Kalendář akcí

Zápis z tř. schůzky

 

Zápis z třídní schůzky konané dne 11. 9. 2019 

Uvítání + organizační záležitosti - podepsání prezenční listiny, kontrola evidenčních listů, seznámení a podpis s pitným režimem

Představení týmu: 

BohuslavaZemanová - vedoucí učitelka, Petra Šlápotová - vedoucí třídy, Štěpánka Sedláková - chůva 

Seznámení s chodem třídy  

 • adaptace – jak nejlépe postupovat s ohledem na zralost dětí 
 • Scházíme se od 7.00 do 8. 30, vyzvedávání dětí po obědě: nejlépe mezi 12.00 - 12.15, rodiče byli upozorněni, aby v pozdějším čase zvonili na třídu Petrklíček, vyzvedávání dětí po odpočinku mezi 14.30 - 17.30 
 • Program pro každý den - protažení před svačinou (u klavíru, v tělocvičně), volná hra - posilování prosociálního chování, individuální práce s dětmi, komunitní kruh – na dané téma - cca měsíční plány - pohádková témata, pobyt venku - procházky do blízkého okolí nebo pohybové aktivity na zahradě 
 • Vybavení skřínek - doplňovat dětem dostatek náhradního oblečení, na pobyt venku doporučujeme oblečení, které se může zašpinit a dle aktuálního počasí, pláštěnky, holínky. 
 • Doporučení - nebrat si do školky vlastní hračky z domova, pouze plyšák na odpočívání 
 • Narozeniny - slavíme ve třídě, společně popřejeme, zazpíváme písničku, malá hostina  
 • Režim dne a provozní informace sledujte prosím na nástěnkách. 

 Vzdělávací program  

 • práce   vychází  z třídního vzdělávacího plánu a námětu pro celou MŠ: OBJEVUJME SPOLU CESTY Integrované bloky: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, LETEM SVĚTEM, TAJEMSTVÍ STROMU, PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ, VĚDA NÁS BAVÍ, MÁ TO LISTY A STROM TO NENÍ 

 Plánované akce na příští školní rok  

 • kalendář akcí na našich stránkách a na nástěnce + předán rodičům 
 • Zahradní slavnost – akce pro celou rodinu 
 • Petrklíč na Havelském posvícení 
 •  Den otevřených dveří 
 •  Andělské zvonění – setkání v kostele 
 • V rámci dopoledního programu: Strom splněných přání, Masopust, Vynášení morany 
 • KROUŽKY: tanečky, dílny pro kutily, angličtina, golf, keramika PRAVIDELNÉ POTKÁVÁNÍ SE … 
 • Aktivity pro rodiče s dětmi: keramika, šikovné ručičky, muzikoterapie, jóga 
 • Projekty doplňující hlavní program: 
 • „Babičko, dědo vyprávěj…“ – zapojení seniorů do programu (vyprávění, dílny, pečení, apod.) 
 • „Host do Petrklíče“ – nepravidelné potkávání se zajímavými hosty 
 • „Dny otevřených srdcí“ – spolupráce s organizací Člověk v tísni, MŠ Lochkov, KinderGarten a další 

 

 

Zápis z třídní schůzky konané dne 29. 5. 2019

Třída: Petrklíček, Berušky  

1.      Seznámení s týmem:

 • Vedoucí pedagog:  Petra Šlápotová (tel. 727 910 805)
 • Pedagog: (zástupkyně ředitelky)     Bc. Bohuslava Zemanová (tel. 728 212 469)                                              Asistent pedagoga:                             Štěpánka Sedláková (tel. 723 809 895)                                                  

2.      Seznámení s Programem týdne a režimem dne:

 • Program týdne: 
 • Pravidelné ranní protažení v tělocvičně.
 • Tvůrčí dílny ve vybavené dílně pro kutily.
 • Průběžně práce s keramikou přímo ve třídě.
 • K dispozici jsou muzikoterapeutické nástroje.
 • Režim dne a provozní informace sledujte prosím na nástěnkách.  

3.      Seznámení se vzdělávacím programem: 

 • Vzdělávací program - práce   vychází  z třídního vzdělávacího plánu a námětu pro celou MŠ: Petrklíč k duši klíč 
 • Integrované bloky: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, LETEM SVĚTEM, TAJEMSTVÍ STROMU, PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ, VĚDA NÁS BAVÍ, MÁ TO LISTY A STROM TO NENÍ  

4.      Plánované akce na nový školní rok– kalendář akcí na našich stránkách a na nástěnce: 

 • Zahradní slavnost – akce pro celou rodinu (podzim, jaro)
 • Petrklíč na Havelském posvícení
 • Den otevřených dveří
 • Andělské zvonění – setkání v kostele
 • V rámci dopoledního programu:
 • Strom splněných přání
 • Masopust
 • Vynášení Morany                                                                    

5.      Další nabídka:                                

 • Individuální logopedie: Mgr. Radka Miličová (1x za 3 týdny) Konzultace s vedoucím pedagogem (1x za měsíc)
 • Výchovně vzdělávací poradce: Mgr. Lenka Carbochová (1x měsíčně konzultace zdarma)  
 • kroužky: tanečky, dílny pro kutily, angličtina, golf, keramika pravidelné potkávání se …
 • Aktivity pro rodiče s dětmi: keramika, šikovné ručičky, muzikoterapie, jóga             
 • Projekty doplňující hlavní program: „Babičko, dědo vyprávěj…“ – zapojení seniorů do programu (vyprávění, dílny, pečení, apod.) „Host do Petrklíče“ – nepravidelné potkávání se zajímavými hosty „Dny otevřených srdcí“ – spolupráce s organizací Člověk v tísni, MŠ Lochkov, KinderGarten

 

Zápis z třídní schůzky 23. 1. 2019

1) Shrnutí 1. pololetí - Plánování programu vychází z aktuálního ročního období. Vzhledem k věku dětí jsou primárně rozvíjeny sebeoblsužné činnosti, adaptace a přizpůsobení režimu dne. Pravidelně probíhá zdravotní cvičení, výtvarné, hudebně-pohybové a polytechnické činnosti a logopedické chvilky. 

2) Program na 2. pololetí - Pokračování v rozvoji sebeobslužných činností a respektování režimu dne. Další pololetí se navíc zaměří na dramatické činnosti a rozvoj prosociálního chování u dětí.

3) Nahlédnutí do třídního vzdělávacího programu

4) Další informace: dostatek náhradního, podepsaného oblečení dle aktuálního počasí, včasné příchody a odchody, připomenutí vkládání značek do košíku (vyzvednu po obědě, po odpočinku), omezení hraček do MŠ (pouze 1, nejlépe plyšová), dbát na zdraví dětí vlastních i ostatních, informace na nástěnkách
5) Kalendář akcí - 23. a 24. 2. 2019 Kurz intuitivní pedagogiky, Dieter Schwartz

6) Kroužky pro děti

7) Zodpovězení dotazů

 

Zápis z třídní schůzky 12. 9. 2018

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva