Kalendář akcí

Zápis z třídních schůzek

Zápis z třídní schůzky, která proběhla 10.9.2020 

Na schůzce se řešilo několik okruhů, proto se je pokusím shrnout do několika bodů. 

 • Příchod dětí je ideální do 9:00 - od 9:15 začínáme ranní kruh a pokud přijdete později, pak prosím počkejte, než jej dokončíme. 

V posledních dnech probíhá kruh v džungli, takže pokud nás neuvidíte od vrátek, můžete samozřejmě počkat normálně už na zahrádce. 

 • K odhlašování dětí používejte hlavně systém webooker - slouží nejen k odhlašování dětí, ale i k využití náhrad. Prosíme Vás tedy o odhlašování, aby další děti mohly využít náhrady. Pokud dítě není odhlášené ze systému webooker, tak není místo volné a není možné se přihlásit, i když reálně je ve školce méně dětí. Buďte tedy ohleduplní i k ostatním rodičům a systém využívejte.
 • Čtvrteční odpolední svačinky a páteční obědy - pokud nám budete chtít pomoci a jídlo připravit, můžete se napsat do kalendáře na nástěnce a budeme s tím počítat, když tam nikdo napsaný nebude, jídlo si zajistíme sami
 • Eva vybírá platbu za svačiny - kdo ještě nemá zaplaceno, tak prosím do konce září - díky
 • a osobní prosba - pokud mají Vaše děti alergie, nebo jiné potřeby, nebo se třeba bojí psů, vody atd. prosím napište mi to do mailu, nebo si to řekneme osobně - pomůže mi to předcházet potenciálně náročným situacím a budu s tím počítat. Vím, že alergie jsou v evidenčních listech, ale od Vás to bude aktuálnější. Moc děkuji. 
 • Občas zkontrolujte, že děti mají ve školce dostatek náhradního oblečení - spodní prádlo, ponožky, tepláky atd.
 • Na výlety dávejte prosím dětem batůžky s přezkou přes hrudník, lépe se jim pak nosí a nepadá
 • S dětmi bychom 1x za měsíc znovu chodili jízdu na koni k naší průvodkyni Evě - děti s sebou potřebují přilbu, pokud nechcete, aby se Vaše dítě zúčastnilo, dejte nám prosím vědět. O této akci Vás budu dopředu informovat. 

                                            

 • Plánované akce tohoto roku najdete v příloze mailu v zápisu od Larysy a také na webu školky
 • Na začátku roku 2021 bychom se třídou jeli na Školu v přírodě - na lyžařský kurz v termínu od 9.1.2021 -15.1.2021 https://www.boudazvonarka.cz/ 
 • Stejně tak od 2. pololetí budou mít Broučci možnost sportovního kurzu bruslení a později plavání, zájem budeme postupně zjišťovat
 • Pro všechny děti pořídíme pracovní sešit Hrášek v přírodě od Lídy Krupičkové, vybrali jsme ho, protože víc odpovídá tématům naší školky a obsahuje různorodé úkoly, které se dají vybírat podle náročnosti. Sešit dětem zůstane i do dalších let, dokud neodejdou do školy, nebo ho celý nevyplní. Sešit bude pak vždycky k nahlédnutí v jejich šanonech a samozřejmě jim i zůstane.
 • Kroužky- přihlašování a přehled je na webu školky https://www.petrklic.net/rs/krouzky-na-skolni-rok-2020-2021/ v případě zájmu je ještě v nabídce metoda FIE a Výtvarné hrátky (viz. příloha emailu) Tyto kroužky se otevřou pouze pokud se přihlásí dostatečný počet dětí.  Termín těchto kroužků je čtvrtek od 15 - 16 nebo 16 - 17 hod.

      Kontakty:

 • telefon do školky: 604256389 
 • WhatsApp skupina Broučci: slouží pro domluvu prioritně mezi maminkami, dáváme na ni fotky v průběhu dne, kdo v ní není prosím napište mi na mail, nebo telefon a přidáme Vás Telefon na mě: 608773192
 • Kdo nemá klíč od dveří ve vstupu do budovy, dejte mi také vědět a pořídíme Vám ho

Fotografie ze života Broučků najdete také na webu Petrklíče - sekce pro rodiče - foto https://www.petrklic.net/rs/foto/.

 A poslední prosba, máte-li doma jakékoli přebytky, co nestihnete zpracovat, rádi je ve školce uvítáme - cokoli z ovoce, zeleniny, nebo třeba marmelády, kompoty a sušené ovoce. Prostě to co nestihnete sníst ???? využijeme je na svačinky ve školce.     Díky moc a těsím se, až se potkáme na nějaké společné akci  

 

 

Zápis z třídní schůzky konané dne 4. 6. 2020

Plánované akce do konce školního roku:

10. 6. holčičí a gentlemanský den

11. 6. výlet na kolech podél Berounky do Černošic a zpět

25. 6. dopolední rituál rozloučení s předškoláky, odpoledne volný program s rodiči, s ohledem na situaci ohledně Covid-19 letos nebude realizováno společné přespání na zahradě u Broučků

Kroužky a akce na příští školní rok:

Kroužky na příští školní rok budou pokračovat, konkrétní rozvrh hodin bude upřesněn na počátku školního roku. Plánováno je rovněž pravidelné plavání a bruslení, rovněž budou bližší informace podány na začátku šk. roku.

Změny v týmu průvodců:

Tímto školním rokem končí své působení v MŠ Petrklíč vedoucí zahradní třídy Markéta Janoušková. Od příštího týdne bude zahájeno výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucího pedagoga třídy Broučků. Zájemci budou po domluvě přítomni programu s dětmi. Nový člen týmu bude představen na počátku školního roku.

Prostor zahradní třídy zůstává pro nastávající školní rok zachován.

Systém vlastních dopoledních a společných odpoledních svačin zůstává neměnný, rovněž obědová čtvrteční svačina z důvodu celodenního výletu, čtvrteční odpolední svačina, o kterou prosíme rodiče a páteční komunitní vaření, do jehož zapojení vás srdečně zveme.

Prosíme rodiče, aby dětem do školky nedávali sladkosti – bonbóny, žvýkačky, lízátka, čokolády apod. Jak již bylo řečeno na předchozích třídních schůzkách, tento typ „svačinek“ není v souladu s filozofií zahradní třídy a zbytečně vytváří konfliktní atmosféru mezi dětmi. Za respektování tohoto pravidla všem děkujeme.

Všem Broučkům přejeme krásné, pohodové léto plné nádherných zážitků se svými rodinami a kamarády! Na shledání se těšíme v novém školním roce :-)

 

Zápis z třídní schůzky 6. 2. 2020

 1. shrnutí 1. pololetí:

Témata jednotlivých měsíců se odvíjí od přírodního kalendáře a českých lidových tradic:

 • září – měsíc sklizně, sv. Václav

 • říjen – měsíc probíhajícího podzimu

 • listopad – měsíc soucítění, svátek Dušiček, legenda o sv. Martinovi

 • prosinec – měsíc adventního těšení

 • leden – zima, zimička

 

 1. plánovaná témata na 2. pololetí:

 • únor – masopustní veselí

 • březen – loučení se zimou, vynesení Moreny, vítání jara, 25. 3. Den otevřených dveří a zahradní slavnost

 • duben – oslava Dne Země, otvírání studánek, oslava Velikonoc

 • květen – poznávání bylinek, jejich vůně, chuti, užitku, 5. 5. zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

 • červen – oslava letního slunovratu, svatojánská noc, loučení s dětmi odcházejícími do školy, rituální zakončení roku

 

 1. ostatní:

 • kroužky – viz. webové stránky MŠ Petrklíč, přihlašování přes kancelář

 • předškolní děti – v případě OŠD konktakujte prosím PPP

 • po domluvě s rodiči a společném odhlasování byla obnovena možnost náhrad přes školní web

 • v souladu se školním řádem prosíme, aby děti přicházely do kolektivu zdravé bez jakýchkoli známek onemocnění respiračního či jiného druhu, v případě infekčních nemocí prosíme o informaci, která bude předána ostatním rodičům

 

Zápis z třídní schůzky 12. 9. 2020

 • organizace dne zahradní třídy Broučci, koloběh týdne i rozvrh průvodců zůstává stejný – viz. Koloběh týdne u Broučků na www.petrklic.net . Prosíme rodiče, aby děti do školky přivedli nejpozději v 9:15, aby byl dostatek času pro rozloučení a ukotvení dítěte. V případě pozdějšího příchodu prosíme rodiče, aby počkali na ukončení ranního komunitního kruhu tak, aby nebyl narušován

 • zajištění svačinek a obědů zůstává ve shodě s předešlým školním rokem, odhlašování obědů i nepřítomnosti dítěte prosíme přes školní web

 • plánované akce:

13. - 14. 10. Havelské posvícení

16. 10. Den otevřených dveří a Zahradní slavnost

27. 11. Strom splněných přání a Adventní jarmarku

18. 12. Společné adventní setkání v kostele

podzimní brigáda a zazimování zahrady za pomoci rodičů po dohodě před zahradní slavností

 • kroužky nabízené MŠ Petrklíč – viz. internetové stránky MŠ Petrklíč, přihlašování přes kancelář

 • prosíme rodiče, aby děti vybavili podsedáky a rukavicemi vhodnými do mokrého počasí

 • dále prosíme rodiče – pokud máte nepoužívaný chytrý telefon o jeho věnování, případně zakoupení z fondu finančních prostředků získaných na jarmarcích

 • v případě jakýchkoli potíží či potřeby řešení jakékoli situace, kontaktujte prosím konkrétní průvodce

 

Zápis z třídní schůzky 30. 5. 2019

 • Kapacita zahradní třídy pro následující školní rok 2019/2020 je pro všechny dny maximálně naplněna stávajícími dětmi (rozšíření docházky) a jejich sourozenci, žádné nové dítě nebylo přijato.
 • Z důvodu velkého zájmu o zahradní třídu a nemožnosti vyhovět všem žádostem je uvažováno o založení nové skupiny venkovní třídy. Pokud by došlo k její realizaci, provoz nové skupiny nebude nijak zasahovat do chodu zahradní třídy.
 • S ohledem na plnou kapacitu všech dnů zahradní třídy se od nového školního roku ruší systém náhrad. Druhým důvodem tohoto rozhodnutí je nevyrovnanost podmínek, resp. nespravedlnost vůči rodinám, jejichž děti dochází na plnou docházku a kteří nemají možnost čerpat náhrady.
 •  Vzhledem k rozvrhu služeb průvodců a počtu hodin přímé pedagogické práce, kdy bez předchozího naplánování jsme jen velmi složitě zastupitelní, zveme rodiče k bližšímu seznámení s chodem dne a jeho náplní formou pohotovostí, které nám pomohou v případě náhlých, neočekávaných událostí, resp. onemocnění nás nebo našich dětí. Rozpis pohotovostí bude vyvěšen na nástěnce a prosíme rodiče, kteří mají možnost, aby se zapisovali do jednotlivých dnů, které v případě potřeby stráví s dětmi a jedním z průvodců.
 • Po roční zkušenosti s vedením třídního fondu a zajišťováním odpoledních svačin navrhujeme změnu ve dvou možnostech:
  1. z jídelny státní MŠ, která nám dodává obědy, budeme odebírat také svačiny  
  2. platba za svačiny a páteční oběd bude probíhat formou zálohy na pololetí a odpolední svačiny zůstanou v naší režii (čtvrteční svačina a páteční oběd bude zajištěn rodiči jak je tomu doposud)  - hlasováním rodičů byla zvolena varianta č. 2), tj. zaplacení pololetní zálohy do třídního fondu.
 • Prosíme rodiče o pomoc s opečováním morčátek a zahrady během prázdnin – rozpis bude tradičně vyvěšen na nástěnce.
 • Pro řešení jakýchkoli problémů, nedorozumění či potřeby vyjasnit si jakoukoli situaci kontaktujte prosím vedoucí třídy, resp. konkrétního průvodce, kterého se daná situace týká, a domluvte si schůzku. Domněnky či delegování na třetí osobu k vytvoření vzájemné důvěry, otevřeného a vzájemně respektujícího prostoru bohužel nevedou.

Děkujeme všem rodičům za pomoc během celého školního roku, velmi si jí vážíme.

Děkuji všem členům týmu zahradní třídy, kteří svou práci dělají srdcem a z přesvědčení o její smysluplnosti. Markéta

 

Zápis z třídní schůzky 24. 1. 2019

 1. shrnutí 1. pololetí:

Školním rokem nás průběžně provází téma přírodních živlů – podzim jsme věnovali vzduchu/větru, zimu vodě, na jaře nás čeká země a konec školního roku/počátkem léta se zaměříme na oheň.

Zároveň se témata jednotlivých měsíců odvíjí od přírodního kalendáře a českých lidových tradic:

 • září – měsíc sklizně, sv. Václav
 • říjen – počátek příprav na období podzimu a zimy
 • listopad – měsíc větru a soucítění, svátek Dušiček, sv. Martin
 • prosinec – měsíc zimního slunovratu a adventu, české vánoční tradice
 • leden – zima a ptáčci, svátek Tří králů

2. plánovaná témata na 2. pololetí:

 • únor – řemesla a masopust
 • březen – loučení se zimou, vynesení Moreny, vítání jara
 • duben – oslava Dne Země, otvírání studánek, oslava Velikonoc, 4. 4. jarní jarmak na zahradě
 • květen – poznávání bylinek, jejich vůně, chuti, užitku
 • červen – oslava letního slunovratu, svatojánská noc, loučení s dětmi odcházejícími do školy, rituální zakončení roku  

3. ostatní:

 • kroužky – viz. webové stránky MŠ Petrklíč, přihlašování přes kancelář
 • pro předškolní děti možnost testů školní zralosti – Mgr. Benešová
 • 23. – 24. 2. Kurz komunikace a emoce – Dieter Schwarz
 • návrh na nákup podsedáčků s nepromokavou spodní vrstvou (každé dítě si bude nosit v batůžku) a nákup šamanského bubnu z peněz utržených na jarmarku
 • týpí – na jaře proběhne očištění a impregnace plachty, David – zajistí instalaci původního liningu – v případě jeho nefunkčnosti bude zakoupen lining nový
 • záloha na odpolední svačiny se ustálila na 15,-/den, za páteční obědy (příp. obědy v jiné dny vařené na třídě) na 30,-/den
 • prostory pro zahradní třídu na nový školní rok – předpokládáme, že i ve šk. roce 2019/2020 budeme ve stávajících prostorech. V jednání je pozemek u Janečků u Černé rokle, v případě potřeby jurta zajištěna. V jednání jsou rovněž prostory pro ZŠ. 

 

Zápis z třídní schůzky 13. 9. 2018:

 1. Paní Kydlíčková přednesla informace ohledně prostoru zahradní třídy – zahrada pronajata do 31. 8. 2019, tento školní rok tedy setrváme v současných prostorech. Vzhledem k velmi vysoké ceně pozemku není reálné jeho zakoupení. Z toho důvodu již hledáme prostory v Radotíně a jeho bezprostředním okolí pro venkovní třídu, na kterých bude postavena jurta.  
 2. Děkujeme všem rodičům za důvěru, podporu i pomoc, které si velmi vážíme! Prosíme o pomoc s hledáním prostoru, sponzora pro podporu činnosti zahradní třídy, resp. průvodců, se zakoupením jurty. Jakékoli podněty, informace apod. velmi vítáme.
 3. Téma, které nás bude školním rokem provázet, je „Potkávání živlů“.
 4. Organizace dne zahradní třídy Broučci, koloběh týdne i rozvrh průvodců zůstává stejný (po a pá slouží Larysa s Davidem, út, st - Markéta s Evou, ke kterým se ve čtvrtek přidá David) – viz. Koloběh týdne u Broučků na www.petrklic.net . Prosíme rodiče, aby děti do školky přivedli nejpozději v 8:45, aby byl dostatek času pro rozloučení a ukotvení dítěte. Rovněž prosíme rodiče, aby děti vstupovaly do ranního kruhu již samy, bez přítomnosti rodičů, vyjma pátku, který je komunitním dnem. Jedná se o ohled vůči novým dětem, které prochází adaptačním obdobím i dětem starším, tak, aby měly prostor pro přeladění se na dění třídy. Odůvodněné výjimky jsou samozřejmě po vzájemné domluvě možné.
 5. Změněn dodavatel obědů i organizace svačinek – viz. mail zaslaný rodičům dne 2. 9. 2018, ve kterém jsou rovněž uvedeny informace ohledně omluv dětí a náhrad neodchozených dnů.
 6. Do zahradní třídy bychom rádi zakoupili 20 relaxačních podložek z ovčí kůže – prosíme o pomoc – pokud narazíte na možnost jejich zakoupení za nižší cenu než-li je komerční, i po jednotlivých kusech např. z bazárků, od známých apod., budeme rádi za informaci.
 7. Prosíme také o pomoc se sháněním srdce ze švestkového dřeva jako komunitní předmět. Narazíte-li na něj např. na trzích, případně víte o někom šikovném, kdo by nám ho vyrobil, prosíme o informaci :-)
 8. Plánované akce: 13. - 14. 10. Havelské posvícení, 18. 10. Zahradní slavnost, 18. 10. Den otevřených dveří
 9. Odborné přednášky: 26. 9. Výchova kluků – Vlaďka Bartáková, 20. 11. Výchova holek – Vlaďka Bartáková
 10. Kroužky nabízené MŠ Petrklíč – viz. internetové stránky MŠ Petrklíč, přihlašování přes kancelář.