Kalendář akcí

Zápis z třídních schůzek

Zápis z třídní schůzky 24. 1. 2019

 1. shrnutí 1. pololetí:

Školním rokem nás průběžně provází téma přírodních živlů – podzim jsme věnovali vzduchu/větru, zimu vodě, na jaře nás čeká země a konec školního roku/počátkem léta se zaměříme na oheň.

Zároveň se témata jednotlivých měsíců odvíjí od přírodního kalendáře a českých lidových tradic:

 • září – měsíc sklizně, sv. Václav
 • říjen – počátek příprav na období podzimu a zimy
 • listopad – měsíc větru a soucítění, svátek Dušiček, sv. Martin
 • prosinec – měsíc zimního slunovratu a adventu, české vánoční tradice
 • leden – zima a ptáčci, svátek Tří králů

2. plánovaná témata na 2. pololetí:

 • únor – řemesla a masopust
 • březen – loučení se zimou, vynesení Moreny, vítání jara
 • duben – oslava Dne Země, otvírání studánek, oslava Velikonoc, 4. 4. jarní jarmak na zahradě
 • květen – poznávání bylinek, jejich vůně, chuti, užitku
 • červen – oslava letního slunovratu, svatojánská noc, loučení s dětmi odcházejícími do školy, rituální zakončení roku  

3. ostatní:

 • kroužky – viz. webové stránky MŠ Petrklíč, přihlašování přes kancelář
 • pro předškolní děti možnost testů školní zralosti – Mgr. Benešová
 • 23. – 24. 2. Kurz komunikace a emoce – Dieter Schwarz
 • návrh na nákup podsedáčků s nepromokavou spodní vrstvou (každé dítě si bude nosit v batůžku) a nákup šamanského bubnu z peněz utržených na jarmarku
 • týpí – na jaře proběhne očištění a impregnace plachty, David – zajistí instalaci původního liningu – v případě jeho nefunkčnosti bude zakoupen lining nový
 • záloha na odpolední svačiny se ustálila na 15,-/den, za páteční obědy (příp. obědy v jiné dny vařené na třídě) na 30,-/den
 • prostory pro zahradní třídu na nový školní rok – předpokládáme, že i ve šk. roce 2019/2020 budeme ve stávajících prostorech. V jednání je pozemek u Janečků u Černé rokle, v případě potřeby jurta zajištěna. V jednání jsou rovněž prostory pro ZŠ. 

 

Zápis z třídní schůzky 13. 9. 2018:

 1. Paní Kydlíčková přednesla informace ohledně prostoru zahradní třídy – zahrada pronajata do 31. 8. 2019, tento školní rok tedy setrváme v současných prostorech. Vzhledem k velmi vysoké ceně pozemku není reálné jeho zakoupení. Z toho důvodu již hledáme prostory v Radotíně a jeho bezprostředním okolí pro venkovní třídu, na kterých bude postavena jurta.  
 2. Děkujeme všem rodičům za důvěru, podporu i pomoc, které si velmi vážíme! Prosíme o pomoc s hledáním prostoru, sponzora pro podporu činnosti zahradní třídy, resp. průvodců, se zakoupením jurty. Jakékoli podněty, informace apod. velmi vítáme.
 3. Téma, které nás bude školním rokem provázet, je „Potkávání živlů“.
 4. Organizace dne zahradní třídy Broučci, koloběh týdne i rozvrh průvodců zůstává stejný (po a pá slouží Larysa s Davidem, út, st - Markéta s Evou, ke kterým se ve čtvrtek přidá David) – viz. Koloběh týdne u Broučků na www.petrklic.net . Prosíme rodiče, aby děti do školky přivedli nejpozději v 8:45, aby byl dostatek času pro rozloučení a ukotvení dítěte. Rovněž prosíme rodiče, aby děti vstupovaly do ranního kruhu již samy, bez přítomnosti rodičů, vyjma pátku, který je komunitním dnem. Jedná se o ohled vůči novým dětem, které prochází adaptačním obdobím i dětem starším, tak, aby měly prostor pro přeladění se na dění třídy. Odůvodněné výjimky jsou samozřejmě po vzájemné domluvě možné.
 5. Změněn dodavatel obědů i organizace svačinek – viz. mail zaslaný rodičům dne 2. 9. 2018, ve kterém jsou rovněž uvedeny informace ohledně omluv dětí a náhrad neodchozených dnů.
 6. Do zahradní třídy bychom rádi zakoupili 20 relaxačních podložek z ovčí kůže – prosíme o pomoc – pokud narazíte na možnost jejich zakoupení za nižší cenu než-li je komerční, i po jednotlivých kusech např. z bazárků, od známých apod., budeme rádi za informaci.
 7. Prosíme také o pomoc se sháněním srdce ze švestkového dřeva jako komunitní předmět. Narazíte-li na něj např. na trzích, případně víte o někom šikovném, kdo by nám ho vyrobil, prosíme o informaci :-)
 8. Plánované akce: 13. - 14. 10. Havelské posvícení, 18. 10. Zahradní slavnost, 18. 10. Den otevřených dveří
 9. Odborné přednášky: 26. 9. Výchova kluků – Vlaďka Bartáková, 20. 11. Výchova holek – Vlaďka Bartáková
 10. Kroužky nabízené MŠ Petrklíč – viz. internetové stránky MŠ Petrklíč, přihlašování přes kancelář.