Kalendář akcí

Zápis z třídní schůzky Sluníčka

Školní rok 2020/2021

Zápis z třídní schůzky ze dne 8. 9. 2020

Třída – Sluníčka

Představení týmu:

 • Vedoucí učitelka – Bohuslava Zemanová
 • Asistentka učitelky – Zuzana Kaplanová
 • Rodilý mluvčí, asistent integrace – Alex Pidgeon (ESL certifikát, praxe 4,5 roku jako učitel angličtiny pro děti ve věku 3 – 15 let v předškolních zařízení a školní družině. Výuka konverzační angličtiny včetně výuky gramatiky pro studenty středních škol a dospělé)

Harmonogram dne:

 • 7.00 - 8.30 – příchod do školky, ranní zastavení s rodiči před třídou, grafomotorika, individuální práce, volná hra
 • 8.30 - 9.00 - krátké ranní protažení, přivítání v kroužku
 • 9.00 - 10.00 – nadstavba/svačina
 • 10.00 - 11.45 - pobyt venku
 • 11.45 - 12.30 - příprava na oběd, oběd
 • 12.30 - 13.00 - příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí, které jdou po obědě (vyzvedávejte nejlépe do 12.45 – později zvoňte na kancelář)
 • 13.00 - 14.15 - odpočinek
 • 14.15 - 14.30 - oblékání, příprava na svačinku
 • 14.30 - 15.00 - svačina
 • 15.00 - 17.30 - vyzvedávání dětí, pobyt na zahradě, individuální činnosti, volná hra

Harmonogram týdne – nadstavby:

 • pondělí - muzikoterapie s Lenkou Carbochovou
 • úterý – hudebně dramatická dílnička s Helenkou,
 • středa - plavání/angličtina s Alexem,
 • čtvrtek – Dráček Fráček s Ráďou - logopedie,
 • pátek - sportovní - sokolovna
 • dílničky a keramika - 1x za měsíc si děti vyrobí výrobek z keramiky ve spolupráci s Dádou Patejdlovou nebo něco ukutí ze zbytkového materiálu v dílničce ve spolupráci se Zbyňkem Váňou

Sporty:

 • Plavání – podzim - 4. 9. – 18. 12
 • Sluníčka – středy 9:30 – 10:05 + vířivka
 • Předškoláci, Přípravná třída, 1. třída – pátky 11:45 – 12:30
 • Bruslení – 8. 1. – 12. 3. 2021
 • Lezení – 26. 3. – 7. 5. 2021
 • Plavání – jaro – 14. 5. – 25. 6. 2021  

Další důležité info:

Vybavení do školky - pevné přezuvky, hodně náhradního oblečení do skříňky v šatně - každé dítě má svojí skřínku a svůj věšák, na věšák dávat věci, které si má vzít dítě na procházku, doporučujeme dávat oblečení, které děti mohou ušpinit - budeme chodit hodně do přírody - tedy i vhodné do lesa - hlavně pevnou obuv, pláštěnku a gumovky také do skřínky - chodíme i za mírného deště - když mají děti gumovky, mohou skákat v loužích, pyžamo na odpočívání, umělohmotný hrneček nebo plecháček – mohou děti nechávat na třídě, uzavíratelné lahvičky – brát s sebou domů.

na sportovní pátky - batůžek, láhev s pitím, pevné boty do sokolovny.

plavání - Batůžek, lahev s pitím, ručník, plavky, sprchový gel. Odchod ze školky 8.50, začátek lekce 9:30, svačinu máme ze školky, dětem dejte pouze pití, hradí se 1 500 Kč (14 lekcí) na účet školky – do poznámky napsat „plavání“ a jméno dítěte

Básničkové tvoření – společné tvoření s rodiči doma na téma básničky, která bude každý měsíc na nástěnce před třídou. Básničku si na začátku každého měsíce odhalíme v naší kouzelné krabici, uvede nás do tématu a na konci měsíce téma uzavřeme prezentací vašich společných výrobků.

Situace kolem „Covid 19“ – rodiče informováni prostřednictvím e-mailu, v prostorách školky musí mít rodiče roušky a omezit přítomnost na dobu nezbytně nutnou.

Dále jsme se s rodiči na třídních schůzkách domluvili, že fotografie budeme zasílat 1x měsíčně formou úschovny či přes rajče (informace budou doplněny e-mailem – hesla do fotogalerie a odkazy), týdenní shrnutí dění ve školce sledujte na webových stránkách.

Kalendář akcí – na nástěnce a v příloze e-mailu

 

 

Zápis z třídní schůzky ze dne 2. 6. 2020

Přivítání rodičů

Podepsání prezenční listiny

Seznámení s týmem ve třídě Sluníček ve školním roce 2020/2021:

 • Bc. Bohuslava Zemanová - vedoucí třídy, učitelka
 • Zuzana Kaplanová - asistentka učitelky
 • Angélica Rougon - rodilá mluvčí, asistentka integrace

Seznámení s chodem třídy:

 • od 7.00 do 8.30 - příchod do školky, ranní zastavení s rodiči, grafomotorika, volná hra, individuální činnnosti
 • 8.30 - 8.45 - přivítání, ranní protažení
 • 8.45 - 9.15 - hygiena, svačina (1.skupina), nadstavba s lektorem (2.skupina)
 • 9.15 - 9.45 - hygiena, svačina (2.skupina), nadstavba s lektorem (1.skupina)
 • 9.45 - 10.00 - komunitní kruh - společná práce, tvoření
 • 10.00 - 12.00 - pobyt venku, sporty, procházky, řízené i volné činnosti na zahradě
 • 12.00 - 12.15 - hygiena, hodnotící kruh
 • 12.15 - 13.00 - oběd, vyzvedávání dětí
 • 13.00 - 14.30 - odpočinek, individuální klidové činnosti
 • 14.30 - 15.00 - svačina
 • 15.00 - 17.30 - odpolední aktivity, individuální činnosti, zájmové kroužky, pobyt na zahradě, vyzvedávání dětí

Nadstavby: Hudebně dramatická dílna s Helenkou, Angličtina s Davem, Muzikoterapie s Lenkou, Logopedický trénink s Ráďou, sporty

Spolupráce s rodiči:

 • pravidelné ranní zastavení (před třídou bude na stolečku připravený jednoduchý "úkol", který bývá tématicky zaměřený a děti si ho plní společně s rodiči, je to rituál, který by měl dětem usnadnit vstup do třídy a rozloučení s rodičem)
 • hádanková krabice - na začátku měsíce bude na nástěnce dětem i rodičům k dispozici hádanka či básnička, podle které mohou doma společně vytvořit nějaký výrobek, výkres apod. Na konci měsíce - při uzavření našeho měsíčního tématu, budou mít děti možnost tyto výrobky prezentovat v komunitním kruhu

Dne 31. 8. 2020 vás zveme na společné setkání ve třídě před nástupem do školky. Děti zde mohou strávit dopoledne společně s rodiči, vyberou si značku, skřínku, seznámí se s kamarády, prohlédnou si prostředí třídy. Dětem příjde na konci prázdnin pozvánka.

Na začátku září budou probíhat další informativní schůzky, kde dostanete kalendář akcí na celý školní rok, upřesníme tématické bloky, seznam a termíny odpoledních kroužků a další důležité informace.

 

zápis z třídní schůzky 21. 1. 2020

Podepsání prezence

Ohlédnutí za prvním pololetím

Zaměření na přírodu a tradice, propojení s Večerníčkem

Září - MĚSÍC PŘIVÍTÁNÍ - adaptace, nové prostředí, výroba Večerníčka, společné vytváření pravidel

Říjen - MĚSÍC SKLIZNĚ - bramborování, štrúdlování, Havelské posvícení

Listopad - MĚSÍC PROMĚNLIVÉHO POČASÍ - strom splněných přání, návštěva knihovny, muzeum smyslů, návštěva lesa

Prosinec - MĚSÍC VÁNOC - adventní kalendář, vánční příběh

TVP k náhlédnutí

ŠVP k náhlednutí na chodbě

Bohunka Zemanová  - seznámení s projektem "Rozkveteš nám zahrádko?"

Kalendář akcí

Prosby

Včasné příchody (do 8:30) - děti nemají dostatek času na svu volnou hru

Nezaměňovat značky (jdu po obědě, jdu po spinkání) - zmatek v přípravě postýlek

Změna nadstavby

Změna dnů (muzikoterapie - pondělí, hudebně-dramatická dílna - středa)

Poděkování za HÁDANKOVOU KRABICI

Veškeré info na nástěnkách nebo na WEBOOKER

Petrklic.net

Týdny u Sluníček, připomenutí hesla do fotogalerie

Plány na další pololetí 

K nahlédnutí v TVP

Prostor pro dotazy

Zápis z třídní schůzky 10. 9. 2019 

Vedoucí pedagog: Justýna Zmeková

Pedagog: Kateřina Pánková

Rodilý mluvčí: Dave Glynn

Muzikoterapeut: Mgr. Lenka Carbochová

 

Program týdne - NADSTAVBY

PONDĚLÍ: DRAMATICKO - HUDEBNÍ DÍLNA S HELENKOU

ÚTERÝ: ANGLIČTINA S DAVEM

STŘEDA: MUZIKOTERAPIE S LENKOU

ČTVRTEK: KRUHOVÝ TRÉNINK/LOGOPEDICKÁ PREVENCE S RÁĎOU

PÁTEK: SPORT (PLAVÁNÍ, BRUSLENÍ)

Den u Sluníček na nástěnce

Další informace

hrací pátek: nové pravidlo

podepsané oblečení - stačí iniciály

hádanková krabice od října - tvoření rodičů s dětmi

Režim dne a provozní informace sledujte prosím na nástěnkách.

Vzdělávací program - práce   vychází  z třídního vzdělávacího plánu a námětu pro celou MŠ: OBJEVUJME SPOLU CESTY Integrované bloky: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, LETEM SVĚTEM, TAJEMSTVÍ STROMU, PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ, VĚDA NÁS BAVÍ, MÁ TO LISTY A STROM TO NENÍ

Plánované akce na příští školní rok – kalendář akcí na našich stránkách a na nástěnce:

·    Zahradní slavnost – akce pro celou rodinu

·    Petrklíč na Havelském posvícení

·    Den otevřených dveří

·    Andělské zvonění – setkání v kostele

V rámci dopoledního programu:

·    Strom splněných přání

KROUŽKY: tanečky, dílny pro kutily, angličtina, golf, keramika PRAVIDELNÉ POTKÁVÁNÍ SE …

Aktivity pro rodiče s dětmi: keramika, šikovné ručičky, muzikoterapie, jóga

 

Projekty doplňující hlavní program:

„Babičko, dědo vyprávěj…“ – zapojení seniorů do programu (vyprávění, dílny, pečení, apod.)

„Host do Petrklíče“ – nepravidelné potkávání se zajímavými hosty

„Dny otevřených srdcí“ – spolupráce s organizací Člověk v tísni, MŠ Lochkov, KinderGarten a další

 

 

 

Zápis z třídní schůzky 27. 6. 2019 Pro rok 2019/2020

Vedoucí pedagog: Justýna Zmeková 

Pedagog: Kateřina Pánková

Rodilý mluvčí: Dave Glynn

Muzikoterapeut: Mgr. Lenka Carbochová

 

Program týdne

Flétna (Helena Sebastianidesová)

Muzikoterapie (Mgr. Lenka Carbochová)

Angličtina (Dave Glynn)

Kruhový trénink/logopedická prevence (Mgr. Radka Miličová)

Sport

Režim dne a provozní informace sledujte prosím na nástěnkách.

Vzdělávací program - práce   vychází  z třídního vzdělávacího plánu a námětu pro celou MŠ: OBJEVUJME SPOLU CESTY Integrované bloky: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, LETEM SVĚTEM, TAJEMSTVÍ STROMU, PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ, VĚDA NÁS BAVÍ, MÁ TO LISTY A STROM TO NENÍ

Plánované akce na příští školní rok – kalendář akcí na našich stránkách a na nástěnce:

·    Zahradní slavnost – akce pro celou rodinu (podzim, jaro)

·    Petrklíč na Havelském posvícení

·    Den otevřených dveří

·    Andělské zvonění – setkání v kostele

V rámci dopoledního programu:

·    Strom splněných přání

·    Masopust

·    Vynášení Morany

KROUŽKY: tanečky, dílny pro kutily, angličtina, golf, keramika PRAVIDELNÉ POTKÁVÁNÍ SE …

Aktivity pro rodiče s dětmi: keramika, šikovné ručičky, muzikoterapie, jóga

 

Projekty doplňující hlavní program:

„Babičko, dědo vyprávěj…“ – zapojení seniorů do programu (vyprávění, dílny, pečení, apod.)

„Host do Petrklíče“ – nepravidelné potkávání se zajímavými hosty

„Dny otevřených srdcí“ – spolupráce s organizací Člověk v tísni, MŠ Lochkov, KinderGarten a další

 

KONTAKTY:

Ředitelka Soukromé MŠ Petrklíč:                Mgr.Larysa Vursta, telefon: 774 740 626 Kancelář:                                                         Ilona Kultová, tel: 739 592 586

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 se uskuteční dne 10.9. 2018 od 16:00 hodin

           

 Zápis z třídní schůzky 21. 1. 2019                        

1) Shrnutí 1. pololetí - každý měsíc zaměřen na jednu pohádku od Boženy Němcové a K. J. Erbena 

 • Otesánek
 • O Smolíčkovi
 • Perníková Chaloupka
 • O dvanácti měsíčkách

2) Program na 2. pololetí - pokračování v pohádkách, páteční bruslení - 8 x lekce, na jaře - plavání (není jisté)

3) Nahlédnutí do TVP

4) Další informace - příchody do 8:30 hod., podepsané věci, poděkování za tvoření do hádankové krabice, veškeré informace na nástěnkách

5) Kalendář akcí - 23. a 24. 2 2019 Kurz intuitivní pedagogiky – Dieter Schwarz

 

Zápis z třídní schůzky 10. 9. 2018

1) Seznámení s týmem

2) Seznámení se vzdělávacím programem + integrované bloky 

3) Program týdne

Pondělí - flétna s Helenkou

Úterý - muzikoterapie s Lenkou

Středa - angličtina s Davem

Čtvrtek - kruhový trénink s Ráďou

Pátek - sport (tenis, lakros, míčové hry, atletika, badminton)

4) Popis dne u Sluníček (na nástěnce)

5) Další informace 

SPANÍ - doporučujeme odpolední odpočinek, výměna pyžama na rodičích

OBLEČENÍ - doplnit náhradní oblečení do skříňky, prosíme o podepsání (stačí iniciály)

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ - v kanceláři, telefonní číslo na nástěnce

HRACÍ PÁTEK - každý pátek nám kamarádi mohou ukázat svoji jednu hračku:)

6) Plánované akce 

13. - 14. 10. Havelské posvícení

18. 10. Zahradní slavnost

18. 10. Den otevřených dveří

7) Odborné přednášky

26. 9. Vlaďka Bartáková - Výchova kluků

20. 11. Vlaďka Bartáková - Výchova holek