Kalendář akcí

Zápis z tř. schůzky

Zápis z třídní schůzky konané dne 29. 5. 2019

Třída: Petrklíček, Berušky  

1.      Seznámení s týmem:

 • Vedoucí pedagog:  Petra Šlápotová (tel. 727 910 805)
 • Pedagog: (zástupkyně ředitelky)     Bc. Bohuslava Zemanová (tel. 728 212 469)                                              Asistent pedagoga:                             Štěpánka Sedláková (tel. 723 809 895)                                                  

2.      Seznámení s Programem týdne a režimem dne:

 • Program týdne: 
 • Pravidelné ranní protažení v tělocvičně.
 • Tvůrčí dílny ve vybavené dílně pro kutily.
 • Průběžně práce s keramikou přímo ve třídě.
 • K dispozici jsou muzikoterapeutické nástroje.
 • Režim dne a provozní informace sledujte prosím na nástěnkách.  

3.      Seznámení se vzdělávacím programem: 

 • Vzdělávací program - práce   vychází  z třídního vzdělávacího plánu a námětu pro celou MŠ: Petrklíč k duši klíč 
 • Integrované bloky: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, LETEM SVĚTEM, TAJEMSTVÍ STROMU, PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ, VĚDA NÁS BAVÍ, MÁ TO LISTY A STROM TO NENÍ  

4.      Plánované akce na nový školní rok– kalendář akcí na našich stránkách a na nástěnce: 

 • Zahradní slavnost – akce pro celou rodinu (podzim, jaro)
 • Petrklíč na Havelském posvícení
 • Den otevřených dveří
 • Andělské zvonění – setkání v kostele
 • V rámci dopoledního programu:
 • Strom splněných přání
 • Masopust
 • Vynášení Morany                                                                    

5.      Další nabídka:                                

 • Individuální logopedie: Mgr. Radka Miličová (1x za 3 týdny) Konzultace s vedoucím pedagogem (1x za měsíc)
 • Výchovně vzdělávací poradce: Mgr. Lenka Carbochová (1x měsíčně konzultace zdarma)  
 • kroužky: tanečky, dílny pro kutily, angličtina, golf, keramika pravidelné potkávání se …
 • Aktivity pro rodiče s dětmi: keramika, šikovné ručičky, muzikoterapie, jóga             
 • Projekty doplňující hlavní program: „Babičko, dědo vyprávěj…“ – zapojení seniorů do programu (vyprávění, dílny, pečení, apod.) „Host do Petrklíče“ – nepravidelné potkávání se zajímavými hosty „Dny otevřených srdcí“ – spolupráce s organizací Člověk v tísni, MŠ Lochkov, KinderGarten

 

Zápis z třídní schůzky 23. 1. 2019

1) Shrnutí 1. pololetí - Plánování programu vychází z aktuálního ročního období. Vzhledem k věku dětí jsou primárně rozvíjeny sebeoblsužné činnosti, adaptace a přizpůsobení režimu dne. Pravidelně probíhá zdravotní cvičení, výtvarné, hudebně-pohybové a polytechnické činnosti a logopedické chvilky. 

2) Program na 2. pololetí - Pokračování v rozvoji sebeobslužných činností a respektování režimu dne. Další pololetí se navíc zaměří na dramatické činnosti a rozvoj prosociálního chování u dětí.

3) Nahlédnutí do třídního vzdělávacího programu

4) Další informace: dostatek náhradního, podepsaného oblečení dle aktuálního počasí, včasné příchody a odchody, připomenutí vkládání značek do košíku (vyzvednu po obědě, po odpočinku), omezení hraček do MŠ (pouze 1, nejlépe plyšová), dbát na zdraví dětí vlastních i ostatních, informace na nástěnkách
5) Kalendář akcí - 23. a 24. 2. 2019 Kurz intuitivní pedagogiky, Dieter Schwartz

6) Kroužky pro děti

7) Zodpovězení dotazů

 

Zápis z třídní schůzky 12. 9. 2018