Kalendář akcí

Zápis do MŠ pro šk. rok 2018/2019

ZÁPIS do Soukromá mateřská škola Petrklíč pro školní rok 2019/2020

středa 15. května 2019 

9.00 - 18.00 hodin ve všech prostorách školky a zahradní třídy Broučci.

 
 
 
Vážení zájemci o předškolní vzdělávání,
předkládám vám potřebné informace pro zápis dětí do mateřské školy Petrklíč.
 
Žádost: žádost o přijetí si mohou zájemci vyzvedávat již od 2.4.2019 v kanceláři v průběhu dne. Tuto vyplněnou žádost je nutné přinest na Zápis, tedy 15.5.2019, kde obdrží registrační číslo a další informace ohledně možného nástupu do mateřské školy. Cizinci k žádosti předloží povolení k pobytu dítěte v ČR a další doklady, které jsou již vypsány na plakátku ZÁPISU. 
             
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: bude vyvěšeno
 od 31. 5. 2019 do 20 .6.2019 na stránkách školy.
Zvěřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. V případě zamítnutí žádosti o předškolní vzdělávání, ředitel dle § 36 odst. 3 správního řádu, zkontaktuje tyto zákonné zástupce a dne 31.5. v 10:00 hodin v kanceláři ředitele školy objasní důvody pro nepřijetí dítěte. Pokud se tito zákonní zástupci dostaví, bude jim také vystaveno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání, jinak bude zasláno zákonný zástupcům poštou na doručenku. 
Těšíme se na Vás.
 
Váš Petrklíč

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva