Kalendář akcí

Zápis do MŠ pro šk. rok 2018/2019

ZÁPIS do Soukromá mateřská škola Petrklíč pro školní rok 2019/2020

středa 15. května 2019 

9.00 - 18.00 hodin ve všech prostorách školky a zahradní třídy Broučci.

 
 
 
Vážení zájemci o předškolní vzdělávání,
předkládám vám potřebné informace pro zápis dětí do mateřské školy Petrklíč.
 
Žádost: žádost o přijetí si mohou zájemci vyzvedávat již od 2.4.2019 v kanceláři v průběhu dne. Tuto vyplněnou žádost je nutné přinest na Zápis, tedy 15.5.2019, kde obdrží registrační číslo a další informace ohledně možného nástupu do mateřské školy. Cizinci k žádosti předloží povolení k pobytu dítěte v ČR a další doklady, které jsou již vypsány na plakátku ZÁPISU. 
             
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení: bude vyvěšeno
 od 31. 5. 2019 do 20 .6.2019 na stránkách školy.
Zvěřejněním seznamu s přidělenými registračními čísly se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. V případě zamítnutí žádosti o předškolní vzdělávání, ředitel dle § 36 odst. 3 správního řádu, zkontaktuje tyto zákonné zástupce a dne 31.5. v 10:00 hodin v kanceláři ředitele školy objasní důvody pro nepřijetí dítěte. Pokud se tito zákonní zástupci dostaví, bude jim také vystaveno Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání, jinak bude zasláno zákonný zástupcům poštou na doručenku. 
Těšíme se na Vás.
 
Váš Petrklíč