odehrál desítky představení ke spokojenosti stovek diváků nejen z Radotína a okolí. Více info na www.gaudium.cz.

Předškolní zařízení v Centru pro děti a rodinu v Radotíně jsme v září 2007 zapsali do sítě škol – vznikla tak Soukromá mateřská škola Petrklíč. Motto školky: „Petrklíč – k duši klíč. Budeme si spolu hrát, zlatou bránu otvírat. Jakým klíčem? Petrklíčem“

Další roky, 2008 a 2009 jsme se snažili více zaměřit na kvalitu aktivit (například mezinárodní projekt Inkluze – integrace, propojení se základní školou v Radotíně). V roce 2009 se osamostatnil Divadelní spolek Gaudium a také Ekocentrum Lipence. Tím jsme omezili rozsah činností a soustředili se na kvalitu v Soukromé mateřské škole Petrklíč v Radotíně.

Novou spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 5 jsme navázali v roce 2010, kdy jsme si zároveň pronajali úžasné prostory vedle Kulturního střediska U Koruny v Radotíně. Dlouho jsme hledali způsob jak nabídnout široké veřejnosti cenově příznivou, ale zároveň kvalitní výuku pro děti předškolního věku. Díky vstřícnosti DDM Praha 5 jsme to dokázali zrealizovat. Centrum pro předškolní děti Broučci, které mají zázemí v nových prostorách („Dům a zahrada U Petrklíče“), navštěvuje denně 15 dětí od 3 let, což je maximální kapacita zařízení, která zajistí individuální přístup. Broučci mají možnost využívat rozlehlou a klidnou zahradou, kde tráví většinu svého času i třeba při nepříznivém počasí , neboť mají na zahradě k dispozici velké týpí. Již třetím rokem nabídneme dětem pravidelnou výuku muzikoterapie, zdravého dýchání, angličtiny, environmentální výchovy. Nechybí ani sport a tvůrčí dílny pod vedením odborníků z Petrklíče. Děti také mají možnost účastnit se divadel a zajímavých přednášek v rámci projektu Host do Petrklíče.

Velmi oblíbeným se stal projekt Baby bio Rado(s)tín. Ve spolupráci s MČ Praha 16 se v roce 2011 zpřístupnilo místní Kino Radotín pro dopolední promítání pro maminky na mateřské dovolené. Speciální projekce se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením. Pro děti je připraven hrací koutek pod odborným dohledem asistentů z MŠ Petrklíč.

Během roku 2012 jsme slavnostně odemkli a zpřístupnili část zahrady pro rodiny dětí z Petrklíče. Rodiče s dětmi si mohli užít opékání indiánských placek, jarní pletení věnců, čarodějnický rej, dětský den plný soutěží. Zatím děti využívaly zahradu jako místo, kam pravidelně (v rámci školky) nebo nepravidelně na aktivity s rodiči docházely. Naším záměrem bylo připravit a zázemí „ZAHRADNÍ třídy“ – třídy, kde by děti mohly být celý den – celý rok na zahradě.

Od jara 2013 jsme seznamovali rodiče s naším záměrem „zahradní třídy“…. Vytipovávali jsme rodiče, kteří by se nebáli s námi do tohoto pilotního projektu jít… důležitým momentem pro realizaci byl tým  lidí… podařilo se a od září 2013 začala na zahradě fungovat třída BROUČCI. Současně využívaly stále se zdokonalující prostory i děti ze školky Petrklíč.

V roce 2014 se nám podařilo dokončit zázemí na zahradě, po několika letech znovu začala skvěle fungovat komunita rodičů. Možná jsme  ve spirále opět došli do místa, kdy Petrklíč před 12 lety vznikl – místa MATEŘSKÉHO CENTRA  - skvělých maminek, úžasných tatínků, spokojených a šťastných  dětí….

 

Rok 2015 byl opět velmi pestrý a obohacující. Aktivity pro děti i rodiče byly prohloubeny a nám se podařilo otevřít v prostorách statku U Sojků DRUŽINU pro děti ze Základních škol, děti tak mohly smysluplným způsobem trávit svůj volný čas po škole. Měly možnosti pravidelných výletů do přírody, mluvit anglicky s rodilým mluvčím, poznat lépe samy sebe při muzikoterapii a pekly a vařily a vyráběly drobné dárečky apod. Také se nám podařilo přijmout děti, ty nejmenší - dvouleté- do BERUŠEK, tam poprvé v životě vstoupily do kolektivu dalších dětí bez přítomnosti rodičů a pozvolna se připravovaly na svou vlastní cestu životem.

Petrklíč dál kvete.

Roku 2016 jsme od září otevřely Soukromou základní česko-anglickou školu, hurá! Kolektiv dětí je malý a bezpečný, paní učitelka Jitka je k dětem nanejvýš vnímavá a dává jim přirozeným způsobem najevo své profesionální i lidské kvality. Bývá přítomna i asistentka pedagoga, která dopomáhá i jedné integrované holčičce a každodenně chodí za dětmi na několik hodin David, anglický rodilý mluvčí, který v dětech probouzí vztah a kontakt  v chápání  anglického jazyka. Od září 2017 budeme otevírat další první třídu naší školy a děti ze současné 1. třídy postoupí do dalšího ročníku.

Ve školce i nadále pokračujeme se zahradní třídou Broučci, kde se prostory zahrady daří opečovávat a obohacovat přítomností dětí, dále rozvíjíme děti ve třídě Petrklíček, Sluníčka i Předškoláci, kde mj. umožňujeme 2 x týdně dětem z jiných mateřských škol, aby pravidelně docházely na předškolní přípravu.

Od roku 2018 mají možnost i dvouleté děti navštěvovat naši MŠ ve třídě Berušky.

 

Doufáme, že se nám bude dařit posouvat naše vize a sny ku prospěchu nás všech.

Těšíme se na vás a vaše děti!

Petrklíč

Petrklíč