Kalendář akcí

Zápis z tř. schůzky

Školní rok 2020/2021

TŘÍDNÍ SCHŮZKY – PETRKLÍČEK, Berušky

Představení týmu 

 • Hlavní učitelka Iva Kosáčková
 • učitelka Markéta
 • asistent pedagoga Péťa

Konzultace ohledně dětí možné po individuální domluvě (setkání u maminek) – to platí pro závažné situace, nejdůležitější informace je možné předat v krátkosti mezi dveřmi, prosíme, abyste se ve školce zdržovali co nejkratší dobu, a tím spíš v současné covidové situaci

ADAPATACE – doporučuji co nejkratší, ČÍM DELŠÍ LOUČENÍ  - TÍM DELŠÍ UTĚŠOVÁNÍ. Ideální je se rozloučit, zamávat a jít. A nejdéle se zdržet do 5 minut. Čím budete déle přítomni, tím více bude vystresované vaše dítě a ve finále i vy. Dítko se bude snažit použít všemožné způsoby, jak vás přesvědčit, abyste neodcházeli. Když budete v pohodě při předávání vy, dítě to vycítí. Můžete nám důvěřovat. V případě, že dítě bude těžko snášet odloučení delší dobu, budeme vás telefonicky informovat.

REŽIM DNE

ranní příchody od 7, ideálně do 8.15, nejdéle do 8.30 v tu dobu probíhá ranní zastavení s rodiči, v podobě úkolu u stolečku za dveřmi, ranní spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi  

 • 7.00–8.15 (8.30)  přivítání v Petrklíči - ranní zastavení s rodiči,  ranní spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi
 • 8.30 – 9.15 cvičení, hygiena, svačina
 • 9.15– 9.45  volnáhra, řízená činnost, tvořivé,  hudební a sportovní aktivity
 • 9.45 – 11.45 pobyt venku, sportovní činnosti, procházky, hry na zahradě, hry na písku
 • 11.45 –12.00 hygiena, oběd
 • 12.00 – 12.15 vyzvedávání dětí, které jdou po obědě  
 • 12.15 – 14.15 odpočinek, spánek 
 • 14.30 - 16.30 svačina, odpolední aktivity (skupinové i individuální činnosti) pobyt venku
 • 15.00– 17.30  vyzvedávání dětí  

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí.   Prosím vás, abyste chodili včas,  aby se tu dítě cítilo spokojeně, je pro něj fajn, když si ráno stihne pohrát, rozkoukat se a nenarušoval se pozdními příchody chod třídy, následují pak další činnosti, které chceme stihnout a dostat se ven.

Letošní vzdělávací téma bude Rok s krtkem a dále se budeme zabývat přírodními cykly a tradicemi.

KALENDÁŘ AKCÍ na nástěnce

ZAHRÁDKAplán na revitalizaci, možno nahlédnout       

Co potřebují do skřínky – Prosíme, přineste dětem dostatek čistých věcí na převlečení, spodní prádlo, ponožky, bezpečnou obuv do třídy, oblečení na zahradu – věci, co si můžou ušpinit, boty, které můžou ošoupat na motorkách apod.  Podpořte prosím děti v samoobsluze, učte je, aby se oblékaly samotné – včetně obracení oblečení, obouvání bot, učte je i poznávat své oblečení. Pomůže, když jim ráno vždy řeknete, co mají na zahradu. Můžete ty věci pověsit na háček. Všechny věci, včetně bot prosím vás, podepisujte, předejde se tím případným ztrátám a výměnám. Ne vždy si děti své věci poznají a někdo může mít i stejné. A není úplně fajn odcházet domů v cizích botách, které můžou mít menší velikost. Ven chodíme za každého počasí, budeme potřebovat pláštěnky, gumáky, doporučuji i gumové kalhoty a bundu (ta může být místo pláštěnky). Když prší, alespoň na chvilku půjdeme. Společně udržujme pořádek v šatně – děti se učí, kam jejich věci patří, pomozte jim s tím také 

Důležité informace budete mít na nástěnce a budeme zařizovat uzavřenou třídní Facebookovou skupinu, kam Vám budeme vkládat informace z nástěnky, básničky, fotky… Tam vám vložím i zápis z třídních schůzek, abyste mohli v klidu pročíst.

S nemocnými dětmi, prosím, zůstaňte doma. To znamená i se zelenou nebo nažloutlou rýmou, ty jsou infekční. Pokud je rýma čirá, bez zabarvení, je to ok. Ohledně covidu  je toto ještě přísnější. V kompetenci učitelky není podávat dítěti léky.  Případné alergie potřebujeme mít nahlášené.

Budeme vybírat třídní fond 500 Kč/pol.

Do třídy prosím vás dětem nedávejte jídlo, bonbony, ani žvýkačku, zkrátka, z bezpečnostních důvodů potřebujeme, aby chodily do třídy s prázdnou pusou. A v šatně nenechávejte žádné jídlo, pití, ani sladkosti, opět z bezpečnostních důvodů, i z důvodu případné alergie.

Oslavy narozenin, svátků – žádné bonbony, upečený dort z domu i muffiny ok, dále ovoce, zelenina, sušené ovoce, kukuřičně křupky, uděláme si narozeninový rituál a připravíme si s dětmi pohoštění, děti s alergií můžou donést svoje bezpečné dobrůtky do rezervy a dostanou na oslavě svoje mlsání.       

Oceníme různý výtvarný a tvořivý materiál – lepidla, barevné papíry, papíry potištěné z jedné strany. 

Košíčky v šatně u Petrklíčků – vkládejte prosím značku z háčku do příslušného košíčku, jsou tam dva „jdu po obědě“ a „odpočívám“. Připravují se podle toho postýlky, ať se pak můžeme věnovat dětem a neřešit postýlky, kdo bude spát a kdo ne. Děti v tom pak mají také zmatek a jsou něšťastné

Hračky z domu – děti si můžou přinést 1 podepsanou hračku, nejlépe plyšovou. A dítě si za ni odpovídá. Hledání hraček při odchodu vás může případně zdržovat a dítě je nešťastné, že ji nemá.  

 

 

2019/2020

Zápis z třídní schůzky konané dne 3. 6. 2020

Uvítání

Podepsání prezenční listiny

Představení týmu: Vedoucí třídy: Petra Šlápotová, učitelka: probíhá výběrové řízení, asistentka učitelky: Štěpánka Sedláková

Seznámení s režimem dne u Petrklíčků a Berušek

Berušky - dopolední program od 7.00 - 12.30,

 • 7.00 - 8.30 - volná hra, individuální činnosti
 • 8.30 - 9.00 - přivítání, ranní protažení, hygiena
 • 9.00 - 9.15 - svačina
 • 9.15 - 9.30 - volná hra, setkání v kroužku
 • 9.30 - 11.30 - pobyt venku, činnosti na zahradě, procházky
 • 11.30 - 12.00 - hygiena, oběd
 • 12.00 - 12.30 - vyzvedávání dětí

Petrklíček - celodenní program

 

 • 7.00 - 8.30 - ranní zastavení, volná hra, individuální činnosti, grafomotorika
 • 8.30 - 9.00 - přivítání, ranní protažení, hygiena
 • 9.00 - 9.15 - svačina
 • 9.15 - 9.30 - volná hra, setkání v kroužku
 • 9.30 - 11.30 - pobyt venku, činnosti na zahradě, procházky
 • 11.30 - 12.00 - hygiena, oběd
 • 12.00 - 12.30 - vyzvedávání dětí
 • 12.30 - 14.30 - odpočinek, klidové činnosti
 • 14.30 - 15.00 - hygiena, svačina
 • 15.00 - 17.30 - odpolední činnosti, pobyt na zahradě, vyzvedávání dětí

Dne 31. 8. 2020 se bude konat dopolední setkání dětí a rodičů ve školce, děti si vyberou značku, poznají nové kamarády, seznámí se s prostředím třídy. Dětem na konci prázdnin přijde pozvánka.

Další informativní schůzky se budou konat na začátku září.

 

 

Zápis z třídní schůzky konané dne 22. 1. 2020

Uvítání +  prezenční listina

Představení projektu "Rozkveť nám zahrádko" - změnit betonový dvoreček v přírodní zahradu - MŠ i ZŠ Petrklíč podává žádost na SFŽP ČR k výzvě "Přírodní zahrady", máme vypracovaný projekt - k nahlédnutí na vyžádání v kanceláři, potřebujeme součinnost s rodiči - plánujeme brigády, spolupráce se sponzory zajišťující určitou část práce i materiálu. Více informací poskytneme v rámci individuální konzultace (Bohunka Zemanová)

Zhodnocení prvního pololetí - představení třídního vzdělávacího programu - k nahlédnutí na třídě na vyžádání, shrnutí témat v prvním pololetí, co se nám podařilo - děti již tvoří výbornou partu, učíme se spolupráci a respektování potřeb ostatních dětí.

Organizační záležitosti v druhém pololetí - od února přijímání nových dětí do třídy Berušek - budeme pracovat častěji v oddělených skupinách - dle možností a potřeb dětí, přijímáme posilu do týmu Berušek - paní Kateřina (chůva).

Kalendář akcí - seznámení s důležitými termíny, předání kalendáře akcí (na vyžádání ve třídě)

 • 25. února - dopolední akce celé MŠ - Masopust - děti mohou přijít v maskách, půjdeme průvodem na zahradu k Broučkům (zpívání masopustních písniček, maškarní rejdění, zakopání basy)
 • 5. března - den otevřených dveří v MŠ i ZŠ
 • 20. března - vítání jara, roznášení petrklíčků - dopolední akce
 • 25. března - Velikonoční jarmark - akce pro celou rodinu - odpoledne vyzvedávání dětí na zahradě u Broučků
 • 10. - 13. dubna - Velikonční prázdniny - MŠ i ZŠ zavřeno
 • 5. května - zápis MŠ
 • 25. května - 28. května - třídní schůzky (pondělí - budoucí Předškoláci, úterý - budoucí Sluníčka, středa - budoucí Petrklíček a Berušky, čtvrtek - budoucí Broučci)
 • 17. června v 16.00  posezení s rodiči - "besídka" - rozloučení se školním rokem

 

 

Zápis z třídní schůzky konané dne 11. 9. 2019 

Uvítání + organizační záležitosti - podepsání prezenční listiny, kontrola evidenčních listů, seznámení a podpis s pitným režimem

Představení týmu: 

BohuslavaZemanová - vedoucí učitelka, Petra Šlápotová - vedoucí třídy, Štěpánka Sedláková - chůva 

Seznámení s chodem třídy  

 • adaptace – jak nejlépe postupovat s ohledem na zralost dětí 
 • Scházíme se od 7.00 do 8. 30, vyzvedávání dětí po obědě: nejlépe mezi 12.00 - 12.15, rodiče byli upozorněni, aby v pozdějším čase zvonili na třídu Petrklíček, vyzvedávání dětí po odpočinku mezi 14.30 - 17.30 
 • Program pro každý den - protažení před svačinou (u klavíru, v tělocvičně), volná hra - posilování prosociálního chování, individuální práce s dětmi, komunitní kruh – na dané téma - cca měsíční plány - pohádková témata, pobyt venku - procházky do blízkého okolí nebo pohybové aktivity na zahradě 
 • Vybavení skřínek - doplňovat dětem dostatek náhradního oblečení, na pobyt venku doporučujeme oblečení, které se může zašpinit a dle aktuálního počasí, pláštěnky, holínky. 
 • Doporučení - nebrat si do školky vlastní hračky z domova, pouze plyšák na odpočívání 
 • Narozeniny - slavíme ve třídě, společně popřejeme, zazpíváme písničku, malá hostina  
 • Režim dne a provozní informace sledujte prosím na nástěnkách. 

 Vzdělávací program  

 • práce   vychází  z třídního vzdělávacího plánu a námětu pro celou MŠ: OBJEVUJME SPOLU CESTY Integrované bloky: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, LETEM SVĚTEM, TAJEMSTVÍ STROMU, PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ, VĚDA NÁS BAVÍ, MÁ TO LISTY A STROM TO NENÍ 

 Plánované akce na příští školní rok  

 • kalendář akcí na našich stránkách a na nástěnce + předán rodičům 
 • Zahradní slavnost – akce pro celou rodinu 
 • Petrklíč na Havelském posvícení 
 •  Den otevřených dveří 
 •  Andělské zvonění – setkání v kostele 
 • V rámci dopoledního programu: Strom splněných přání, Masopust, Vynášení morany 
 • KROUŽKY: tanečky, dílny pro kutily, angličtina, golf, keramika PRAVIDELNÉ POTKÁVÁNÍ SE … 
 • Aktivity pro rodiče s dětmi: keramika, šikovné ručičky, muzikoterapie, jóga 
 • Projekty doplňující hlavní program: 
 • „Babičko, dědo vyprávěj…“ – zapojení seniorů do programu (vyprávění, dílny, pečení, apod.) 
 • „Host do Petrklíče“ – nepravidelné potkávání se zajímavými hosty 
 • „Dny otevřených srdcí“ – spolupráce s organizací Člověk v tísni, MŠ Lochkov, KinderGarten a další 

 

 

Zápis z třídní schůzky konané dne 29. 5. 2019

Třída: Petrklíček, Berušky  

1.      Seznámení s týmem:

 • Vedoucí pedagog:  Petra Šlápotová (tel. 727 910 805)
 • Pedagog: (zástupkyně ředitelky)     Bc. Bohuslava Zemanová (tel. 728 212 469)                                              Asistent pedagoga:                             Štěpánka Sedláková (tel. 723 809 895)                                                  

2.      Seznámení s Programem týdne a režimem dne:

 • Program týdne: 
 • Pravidelné ranní protažení v tělocvičně.
 • Tvůrčí dílny ve vybavené dílně pro kutily.
 • Průběžně práce s keramikou přímo ve třídě.
 • K dispozici jsou muzikoterapeutické nástroje.
 • Režim dne a provozní informace sledujte prosím na nástěnkách.  

3.      Seznámení se vzdělávacím programem: 

 • Vzdělávací program - práce   vychází  z třídního vzdělávacího plánu a námětu pro celou MŠ: Petrklíč k duši klíč 
 • Integrované bloky: ZEMĚ KRÁSNÁ NEZNÁMÁ, LETEM SVĚTEM, TAJEMSTVÍ STROMU, PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ, VĚDA NÁS BAVÍ, MÁ TO LISTY A STROM TO NENÍ  

4.      Plánované akce na nový školní rok– kalendář akcí na našich stránkách a na nástěnce: 

 • Zahradní slavnost – akce pro celou rodinu (podzim, jaro)
 • Petrklíč na Havelském posvícení
 • Den otevřených dveří
 • Andělské zvonění – setkání v kostele
 • V rámci dopoledního programu:
 • Strom splněných přání
 • Masopust
 • Vynášení Morany                                                                    

5.      Další nabídka:                                

 • Individuální logopedie: Mgr. Radka Miličová (1x za 3 týdny) Konzultace s vedoucím pedagogem (1x za měsíc)
 • Výchovně vzdělávací poradce: Mgr. Lenka Carbochová (1x měsíčně konzultace zdarma)  
 • kroužky: tanečky, dílny pro kutily, angličtina, golf, keramika pravidelné potkávání se …
 • Aktivity pro rodiče s dětmi: keramika, šikovné ručičky, muzikoterapie, jóga             
 • Projekty doplňující hlavní program: „Babičko, dědo vyprávěj…“ – zapojení seniorů do programu (vyprávění, dílny, pečení, apod.) „Host do Petrklíče“ – nepravidelné potkávání se zajímavými hosty „Dny otevřených srdcí“ – spolupráce s organizací Člověk v tísni, MŠ Lochkov, KinderGarten

 

Zápis z třídní schůzky 23. 1. 2019

1) Shrnutí 1. pololetí - Plánování programu vychází z aktuálního ročního období. Vzhledem k věku dětí jsou primárně rozvíjeny sebeoblsužné činnosti, adaptace a přizpůsobení režimu dne. Pravidelně probíhá zdravotní cvičení, výtvarné, hudebně-pohybové a polytechnické činnosti a logopedické chvilky. 

2) Program na 2. pololetí - Pokračování v rozvoji sebeobslužných činností a respektování režimu dne. Další pololetí se navíc zaměří na dramatické činnosti a rozvoj prosociálního chování u dětí.

3) Nahlédnutí do třídního vzdělávacího programu

4) Další informace: dostatek náhradního, podepsaného oblečení dle aktuálního počasí, včasné příchody a odchody, připomenutí vkládání značek do košíku (vyzvednu po obědě, po odpočinku), omezení hraček do MŠ (pouze 1, nejlépe plyšová), dbát na zdraví dětí vlastních i ostatních, informace na nástěnkách
5) Kalendář akcí - 23. a 24. 2. 2019 Kurz intuitivní pedagogiky, Dieter Schwartz

6) Kroužky pro děti

7) Zodpovězení dotazů

 

Zápis z třídní schůzky 12. 9. 2018