Kalendář akcí

Týdny v Petrklíčku

Týden 14. - 18. 2019

Příroda se chystá ke spánku

Představte si, co jsem dneska viděl v lese pod skalou.

Potkal jsem tam v trávě ježka, měl na hlavě trvalou.

Hned zítra se vydám v lese, hledat jeho stopy.

Jakpak asi učeše se? Nebude mít copy?

Tento týden jsme si povídali o změnách v přírodě, jak se chystá ke spánku. Co se děje na podzim.

Pondělí - grafomotorika - obtahování zeleniny, výtvarné tvoření - ježci z papíru- vybarvování, protažení při muzice, pobyt na zahradě - hrabeme listí.

Úterý - grafomotorika - obtahování hrušky, výtvarné tvoření - ježci, pohybová chvilka - jogové cvičení, kroužek - nová básnička o ježkovi, pobyt venku - procházka po Radotíně - pozorvání změn v přírodě, sbírání kaštánků.

Středa - grafomotorika - ježek, výtvarné tovření - glazování keramiky, kroužek - podpora rytmického vnímání - básnička o ježkovi, pobyt na zahradě - míčové hry.

Čtvrtek - grafomotrika - ježek, individuální činnost - umísťování barevných víček ježkovi na bodliny podle vzoru - zraková analýza a paměť, kroužek - básnička o ježkovi, chvilka u klavíru - podzimní písničky, procházka Radotínem - pozorování spadaného listí, pohybové hry na velkém hřišti.

Pátek - grafomotorika - ježek, individuální činnost - umísťování barevných víček na bodliny, kroužek - společná práce - pomáháme ježkovi najít ztracené bodlinky, práce s lepidlem,oslava narozenin, pobyt na zahradě - míčové hry.

Týden 7. - 11. 10. 2019

Havelské posvícení

Tento týden jsme se připravovali na Havelské posvícení. Povídali jsme si, co se o takovém Havelském posvícení v Radotíně děje. Celý týden nám tu voněly pečené koláčky a sušenky. Vyráběli jsme různé výrobky do stánku, které budeme o víkendu nabízet. Zpívali jsme písničky a opakovali říkanky.

pondělí - grafomotorika - uvolnění ruky a zápěstí - obtahování koláčku pastelkou, pohybová chvilka při muzice, kroužek - opakování písniček a říkanek, hra na dřívka - posilování rytmického vnímání, tvoření - pečení sušenek - míchání těsta, válení kuliček, tvarování sušenek, procházka Radotínem - pozorujeme vláčky, auta.

Úterý - grafomotorika - obtahování koláčku, pohybová chvilka u klavíru - rytmické vnímání, pohybová hra na rozkutálené koláčky, tvoření - pečení a balení sušenek, pobyh na zahradě + krátká procházka k potoku, opakování písniček a říkanek.

Středa grafomotorika - obtahování koláčku, pohybová chvilka - podpora rytmického vnímání, tvoření - výroba květináčků a věnečků, balení koláčků, procházka k potoku - pozorování popadaných listů - barva, struktura.

Čtvrtek - grafomotorika - koláček - dokreslování rozinek, pohybová chvilka - střídání rytmu, sluchové vnímání - umět zastavit na daný signál, kroužek - povídání o Havelském posvícení - proč pečeme koláčky, procházka Radotínem - roznášení koláčků, zpívání písničky, pozvání na Havelské posvícení - školní jídelna, sousedící základní škola, KS Koruna.

Pátek - grafomotorika - koláček - dokreslování rozinek, pohybová chvilka - pozdrav Slunci, tvoření - navlékání korálků, příprava výrobků na Havelské posvícení - třídění, kruh - opakování písniček a říkanek, pobyt na zahradě - míčové hry.

 

Týden 30. 9. - 4. 10. 2019

O VELKÉ ŘEPĚ

Už jsme se více poznali, na utírání "stejskavé rýmy" už není třeba tolik kapesníků a tak jsme se mohli vrhnout na naše první pohádkové téma - začali jsme s pohádkou O VELKÉ ŘEPĚ. Tento týden jsme se s ní seznámili, přečetli, zkoušeli si ji zahrát... veškeré naše činnosti se dotýkaly právě této pohádky.

Pondělí - grafomotorika - uvolnění zápěstí a ruky na velkém formátu papíru - obkreslování jablka v kroužcích, pohybová chvilka - jogové cvičení - pozdrav Slunci, volná hra, výtvarné tvoření - práce s keramickou hlínou, pobyt na zahradě

Úterý - grafomotorika - obtahování řepy - kroužky, volná hra, pohybová chvilka - protažení, pozdrav Slunci, setkání v kroužku - pohádková krabice - děti vytahují indicie, které se týkají pohádky - obrázky postav, obrázkové četní - vyprávění pohádky podle obrázků, pobyt na zahradě

Středa - grafomotorika - obtahování řepy - kroužky, volná hra, pohybová chvilka - protažení s pohádkoku "jak šel dědeček na řepu" - překážková dráha, setkání v kroužku - hrajeme si pohádku O velké řepě - děti se pokouší seřadit - hra v roli, společně vytahují řepu, posilování paměti - "jak šli postavy za sebou?" Procházka k potoku

Čtvrtek - grafomotorika - dokreslování listů řepám - svislá čára, volná hra, pohybová chvilka - protažení s pohádkou + pozdrav Slunci, setkání v kroužku - zpívání u klavíru - písničky a básničky na Havelské posvícení, pobyt na zahradě

Pátek - grafomotorika - dokreslování listů řepám - svislá čára, volná hra, tělocvična - překonávání překážek - nakloněná rovina, švédská bedna, házení míčkem do koše, hmatové chodníčky, přeskakování různě nízkých překážek, volná hra, setkání v kroužku - opakování písniček a básniček na Havelské posvícení , připomenutí pohádky, děti se snaží samotné řadit postavy z pohádky za sebou, pobyt na zahradě

Co nás čeká v příštím týdnu:

pondělí - středa: přípravy na Havelské posvícení, pečení sušenek, koláčků, tvoření výrobků do stánku

čtvrtek - roznášení koláčků

pátek - cvičení v tělocvičně

12 - 13. října se přijďte podívat na Havelské posvícení, kde se s Petklíčem potkáte ve stánku nebo na vystoupení dětí v sobotu v 10.30 na malém podiu.

 

 

 

 

Týden 23. 9. - 27. 9. 2019

Seznamování

"Stejskavka" už nemá téměř šanci!!! Už z nás začíná být dobrá parta a všichni se již dobře známe. Stále však potřebujeme pracovat na třídních pravidelch. Hlavně na tom, jak se chovat k ostatním kamarádům a neubližovat si. Teprve se učíme fungovat v kolektivu, tak s námi mějte trpělivost.

Pondělí - přivítání v kroužku - básničky, individuální práce u stolečku - malování ovoce - poznávání barev. Práce s keramickou hlínou. Pobyt venku - procházka po Radotíně - poznáváme okolí.

Úterý - grafomotrika - uvolnění ruky - obtahování jablka a hrušky. Přivítání v kroužku - rytmus - dřívka, opakování básniček. Narozeninová oslava. Pobyt na zahradě - míčové hry.

Středa - přivítání v kroužku - co nás dnes čeká. Muzikoterapie s panem Bronišem - ukázka hudebních nástrojů, hra na bubínky, relaxace při poslechu hudebních nástrojů - kalimba, didgeridoo. Volná hra ve třídě.

Čtvrtek - grafomotorika - uvolnění ruky na velkém formátu - obtahování jablíčka s říkankou "koulelo se jablíčko", obtahování kroužků - cesta jablíčka. Pohybová chvilka - protažení. Kroužek - tajemství v košíku - posíláme si košík a hmatem poznáváme, co se v něm skrývá (jablko), kutálíme jablíčko mezi kamarády - říkáme jména. Pobyt venku - procházka k potoku - pozorování změn v přírodě - barevné listí.

Pátek - grafomotorika - jablíčko. Protažení - dětská joga - pozdrav Slunci. Kroužek - poznávání ovoce na didaktických kartičkách - pohybová hra. Pobyt na zahradě - hra na pískovišti.

 

Týden 16. 9. - 20. 9. 2019

Seznamování

"Stejskavka" už nás pomalu opouští, občas ji však potřebujeme zahnat kapesníkem a pak pořádně zabavit zajímavou hrou. Stále poznáváme kamarády a s tím i třídní pravidla, jak se k sobě navzájem chovat. Nejlépe nám to jde při společných aktivitách, které už perfektně zvládáme - přivítání v kruhu, pohybové chvilky, zpívání u klavíru. Tento týden jsme zasvětili jablíčku.

Pondělí - Přivítání, chvilka u klavíru - hra na dřívka - podpora rytmického vnímání. Pobyt venku - poznáváme okolí školky - procházka Radotínem. Rituály před obědem - krátké říkanky, přání dobrého chutnání.

Úterý - přivítání v kroužku - seznámení s novou básničkou o jablíčku. Společné tvoření - obtiskávání jablíček, určování barev. Pobyt na zahradě - házení míčem, malování křídami. Před obědem - opakování básničky o jablíčku + rituály - přání dobrého chutnání.

Středa - přivítání v kroužku - opakování básničky o jablíčku. Výtvarné tvoření - práce s keramickou hlínou - tráva + jablka. Hudební chvilka - podpora rytmického vnímání. Pobyt na zahradě - jízda na odrážedlech.

Čtvrtek - přivítání v kroužku - opakování básničky, podpora rytmického vnímání. Výtvarné tvoření - práce s keramickou hlínou. Protažení s míčky. Pobyt venku - procházka k potoku.

Pátek - přivítání v kroužku - opakování básničky + další dětská říkadla. Hudební chvilka u klavíru + hra na dřívka. Pobyt na zahradě.

 

Týden 9. - 13. 9. 2019

Seznamování

V druhém týdnu se nás "Stejskavka"  ještě stále držela, ale už jsme o něco pokročili. Postupně poznáváme třídní pravidla a rituály. Ráno než se všichni sejdeme si užíváme volné hry, objevujeme stále nové hračky, oblíbené je také tvoření u modrého stolečku s modelínou nebo volné kreslení či prohlížení knížek. Nejlépe nám je venku na zahradě, kde si užíváme odrážedla, kopání do míče nebo hry na pískovišti.

Pondělí - přivítání v kroužku, pravidla stolování, podpora sebeobsluhy - uklízíme si po sobě stoleček - odnášíme talířky, hrnečky. Chvilka u klavíru - podpora rytmického vnímání, známé dětské písničky. Pobyt na zahradě - hra na pískovišti.

Úterý - přivítání v kroužku, volná hra - vaření v kuchynce, prodávání v obchůdku, stavění dráhy pro vláčky. Pohybová chvilka - sbírání míčků podle barev, protažení. Pobyt na zahradě - míčové hry.

Středa - přivítání v kroužku - seznámení s nově příchozím kamarádem. Pohybová chvilka - protažení s kočičkou, zaměření na chodidla. Pobyt na zahradě - jízda na odrážedlech, hry s míčem.

Čtvrtek - přivítání v kroužku, stavění barevného komínku, opakování pravidel ve třídě. Pohybová chvilka - s míčky. Zaměření na pravidelný úklid třídy - "každá hračka má své místo".  Pobyt na zahradě - míčové hry.

Pátek - přivítání v kroužku, pohybová chvilka u klavíru - rytmické vnímání. Výtvarné tvoření - malování jablíček - individuální práce u stolečku. Pobyt na zahradě.

 

První týden u Petrklíčků a Berušek

2. - 6. 9. 2019

Září - měsíc SEZNAMOVÁNÍ

V prvním týdnu většinu z nás čekal velký životní krok -  chvilkové odloučení od maminek a tatínků. To vždy provází pár slziček a stýskání. Někoho přapadla "STEJSKAVKA" na pár minutek, někoho se držela déle. Poznávali jsme nové kamarády, dospěláky a prostředí kolem sebe a postupně získávali důvěru a pocit bezpečí. Celý týden byl ve znamení volné hry, prozkoumávání školky a určování pravidel, tak aby nám všem bylo ve třídě dobře.
Určování pravidel probíhalo hlavně při volné hře - situační - postupně se učíme, jak se chovat ke kamarádům - jak se dělit o hračky a jak dát najevo, že se nám něco nelíbí a nepraštit nebo nekousnout přitom kamaráda,

A co jsme dělali v jednotlivé dny?

Pondělí - seznámení s kamarády v prvním společném kroužku - pokoušeli jsme se říct své jméno a pozdravit kamarády, prošli jsme si školku a prozkoumali tělocvičnu, kde jsme si rovnou trochu zacvičili na překážkové dráze.

Úterý - přivítání v kroužku, propojení v kruhu - snažili jsme se chytit se s kamarády za ruku - "Kolo, kolo, mlýnksý" - věřte, že nám to dalo velkou práci, ale nakonec jsme to zvládli. Pobyt na zahradě - vyzkoušeli jsme všechna odrážedla, motorky, koloběžky, také jsme si pohráli v pískovišti a kopali do míče.

Středa - přivítání v kroužku, zpívání známých dětských písniček u klavíru, vyťukávání rytmu - hrajeme na dřívka, pobyt na zahradě.

Čtvrtek - přivítání v kroužku, zdravotní cvičení - hrajeme si na zvířátka, propojení s klavírem - rozeznávání výšky tónu (vysoký - ptáčci, nízký - medvědi), pobyt na zahradě - míčové hry - učíme se házet a chytat.

Pátek - přivítání v kroužku - připomínáme si jména, zdravotní cvičení - zvířátka, procházka k potoku - rozvoj hrubé motoriky a vizuálního vnímání - chůze podle nakreslených symbolů na cestě (ostrůvky, rovná a klikatá čára, spirály..)


 

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky Petrklíčků a Berušek, které sekonají ve středu 11. září v 16.00 ve třídě Petrklíčků.

 

Vítejte v novém školním roce 2019/2020

u Petrklíčků a Berušek

Těší se na Vás Péťa, Bohunka, Štěpánka

 

 

10. - 14. 6. 2019

Doprava

Pondělí - Volná hra, pohybová chvilka (pohybová hra: na auta a garáže, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakujeme říkadla, jak jsem se dostal do školky?), dopolední pobyt na zahradě (hry s vodou, malba na velký papír)

Úterý - Volná hra, pohybová chvilka (reakce na muzické faktory), výtvarná činnost (barvení šablon dopravních prostředků), logopedická chvilka v komunitním kruhu (kudy jezdí dopravní prostředky, opakujeme říkadla), dopolední pobyt na zahradě

Středa - Výlet do Říčních lázní (pozorování přírody, volná hra na hřišti, medaile za odměnu)

Čtvrtek - Volná hra, pečení sušenek na besídku, tiskání na balící papír, logopedická chvilka v komunitním kruhu (semafor, jak jsem se dostal do školky?, opakujeme říkadla), dopolední pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra, grafomotorické cvičení, tiskání dopravních prostředků, dopolední pobyt na zahradě

 

3. - 7. 6. 2019

U doktora

Pondělí - Volná hra, pobyt na zahradě (malování na sádrové odlitky), logopedická chvilka v omunitním kruhu (jak se cítím když jsem nemocný?, hry s míčem: vitamín a bacil), stavby z písku, jízda na odrážedle

Úterý - Volná hra (na pana doktora), barvení sádrových odlitků, pobyt na zahradě: stavby z písku, kreslení, pozorování duhy pod mlhovištěm

Středa - Volná hra (na pana doktora), dopolední pobyt na zahradě (hry s pískem a vodou, malování, jízda na odrážedle)

Čtvrtek - Volná hra, tvoření z brček, dopolední pobyt na zahradě (hry s vodou, malování křídami)

Pátek - Volná hra, tvoření z brček a knoflíků, logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakujeme říkadla), procházka po Radotíně

27. - 31. 5. 2019

Ten umí to a ten zas tohle

V posledním květnovém týdnu se Petrklíčci dozvěděli proč lidé chodí do práce, co dělá tatínek s maminkou a že každý je šikovný na něco jiného. Naučili jsme se písničku o klukovi, který sloužil u sedláka a každý rok, si vysloužil něco jiného. Užíváme si teplých dní venku. Pozorujeme květoucí jarní přírodu. 

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (pohybové hry, stoj na jedné noze, protažení), komunitní kruh (co, kdo potřebuje ke své práci), etické jednání (teploměr nálad: jak se dnes cítím), dopolední pobyt na zahradě (malování na kamínky, ulity)

Úterý  - Volná hra, komunitní kruh (proč lidé pracují?), hudební chvilka (Když jsem já sloužil: zpěv, hra na tělo), procházka po Radotíně

Středa - Volná hra (stavby z kostek, hra na doktora, malování na velkou plochu), Logopedická chvilka v komunitním kruhu (proč lidé pracují, kde pracuje maminka a tatínek), hudební chvilka (Když jsem já sloužil), procházka po Radotíně

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (otisky rukou), procházka po Radotíně (pozorujeme květoucí květiny, hrajeme si na kmenech stromů)

Pátek - Volná hra (stříhání, lepení, konstruktivní hry, námětové hry), hudební cvhilka (zpěv, hra na tělo, Orffovy nástroje, hudební hádanky), dopolední pobyt na zahradě (hry s pískem, jízda na odrážedlech)

 

20. - 24. 5. 2019

Já a moje rodina

"Co to oči vidí? Vidí, vidí lidi! Tátu, mámu, holčičku. Kluka, dědu, babičku. Bydlí spolu v domečku, na zeleném kopečku."

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (reakce na změnu tempa, pohybová hra, dechové cvičení), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (kdo semnou bydlí v domečku, říkadlo o rodině)

Úterý - Volná hra (námětové a konstruktivní hry), komunitní kruh (kdo bydlí v domečku, opakujeme říkadla), hudbení chvilka (Muzikantská rodina, hra na dřívka, zpěv), dopolední pobyt na zahradě

Středa - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha: plazení, lezení, chůze, skoky), logopedická chvilka v komunitním kruhu (kdo semnou bydlí v domečku?, jsme všichni stejní? prohlížení rodinných fotografií), dopolední pobyt venku

Čtvrtek - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (prohlížení a komentování rodinných fotogtafií, opakování říkadel), dopolendí procházka po Radotíně

Pátek - Volná hra (modelování, konstruktivní hry, skládání), komunitní kruh (kdo semnou bydlí v domečku?, prohlížení fotografií), dopolední pobyt na zahradě

13. - 17. 5. 2019

Já a moje rodina

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha: plazení, lezení, chůze, skoky), reakce na změnu tempa, hrajeme si na divadlo (Perníková chaloupka), logopedická chvilka v komunitním kruhu (jak se jmenuje máma a táta), dopolední pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (malujeme mámu a tátu), focení dětí, volná hra ve třídě

Středa - Volná hra, výtvanrá činnost (malujeme mámu a tátu), pohybová činnost (překážková dráha, zvedáme nohy jako čáp), host v MŠ (pan Dash představil mongolskou kulturu), dopoledná pobyt na zahradě u Broučků

Čtvrtek - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (ukazujeme si fotky rodiny, kdo je máma a táta?, jsme všichni stejní?), pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra, hrajeme si na divadlo (Červená Karkulka), dopolední pobyt na zahradě (stavby z písku, hry s přírodním materiálem, hry s míčem, jízda na odrážedlech)

 

6. - 10. 5. 2019

Já a moje rodina

Petrklíčci se netrpělivě připravují na den maminek. Tvořili jsme srdíčková přáníčka, učíme se novou písničku a nové říkadlo: "Sladkou pusu jako med, pošlu ti ji mámo hned. Letí, letí pusinka, dostane ji maminka!" Povídáme si o své rodině, kdo je maminka, kdo tatínek a jak pomáháme doma. Rodina je velké téma a bude nás provázet ještě v dalším týdnu.

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha: plazení, lezení, chůze po kladině, skoky; hudebně-pohybová činnost: Cibulenka), výtvarná činnost (malujeme přáníčka pro maminky), loogopedická chvilka v komunitním kruhu (Kdo je kdo: máma, táta, holka, kluk, děda, babička), dopolední procházka po Radotíně

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (malujeme přáníčka pro maminky), hudební chvilka (představení nástroje ukulele, zpěv písně Muzikantská rodina, říkadlo o mamince), dopolední pobyt na zahradě

Středa - Státní svátek

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (malujeme přáníčka pro maminky), hudební chvilka (zpěv písně Muzikantská rodina s odprovodem ukulele, co má moje maminka ráda?), dopolední procházka po Radotíně

Pátek - Volná hra, grafomotorika (postavy), komunitní kruh (povídáme si o rodině), pobyt venku

29. 4. - 3. 5. 2019

Voda, voděnka

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (pohybová hra: voda, blesk, hry s padákem a míčem: loďka na klidném a rozbouřeném moři, relaxace), komunitní kruh (kde je voda, prohlížení a komentování obrázků vodních ploch, jak se cítím když prší)

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (malujeme vodu prtsy), komunitní kruh (poznáváme všemi smysly: ochutnávání slané a minerální vody), dopolední pobyt na zahradě (hry s mydlinkami, foukání bublin)

Sředa - Státní svátek

Čtvrtek - Volná hra, pohybová chvilka (reakce na změnu tempa, hry s padákem), výtvarná činnost (malování podle hudby: Bedřich Smetana, Vltava), dopolední procházka k potoku, pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra, pohybová chvilka (reakce na změnu tempa, pohybová hra, hry s padákem), komunitní kruh (poslech hudby: Vltava, vyjádření pocitů), volná hra v tělocvičně s náčiním

 

 

23. - 26. 4. 2019

Domy, města, nádraží, svět nám u nohou leží

Úterý - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha), logopedická chvilka v komunitním kruhu (říkadla s pohybem), dopolední pobyt na zahradě

Středa - Volná hra, hudební workshop, společný pobyt na zahradě (pozorování jarní přírody)

Čtvrtek - Volná hra (konstruktivní hry: stavby z kostek), pohybová chvilka (reakce na změnu tempa, pohybová hra: Cibulenka), dopolední pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra (stavby z dřevěných kostek: pyramidy, bazény, domečky, nádraží, stavby z molitanových kostek), pohybová chvilka (reakce na muzické faktory, protažení), hudební chvilka (hudební hádanky, hra na dřívka, zpěv), dopolední procházka po Radotíně (pozorujeme odkvétající pampelišky, foukáme do chmýří)

15. - 18. 4. 2019

Hody, hody

Petrklíčci poznávají Velikonoce. Vyprávěli jsme si o tradicích a velikonočních symbolech jako jsou vejce, pomlázka nebo velikonoční mazanec. Dozvěděli jsme se, že některé dny mají zvláštní jméno. Například středa, která je škareda nebo čtvrtek, který je zelený. Právě na počest Zeleného čtvrtku jsme si vystrojili zelenou hostinu, kde nechybel hrášek, okurka a hroznové víno. Hrajeme tématicky zaměřené pohybové a hudební hry a radujeme se z krásného počasí.

Pondělí - Volná hra, výtvarná činnost (výroba velikonočních zapichovátek), pohybová činnost (sbírání rozsypaných vajec, prolézání obručemi, pohybová hra - Zajíček v své jamce), logopedická chvilka v komunitním kruhu (vyprávění o Velikonocích - symboly), pobyt na zahradě (hry s pískem)

Úterý - Volná hra, výtvanrá činnost (barvíme vejce), komunitní kruh (opakujeme tradiční symboly Velikonoc, koledujeme), hudební chvilka (hudební hádanky, hry na tělo), pobyt na zahradě

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (barvíme vejce), pohybová činnost (pohybové hry - Zajíček v své jamce, Slepice v kurníku), komunitní kruh (koledujeme), dopolední pobyt na zahradě

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (malujeme na papírové vejce), komunitní kruh (zelená hostina)

8. - 12. 4. 2019

Zvířátka, otevřete vrátka

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha, protažení), výtvarná činnost (vyrábění berušek), logopedická chvilka v komunitním kruhu (pohádka O koťátku, které zapomnělo mňoukat), dopolední procházka po Radotíně (pozorování projevů jara)

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (vyrábění berušek), komunitní kruh (vyprávíme pohádku), dopolední pobyt venku (sázení osení, hry s pískem)

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (zdobíme papírové vejce), pohybová činnost (pohybová hra, říkadlo s pohybem), komunitní kruh (vyprávíme pohádku), pobyt na zahradě

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (zdobíme papírové vejce), hudební chvilka (hudební hádanky, zpěv, hra na dřívka), dopolední procházka k potoku

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (vyroba velikonočních zapichovátek), logopedická chvilka v komunitním kruhu (hra: mláďátko, hledej svojí maminku a tatínka), dopolední pobyt na zahradě

1.- 5. 4. 2019

Zvířátka, otevřete vrátka

Měsíc duben nám přinesl nejen teplé jarní počasí ale také vše kolem nás se probouzí. Pozorujeme nový život v přírodě. Vyprávíme si o mláďatech a jejich rodičích. Naučili jsme se novou písničku o kuřátku ve vajíčku, kterou zlvádneme napodobit i pohybem: "Ťuk, ťuk, co to je? Ťuk, ťuk, kdo to je? To kuřátko ve vajíčku, hjledá místo pro hlavičku, Už chce ven!" V úterý jsme se rozloučili s paní zimou, Moranou. Ve středu jsme pekli výborné slané sušenky z listového těsta, které jsme zdobili strouhaným sýrem a semínky. A konečně ve čtrvtek jsme navštívili divadlo, kde jsme shlédli představení o Sněhurce, které se nám velmi líbilo. 

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (pohybová hra: slepice v kurníku, protažení, hudebně-pohybová činnost: Ťuk, ťuk), komunitní kruh: pohádka o Dášeňce, prohlížíme obrázky, dopolední pobyt venku na zahradě (stavby z písku)

Úterý - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakujeme říkadla), dopolední procházka po Radotíně (vynášení Morany)

Středa - Volná hra, pohybová činnost (pohybová hra, protažení), pečení slaného pečiva na jarmark, logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakujeme říkadla), dopolední pobyt na zahradě

Čtvrtek - Volná hra, návštěva divadla (představení o Sněhurce), dopolední pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (vyrábíme berušky), komunitní kruh (mláďátka), dopolední pobyt venku (procházka, návštěva hřiště, hry s míčem)

25. - 29. 3. 2019

Broučci v trávě

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha: válení sudů, plazení, lezení, chůze po čáře), logopedická chvilka v komunitním kruhu (čtení pohádky o Broučkovi, předvádíme emoce), dopolední pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (tiskání barvy balonkem: housenky), hudební chvilka (hra na ozvučná dřívka, píseň Brouček a Beruška), dopolední procházka po Radotíně

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (glazování keramických výrobků), pohybová činnost (pohybová hra na motýly, protažení), komunitní kruh (opakujeme říkadla: Brouček, Beruška, Dobrý den), Host v MŠ (pan Marwan nám představil arabskou hudební kulturu), pobyt na zahradě

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (glazování keramických výrobků), komunitní kruh (jak se pohybuje hmyz, opakování říkadel), procházka po Radotíně

Pátek - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakování říkadel, pohybová chvilka), dopolední procházka po Radotíně

18. - 22. 3. 2019

Broučci v trávě

Petrklíčci se venku začínají všímat rozmanitosti hmyzí říše. Představili jsme si společně housenku, motýla, mravence, berušku a kobylku. V týdnu nás provázel příběh Ferdy mravence. Stále pilně pokračujeme v zahradnické činnosti a každý den se pečlivě staráme o zasazená semínka a pozorujeme, jak rostou. Naučili jsme se nové básničky o Berušce: "Beruško, beruško, půjč mi jednu tečku, třeba tu, co máš na zadečku. Musím jí napsat za větou, ať se mi slova nepletou." a o Broučkovi: "Kam se poděl malý brouček? Rozběhl se na palouček. Honem, honem utíkal, až se z toho zadýchal." 

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha: lezení, plazení, skoky, běh, nácvik kolébky), výtvarná činnost (glazování keramických výrobků), logopedická chvilka v komunitním kruhu (Kde žijí broučci?), dopolední procházka po Radotíně

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (glazování keramických výrobků), polytechnická činnost (skládání papírových motýlů), logopedická chvilka v komuntním kruhu (pohádka o mravenci Ferdovi, společná stavba mraveniště), dopolední pobyt na zahradě

Středa - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha, relaxace s masážními míčky), logopedická chvilka v komunitním kruhu (říkadla Beruška a Brouček, péče o rostliny), dopolední pobyt na zahradě

Čtvrtek - Volná hra, komunitní kruh (opakování říkadel, péče o rostliny), roznášení jarních petrklíčků

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (práce s keramickou hlínou), polytechnická činnost (výroba motýlů z papíru), komunitní kruh (předvádíme jak se pohybují broučci, opakování říkadel, péče o rostliny), dopolední procházka po Radotíně

11. - 15. 3. 2019

Vstávej, semínko

Petrklíčci - zahradníčci. V dalším březnovém týdnu se Petrklíčci dozvěděli něco o jarních rostlinách, Víme, jak semínko roste, a z čeho se skládá kytička. Naučili jsme se novou písničku o zahradníkovi, který vykopal křen a myslel si, že je to rozmarýna. Vyvrcholením celého týdne bylo sázení semínek do hlíny a následná péče o ně. Společně se těšíme, až nám semínka vyrostou a my je budeme pozorovat pod lupou.

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha: skoky, hody, plazení, válení sudů), logopedická chvilka v komunitním kruhu (Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko), dopolední procházka po Radotíně (pozorujeme projevy jara)

Úterý - Zdravotní cvičení (reakce na rytmus, denní pozdrav "Dobrý den"), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (Vstávej, semínko), hudební chvilka (Šel zahradník: hra na dřívka), dopolední pobyt na zahradě (jaro pod lupou)

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (tiskání tulipánů vidličkou), pohybová činnost (překážková dráha), komunitní kruh (Šel zahradník, životní cyklus rostliny), dopolední procházka k potoku (pozorujeme rostoucí rostliny)

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení (reakce na tempo a dynamiku, denní pozdrav), logopedická chvilka v komunitním kruhu (práce s knihou, Šel zahradník), dopolední pobyt na zahradě (sázíme semínka)

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (pokrýváme celý papír barvami), komunitní kruh (pečujeme o semínka, pohybově znázorňujeme růst semínek), dopolední procházkapo Radotíně (pozorování jarních květin, krmení kachen)

4. - 8. 3. 2019

Co to svítí v trávě?

Pondělí - Volná hra, pohybová činnost (překážková dráha, zdravotní cviky), polytechnická činnost (lepíme jarní květy), logopedická chvilka v komunitním kruhu (vyprávění o jaru, říkadla), dopolední pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, polytechnická činnost (práce s keramickou hlínou), logopedická chvilka v komunitním kruhu (popisujeme části rostliny, rosteme jako semínko), dopolední procházka po Radotíně (pozorování přírody, krmení kachen)

Středa - Volná hra, pohybová činnost (reakce na změnu tempa, pohybová hra, zdravotní cvičení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (popisujeme části květiny), dopolední pobyt venku (hry s míčem, pozorování probouzející se přírody)

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (práce s keramikou, barvení jarních květů potravinářskými barvami), pohybová činnost (reakce na změnu tempa a dynamiky, pohybová hra, zdravotní cviky, relaxace), dopolední pobyt venku (procházka do lesa, volná hra s přírodninami)

Pátek - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (poznáváme kytičku), dopolední pobyt na zahradě

25. 2. - 1. 3. 2019

Hurá na karneval

V masopustním týdnu si Petrklíčci vyráběli a zdobili své vlastní masky. Ve středu jsme jako veselé maškary šli zakopat basu a užívat si veselí, krásné počasí a dobré jídlo. Učíme se experimentovat s různými výtvarnými materiály a navzájem je kombinujeme. Každý den tužíme zdraví a trénujeme tělíčka. Naučili jsme se novou básničku o broučkovi. "Malý Brouček spinkal v trávě, probudil se dneska právě. Protáhnul si nožičky, i ty malé ručičky. Natáhnul si bačkorky a utíkal do školky." Venku pozorujeme první projevy jara, posloucháme zpěv ptáčků a moc se těšíme, co přinese další týden!

Pondělí - Volná hra, výtvarná činnost (výroba masek na karneval), logopedická chvilka (opakování písniček a básniček), dopolední procházka po Radotíně

Úterý - Polytechnická činnost (práce s keramickou hlínou), výtvarná činnost (zdobíme masky na karneval, experimentace s různými druhy výtvarných materiálů), volná hra, pohybová chvilka (reakce na změnu tempa a dynamiky, cvičení s balónky), komunitní kruh (čtení pohádky o Masopustu), procházka po Radotíně

Středa - Volná hra, pohybová činnost (reakce na změnu tempa, pohybová hra "hojačky", zdravotní cviky), dopolední pobyt na zahradě u Broučků (oslava Masopustu, zakopávání basy, ochutnávka masopustních pochoutek)

Čtvrtek - Polytechnická a výtvarná činnost (práce s keramickou hlínou), volná hra, pohybová činnost (reakce na změnu tempa a dynamiky, pohybová hra, zdravotní cviky), dopolední poybt na zahradě

Pátek - Polytechnická činnost (lepení jarních kvítků), volná hra, grafomotorika (kruh), pohybová činnost (reakce na změnu tempa a dynamiky, pohybová hra, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (seznamujeme se s emocemi), dopolední procházka po Radotíně

18. - 22. 2. 2019

Masopust

Pondělí - Volná hra, zdravotní cvičení při bubnování, logopedická chvilka v komunitním kruhu, doplední pobyt venku (pozorujeme mráz)

Úterý - Volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, logopedická chvilka v komunitním kruhu (společně stavíme sněhuláka z papíru), dopolední pobyt venku

Středa - Volná hra, polytechnické činnosti (modelování, skládání), komunitní kruh (povídáme si o Masopustu), společný úklid třídy, dopolední pobyt venku

Čtvrtek - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (povídáme si o Masopustu), zdravotní cvičení při bubnování, dopolední pobyt venku

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (práce s potravinářskými barvami), polytechnická činnost (práce s modelínou), komunitní kruh (vyprávění o Masopustu), pobyt venku

11. - 15. 2. 2019

O budce

Pondělí - Grafomotorika (hlavy zvířátek, kruh), volná hra, zdravotní cvičení (reakce na rytmus, múzické faktory, pohybová hra Zajíček ve své jamce), host do MŠ (pan Šedivý čte pohádku O Meluzíně), dopolední procházka k potoku se Sluníčky

Úterý - Volná hra (konstruktivní hry), grafomotorika (kruh), zdravotní cvičení (reakce na změnu rytmu a dynamiky, pohybová hra), polytechnická činnost (lepení sněhuláka), dopolendí procházka k potoku

Středa - Výtvarná činnost (tupování bílé barvy přes šablonu), volná hra, zdravotní a dechové cvičení (pohybová hra), logopedická chvilka v komunitním kruhu (hrajeme pohádku Boudo, budko), dopolední pobyt na zahradě (kreslení křídami)

Čtvrtek - Volná hra, polytechnická činnost (modelování), konstruktivní hry (stavba autodráhy), logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakujeme říkadla), dopolední pobyt venku

Pátek - Volná hra, zdravotní a dechové cvičení (reakce na změnu tempa, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakujeme hru Boudo, budko), dopolední pobyt venku

 

4. - 8. 2. 2019

O budce

Pondělí - Volná hra, polytechnické činnosti (stříhání, lepení, modelování), logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední činnosti venku (stavba sněhuláka a iglú)

Úterý - Polytechnické činnosti (stříhání, lepení), volná hra, zdravotní cvičení (reakce na změnu tempa, muzické faktory, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (vyprávení pohádky O budce), dopolední pobyt na zahradě (pozorování projevů přírody, klouzání na ledu, stavby ze sněhu)

Středa - Polytechnické činnosti (stříhání, lepení), volná hra, pohybová činnost (pohybová hra, reakce na muzické faktory, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (O budce, posilování prosociálního chování), procházka k potoku

Čtvrtek - Volná hra, polytechnické činnosti (modelování), konstruktivní hry (stavby z Kaply), hry v bazénu s kuličkami, dopolední pobyt venku

Pátek - Spojení se Sluníčky a Předškoláky, volná hra, zdravotní cvičení, dramatická činnost (hrajeme hru Boudo, budko), pobyt venku

28. 1. - 1. 2. 2019

Už je zima, už je mráz

Pondělí - Grafomotorika (vlnovka, kruh), volná hra, pohybová činnost (překážková dráha, hudebně-pohybová hra, protažení), komunitní kruh (kde bydlí zvířátka), logopedická chvilka (říkadlo o medvědovi), dopolední pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, zdravotní cvičení (vnímání rytmu, orientace na těle), hudební činnost (zpěv a hra na Orffovy nástroje), dopolední pobyt na zahradě

Středa - Volná hra, zdravotní cvičení (vnímání rytmu, hudebně-pohybová hra, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (poznáváme podle hmatu ptáčka, ježka, zajíce), oslava narozenin, procházka po Radotíně

Čtvrtek - Volná hra, logopedická chvilka v kounitním kruhu (opakování říkadel s pohybem, postav sněhuláka z papíru), dopolední pobyt venku (pozorování zimní přírody)

Pátek - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu, muzikoterapie (hra na Orffovy nástroje), dopolední pobyt venku

21. - 25. 1. 2019

Už je zima, už je mráz

Celý týden nás provázela pohádka o ptáčkovi, který zůstal přes zimu sám. Petrklíčci rozvíjeli své emoce a snažili se vyjádřit, jak se asi cítil, a jak by mu mohli pomoci. Ve středu k nám přišel vzácný host, který nám představil housličky. Společně jsme si zazpívali a zahráli na Orffovy nástroje. 

Pondělí - Výtvarná činnost (malujeme a lepíme vrány), volná hra, pohybová činnost (překážková dráha, zdravotní cviky), logopedická chvilka v komunitním kruhu (pohádka o ptáčkovi v zimě), dopolední pobyt venku na zahradě (pozorujeme ptáčky, jízda na odrážedlech, hry s míčem)

Úterý - Výtvarná činnost (malujeme a lepíme vrány), volná hra, zdravotní cvičení, oslava narozenin, komunitní kroužek (pohádka o ptáčkovi v zimě), dopolední pobyt na zahradě

Středa - Výtvarná činnost (malujeme a lepíme vrány), volná hra, zdravotní cvičení (vnímání rytmu, cvičení podle muzických faktorů, protažení), host v MŠ (hra na housle), dopolední pobyt na zahradě

Čtvrtek - Volná hra, komunitní kroužek (vítáme nové kamarády, seznamovací hry s míčem), dopolední pobyt na zahradě

Pátek - Spojení se Sluníčky a Předškoláky, volná hra, zdravotní cvičení (protažení s ptáčky, hry s balonky, zdravotní cvičení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (vyprávění o ptáčkovi, jak se cítil?), dopolední pobyt na zahradě

14. - 18. 1. 2019

Eskymácká

V tomto týdnu k nám zavítali Eskymáci! Vytvořili jsme pro ně obydlí a naučili se novou básničku. "Eskymáci to jsou máci, když nemají žádnou práci. Natáhnou si holínky, dávají si pusinky. Potom chytnou sobíka, co moc rychle utíká a vozí se jako páni po té zasněžené pláni." Pozorujeme, co všechno zima umí. Jsme stále šikovnější a ve středu jsme byli ve velké tělocvičně, kde jsme obratně zdolávali nástrahy zimní překážkové dráhy. 

Pondělí - Volná hra, grafomotorika (sněhulák), logopedická chvilka v komunitním kruhu, polytechnická činnost (modelování sněhuláka), dopolední pobyt venku (pozorování projevů zimy)

Úterý - Výtvarná činnost (zasněžená krajina a lepení iglú), volná hra, dopolední pobyt na zahradě, logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakování říkadel)

Středa - Grafomotorika (kreslení do krupice), volná hra, pohybová činnost (překážková dráha: plazení, lezení, skoky), komunintí kruh (říkadlo s pohybem), pobyt na zahradě

Čtvrtek - Grafomotorika (kreslení do krupice), volná hra, komunitní kruh (říkadlo s pohybem), dopolední pobyt na zahradě (jízda na odrážedle, hry s míčem, prolézačky)

Pátek - Volná hra, grafomotorika (sněhulák), logopedická chvilka v kruhu, dopolední pobyt venku (pozorování projevů zimy: námraza, led)

7. - 11. 1. 2019

Tři králové

Pondělí - Volná hra, grafomotorika (koruna), polytechnická činnost (lepení proužků papíru), logopedická chvilka v komunitním kruhu (píseň: My tři králové, seznamování s novými kamarády), dopolední pobyt venku

Úterý - Volná hra, grafomotorika (horizontální a vertikální čáry), polytechnická činnost (lepení proužků papíru), komunitní kruh (seznamování s novými kamarády), pobyt venku na zahradě

Středa - Volná hra, zdravotní cvičení (vnímání tempa, zdravotní cviky), komunintí kruh (hra s míčem a jmény), dopolední pobyt venku na zahradě (hra se sněhem, běhání, koulování, stavba sněhuláka)

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (zdobení královské koruny), logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední pobyt venku (pozorování sněhu, hry ve sněhu)

Pátek - Spojení se Sluníčky a Předškoláky, volná hra (stavba autodráhy, zájmové koutky),  výtvarná činnost (malba voskovkami a vodovkami), dopolední procházka k potoku (pozorování zimní přírody), oslava narozenin

2. - 4. 1. 2019

Tři králové

Středa - Volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (Co ti přinesl Ježíšek?, opakování říkadel), dopolední procházka po Radotíně

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení (překážková dráha), komunitní kruh (vyprávění o třech králích, seznamování s novými kamarády), dopolední pobyt venku na zahradě

Pátek - Volná hra společně se Sluníčky, komunitní kruh (seznamování s novými kamarády, dopolední činnost venku (hra ve sněhu)

17. - 21. 12. 2018

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji

Poslední týden před Vánoci jsme si užívali kouzelné atmosféry, tvořili vánoční ozdoby, zpívali koledy a těšili se na příchod Ježíška. Ve středu nás překvapilo počasí, a proto jsme neváhali vyběhnout na zahradu užívat prvního sněhu. Po příchodu do třídy už nás čekala nadílka od Ježíška, která udělala velkou radost. 

Pondělí - Polytechnická činnost (zdobení šišky), volná hra, výtvarná činnost (kresba voskovkami a vodovkami na šablonu vánočních motivů), grafomotorika, logopedická chvilka v komunitním kruhu (rozsvícení pomerančového svícnu), dopolední pobyt na zahradě u Broučků

Úterý - Polytechnická činnost (zdobení šišky), výtvarná činnost (kresba voskovkami a vodovkami), volná hra, zdravotní cvičení (H-P činnost : Huboval vrabčák), dopolední procházka po Radotíně

Středa - Polytechnická činnost (zdobení šišky), volná hra, zdravotní cvičení, komunitní kruh (seznámění s vánoční tradicí: plovoucí svíčky z ořechů), procházka po Radotíně (pozorování kaprů)

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení, komunitní kruh (překvapení v adventním kalendáři), pobyt venku (první sníh, stavba sněhuláka, koulování), rozbalování dárků od Ježíska

Pátek - Volná hra, grafomotorika (vánončí stromeček), komunitní kruh (překvapení v adventním kalendáři: rolnička), hudební činnost (zpěv koled za doprovodu rolniček), dopolední procházka po Radotíně

 

10. - 14. 12. 2018

Už je tady advent

Pomalu ale jistě se k nám blíží Vánoce. Petrklíčci se setkávají s klasickými vánočními zvyki a tradicemi. Vyrobili jsme si krásné lucerničky a naučili se novou básničku. "Sněhuláček, panáček, má na hlavě plecháček. Místo očí uhlíky, na kabáte knoflíky. Stojí tiše, stojí bos, z červěné má mrkve nos!" Venku pozorujeme jak mráz dokáže malovat a jiné další zimy. 

Pondělí - Výtvarná činnost (malování sněhuláka voskovkami), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu (překvapení v adventním kalendáři), dopolední pobyt na zahradě u Broučků (zapalování druhé adventní svíčky)

Úterý - Polytechnická činnost (tvorba vánočních lucerniček ubrouskovou metodou), volná hra, zdravotní cvičení (pohybová hra Lepidlo, hudebně-pohybová činnost "Sněhuláček panáček"), komunitní kroužek (čichový sáček, opakování říkadel)

Středa - Výtvarná činnost (míchání barev na papíře, práce se štětcem), volná hra, zdravotní cvičení, logopedická chvilka v komunitním kruhu (adventní kalendář, ukázka vánočního zvyku krájení jablka, říkadla), procházka k potoku

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení (hudebně-pohybová činnost), komunitní kruh (adventní kalendář, opakování říkadel), dopolední pobyt na zahradě (pozorujeme projevy zimy)

Pátek - Volná hra, zdravotní cvičení, logopedická chvilka v komunitním kruhu (adventní kalendář), dopolední pobyt venku


3. - 7. 12. 2018

Mikuláš, anděl, čert

První prosincový týden se nesl ve znamení mikulášské nadílky. O Mikuláši jsme si povídali a učili se říkanky. Nevynechali jsme ani čerta a anděla. Protože jsme byli hodní, dostali jsme se po mikulášských stopách až k nadílce, kterou nám přinesl. Ve čtvrtek u nás byli na návštěvě babičky a dědečkové a my si společně s nimi vytvořili krásné ozdoby, které jsme poté pověsili na strom splněných přání. Protože u se nemůžeme dočkat Ježíška, každý den plníme úkoly z adventního kalendáře, které nám čekání zpříjemňují.

Pondělí - Volná hra ve třídě Sluníček (konstruktivní hry), společný úklid třídy, dopolední pobyt venku

Úterý - Volná hra, zdravotní cvičení, logopedická chvilka v kroužku, pobyt na zahradě u Broučků

Středa - Výtvarná činnost (sněhulák z papíru a polystyrenu), volná hra, ranní protažení (H-P činnost "Sněží", "Dobrý den", reakce na změnu tempa), logopedická chvilka v komunitním kruhu (oromotorika - čerti, povídání o Mikulášovi), dopolední pobyt venku na zahradě, před obědem proběhla mikulášská nadílka

Čtvrtek - Výtvarné činnosti s babičkami a dědečky (lepení tvarů na vánoční přání), pobyt na zahradě u Broučků (věšení vánočních přání, zpěv koled), komunintí kruh (říkadla, co jsme dělali venku a co jsme viděli)

Pátek - Volná hra v kuličkách, ranní protažení (reakce na změnu tempa a dynamiky, H-P činnost "Dobrý den", protažení), výtvarná činnost (sněhuláci - voskovky + vodové barvy)

26. - 30. 11. 2018

Holka nebo klub, obleče se coby dup!

Pondělí  - Grafomotorika (šála, čepice), volná hra, výtvarná činnost (tiskání na šablonu čepice), logopedická chvilka v komunitním kroužku, dopolední vycházka po Radotíně 

Úterý - Grafomotorika (šála), volná hra, fotografování dětí, komunitní kroužek, dopolední procházka po Radotíně

Středa - Výtvarná činnost (malování na šablonu rukavice a čepice), ranní cvičení (reakce na změnu tempa, hra s obručemi, hudebně-pohybová hra "Dobrý den"), logopedie v komunitním kruhu (postup oblékání - kam co patří?, píseň "Kalhoty, mikina"), procházka po Radotíně

Čtvrtek - Volná hra, polytechnická činnost (lepení čerta, anděla nebo Mikuláše), výtvarná činnost (tiskání barvy na adventní strom), dopolední pobyt venku

Pátek - Volná hra, ranní protažení, komunitní kroužek (postup oblékání)

19. - 23. 11. 2018

Listopadání II.

Petrklíčci se věnovali převážně oblečení a postupu oblékání. Hodně jsme také tvořili a výrobky si poté mohli ozdobit celou třídu. Hrajeme si taky na koncert, kde se z nás stávají hudebníci. Na vycházkách pozorujeme podzimní přírodu a snažíme se pojmenovat jaké je zrovna počasí.

Pondělí - Výtvarná činnost (tvorba přáníčka), volná hra, ranní cvičení (reakce na změnu tempa, zdravotní cviky, "Dobrý den"), LG v komunitním kruhu (postup oblékání), pobyt na zahradě u Broučků

Úterý - Výtvarná činnost (tvorba přáníčka), volná hra, zdravotní cvičení, polytechnická činnost (glazování keramiky), oslava narozenin, pobyt na zahradě

Středa - Výtvarná činnost (draci z papíru, mraky a kapky), volná hra, hudební činnost (zpěv písně "Listopad", seznámení a hra na Orffovy nástroje), Procházka po Radotíně (pozorování okolí)

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (draci z papíru, mraky a kapky), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kroužku, pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra, hudebně-pohybová činnost ("Sněží", "Kolo, kolo"), komunitní kroužek (lepení oblečení z papíru), procházka po Radotíně

12. - 16. 11. 2018

Listopadání

K podzimu patří proměny počasí a o těch jsme si tento týden vyprávěli. Naučili jsme se novou píseň Listopad, a při každé příležitosti ji zpíváme. Ke zpěvu nás doprovází i různé nástroje, na které se radostí hrajeme. Pomalu se připravujeme na příchod zimy a tvoříme milá přáníčka. 

Pondělí - Výtvarná činnost (tvoření s keramikou), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední pobyt na zahradě

Úterý - Výtvarná činnost  (tvoření s keramikou - kapřík), volná hra, ranní protažení (reakce na změnu tempa, hudebně-pohybová činnost), komunitní kroužek (Počasí), procházka po Radotíně

Středa - Volná hra, ranní cvičení (hudebně-pohybová činnost), logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední pobyt venku

Čtvrtek - Volná hra, ranní cvičení (hudebně-pohybová činnost), hudební činnost (seznámení s nástroji, zpěv písně "Listopad"), procházka po Radotíně (volná hra na hřišti)

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (tvoření přáníček pomocí prstových barev), polytechnická činnost (glazování keramiky), procházka k potoku

5. - 9. 11. 2018

Dary podzimu II.

Pondělí - Výtvarná činnost (tiskání podzimních plodů do keramiky), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolendí činnost venku (pozorování podzimnípřírody)

Úterý - Výtvarná činnost (tiskání podzimních plodů do keramiky), volná hra, grafomotorika (košík plný ovoce: horizontální a vertikální čáry), ranní protažení (sbírání míčků, reakce na změnu tempa, básnička s pohybem "Dobrý den"), logopedicklá chvilka v komunitním kruhu (jedlé a nejedlé plody), procházka po Radotíně

Středa - Grafomotorika (zralé hrušky: čáry od shora dolů), volná hra, ranní protažení (reakce na signál, vyhýbání se překážkám, básnička s pohybem "Dobrý den"), odchod do kina (krátké pohádky o kocourovi)

Čtvrtek - Grafomotorika (hruška, šiška), volná hra, výtvarná činnost (podzimní tvoření s keramikou), pobyt na zahradě (hrabání listí)

Pátek - Grafomotorika (zralé hrušky), volná hra, společná hra se Sluníčky, logopedie v komunitním kruhu (jedlé a nejeldé plody, zpěv písniček), procházka po Radotíně (pozorování přírody, vlaků)

29. 10. - 2. 11. 2018

Dary podzimu

Podzim už se projevil v celé své kráse. Petrklíčci objevují co všechno nám podzim dává. V přírodě pozorujeme barevné listí, jeřabiny na stromech, sbíráme kaštany a ořechy. V komunitním kroužku se věnujeme poznávání ovoce, a to všemi smysly. Naučili jsme se rovněž novou básničku s pohybem "Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den! Ručičky jsou na tleskání, nožičky jsou na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem!"

Pondělí - Zdravotní cvičení v tělocvičně, volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední pobyt venku (pozorování podzimní přírody)

Úterý -  Grafomotorika (vrána skáče po poli - horní oblouk), volná hra, polytechnická činnost (obtisky podzimních plodů do modelíny), zdravotní cvičení v herně (sbírání barevných míčků, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (poznáváme podzimní plody, opakujeme říkadla), procházka k řece (sběr podzimních plodů)

Středa - Grafomotorika (vrána skáče po poli), výtvarná činnost (roztírání oranžové barvy po ploše pod igelitem - dýně), volná hra, ranní protažení (sbírání míčků, říkadlo s pohybem - "Dobrý den"), komunitní kruh (loučení s kamarády, kteří odchází a vítání nových kamarádů, poznávání ovoce podle obrázků), pobyt na zahradě

Čtvrtek - Grafomotorika (košík plný ovoce - vertikální a horizontální čáry), výtvarná činnost (bramborová tiskátka - obtisky švestek do zavařovací sklenice), ranní protažení (sbírání míčků, skoky, dupání, říkadlo s pohybem - "Dobrý den"), komunitní kruh (poznáváme ovoce všemi smysly - jablko, hruška, švestka), pobyt na zahradě

Pátek - Grafomotorika (košík plný ovoce), volná hra, ranní protažení (sbírání míčků, cvičení se stuhami, říkadlo s pohybem "Dobrý den"), logopedická chvilka v  komunitním kruhu (poznáváme ovoce, vytleskávání názvů), procházka po Radotíně

22. - 26. 10. 2018

Znáte přece ježky?

Pondělí - Volná hra, výtvarná a polytechnická činnost (trhání a lepení krepového papíru na šablonu ježka, modelování ježka pomocí modelíny a párátek), ranní protažení (muzické faktory: medvěd, ptáčci, žabka, kočka, ježek; cvičení se stuhami), komunitní kruh a logopedická chvilka ( výběr písně na přání, opakování jmen kamarádů), pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, zdravotní cvičení (reakce na signál, změna tempa, cvičení se stuhami), komunitní kruh (zpěv písně a tleskání, opakování jmen, opakování pravidel), procházka po Radotíně (pozorování podzimní přírody, pozorování vlaků)

Středa - Volná hra, polytechnická činnost (modelace ježka z modelíny a párátek), výtvarná činnost (malování voskovkami na ježka), zdravotní cvičení (reakce na sginál, orientace v prostoru, sbírání míčků), logopedická chvilka v komunitním kruhu (Prší, prší, říkanky, stavba obydlí z velkých kostek)

Čtvrtek - Grafomotorické cvičení, volná hra, zdravotní cvičení (protažení se stuhami, jízda na "kole"), dopolední pobyt venku (pozorování podzimní přírody)

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (obtisk vidličky na šablonu ježka), zdravotní cvičení (jízda na "kole", protažení podle muzických faktorů, LG v komunitním kruhu (zpěv písniček, vytleskávání), procházka po Radotíně (krmení kachen)

15. - 19. 10. 2018

Znáte přece ježky?

Hrajeme si s přírodninami jak u nás ve školce tak i na procházce venku. Naučili jsme se novou písničku Beží liška k táboru. Moc nás všechny baví když můžeme cvičit se stužkami a řádit v herně. Jen podle zvuku už umíme napodobit medvěda, žabku, kočku a ptáčky. Těšíme se co přinese další týden!

Pondělí - Volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, logopedie v komunitním kroužku, dopolední činnost venku

Úterý - Volná hra, ranní protažení v herně (zahřátí podle muzických faktorů, ježkův hmatový chodník), komunitní kruh (společná práce: poskládej z kaštanů ježku), pobyt na zahradě (stavby z písku, jízda na odrážedle), logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

Středa - Volná hra, ranní protažení v herně (choulíme se do klubíčka a dupeme jako ježci), hudební činnost (zpěv s klavírem: Běží liška, tleskání), pobyt na zahradě, logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

Čtvrtek - Volná hra, ranní protažení v herně (choulení do klubíčka, dupání, skoky, cvičení se stuhami), logopedie v komunitním kroužku (Běží liška, písně na přání, co jí ježek?), pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra,  ranní protažení v herně (zahřátí podle muzických faktorů: zvířátka v lese, choulení do klubíčka, dupání, skoky, cvičení se stuhami), logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakování říkadel, zpěv písní na přání), procházka k potoku (pozorování podzimní přírody, reakce na sginál, hra s listy)

 

8. - 12. 10. 2018

To je zlaté posvícení

Petrklíčci se intenzivně věnovali přípravám na posvícení. Naučili jsme se písničku To je zlaté posvícení, v kroužku si říkali, že o posvícení se pečou koláče a ty jsme si také ozdobili! I když jenom z papíru. S velkou zálibou jsme se věnovali pečení sýrových preclíků, které bylo o víkendu možné zakoupit na stánku Petrklíče na Havelském posvícení. Celý týden jsme se veselili, zpívali a ve středu dokonce oslavili narozeniny. 

Pondělí - Volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, logopedická chvilka v kroužku (To je zlaté posvícení), dopolední činnost venku

Úterý - Grafomotorika (obtáhni kulatý koláč), volná hra, pečení preclíků na posvícení, komunitní kroužek (posvícení), pobyt na zahradě

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (zdobení posvícenských koláčů z papíru), oslava narozenin, komunitní kroužek (ukázka dětských výtvorů, povídáme si o posvícení), procházka k potoku (nácvik chůze ve dvojicích, reakce na signál)

Čtvrtek - Volná hra, logopedická chvilka v kruhu, dopolední pobyt venku (roznášení koláčků, zpěv písně To je zlaté posvícení, focení na zahradě u Broučků)

Pátek - Volná hra, zdravotní cvičení v herně (reakce na muzické faktory, protažení), komunitní kroužek (zpěv písně, opakování říkadel), pobyt na zahradě (stavby z písku, jízda na odrážedlech)

 

1. - 5. 10. 2018

Stavíme a skládáme, za zvířátky spěcháme

První říjnový týden byl věnován zvířátkům, která si staví pelíšky a připravují se na zimu. Opakujeme říkadla, která již známe a koncem týdne jsme se naučili jedno nové: "Myšičko, myš, pojď ke mně blíž! Nepůjdu kocourku, nebo mě sníš!" Každý den se protahujeme a podle klavíru už umíme poznat několik zvířat (medvěd, ptáček, kočka, žába). V pátek jsme pekli sušenky a šlo nám to hezky od ruky!

Pondělí - Volná hra, zdravotní civčení s míči v tělocvičně, grafomotorika (obtáhni list), v kruhu logopedická chvilka, pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (tiskání jablky a hruškami na papír), ranní protažení, procházka k potoku (sběr listů a přírodního materiálu, pozorování přírody, reakce na signál)

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (rozpíjení potraivnářksých barev na papír), zdravotní cvičení (hmatová stezka, strachový tunel, protažení), komunitní kroužek (zvířátka se připravují na zimu, stavba pelíšků), logopedická chvilka (fouká vítr), procházka po Radotíně (nácvik chůze ve dvojicích)

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (rozpíjení potravinářských barev na papír), grafomotorika, logopedická chvilka v rámci komunitního kroužku, pobyt venku

Pátek - Volná hra (stavba úkrytů pro zvířata), polytechnická činnost (pečení sušenek), ranní protažení (rekace na signál, protažení podle muzických faktorů: zvířata), pobyt na zahradě (jízda na odrážedlech, stavby z písku, houpačka, prolézačka, skluzavka), logopedická chvilka (říkadlo: Myšičko, myš)

Info pro příští týden: 11. 10. 2018 proběhne v ranních hodinách focení dětí.

 

24. - 28. 9. 2018

Využili jsme krásného počasí a bylyi jsme dokonce třikrát na velké procházce k potoku, kde běháme a dáváme pozor, abychom se zastavili u každé lampy a počkali na všechny kamarády. Zároveň také hledáme kaštany a pozorujeme krásné podzimní proměny v podobě barevných listů, které sbíráme a nosíme je s sebou do školky. Malujeme na velký papír a svými výtvory budeme v příštím týdnu zdobit okna. Jsme velmi šikovní, a proto jsme se zvládli naučit básničku, ke které umíme převést i pohyb: "Kuře zobe, zob, zob zob. Vrabec skáče, hop, hop, hop. Datel ťuká, ťuk, ťuk, ťuk. A už tiše ani muk!" 

Pondělí - Volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, logopedická chvilka v rámci komunitního kruhu (opakujeme básničky a říkadla), procházka k potoku (sběr kaštanů)

Úterý - Grafomotorické cvičení (vlnovka), volná hra, ranní protažení v herně, výtvarná činnost (seznámení s barvou a štetci, pokrývání plochy), pobyt na zahradě (jízda na odrážedle, stavby z písku), logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (tiskání barvy pomocí korkové zátky), ranní protažení v herně (napodobení zvířat: medvěd, ptáček, kočka, žabka, básnička s pohybem), komunitní kruh (opakování pravidel), procházka k potoku(pozorování přírody, sběr listů, reakce na signál), logopedická chvilka před obědem

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení v herně, grafomotorické cvičení (nápodoba listů), logopedická chvilka, procházka k potoku (rozvoj pozornosti, hledání kaštanů)

 

17. - 21. 9. 2018

Stejně jako minulý týden jsme se s učili pravidlům. Kromě tří předchozích, které jsme opakovali,  jsme přidali jedno nové, kapičkovéToto pravidlo nás upozorňuje, abychom v umývárně neplýtvali vodou, mýdlem a vodu po sobě ani necákali. Každý den se pilně protahujeme a vítáme tak nový den. Máme také nové básničky! "Hlavička" - Pusinka je na papání, nosánek je na čmuchání, očka aby viděla, ouška aby slyšela. Nebo také "Brambora" - Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že odněkud ze shora na ní padá závora. Kam to padáš závoro? Na tebe, ty bramboro! Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. Společně se smějeme a užíváme posledních letních, teplých dnů.

Pondělí - Grafomotorické cvičení, volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, volná hra, logopedická chvilka v kroužku (opakování básniček), pobyt na zahradě (rozvoj pozornosti)

Úterý - Polytechnická činnost (vykrajování a modelace listů z hlíny), volná hra, ranní protažení (vnímání tempa: rychle x pomalu, protažení: podle hudby napodobujeme zvířátka), volná hra,  logopedická chvilka v komunitním kroužku (nové kapičkové pravidlo, básničky), pobyt na zahradě (skákání na trampolíně, zkoumání voda+písek)

Středa - Polytechnická činnost (vykrajování a modelace listů z hlíny), volná hra, zdravotní cviky v herně (vnímání tempa: pomalu x rychle, protažení), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kroužku (opakování pravidel, básničky), pobyt na zahradě (malba vodovými barvami na balící papír: seznámení s vlastnostmi barvy, vody, vědomé zanechání stopy)

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení v herně, volná hra, logopedická chvilka v rámci komunitního kroužku, pobyt na zahradě

Pátek - Grafomotorické cvičení (zkus obtáhnout trávu, za kterou se schovává zajíc), volná hra, ranní protažení v herně (reakce na signál, vnímání tempa, zvířátka v lese se protahují), volná hra, komunitní kroužek (zapamatování jmen kamarádů, vytleskávání jmen, opakování pravidel), procházka po Radotíně (sběr kaštanů, pozorování přírody), logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

 

 


10. - 14. 9. 2018

Aby nám spolu bylo ve třídě dobře, nastavili jsme si s Petrklíčky a Beruškami v rámci komunitního kroužku nová pravidla. V pondělí to bylo pravidlo srdíčkové, které nám připomíná, že se máme rádi a jsme kamarádi. V úterý pravidlo pusinkové, protože pusinku máme na hezká slovíčka a ve středu ručičkové pravidlo, abychom věděli, že si máme pomáhat a uklízet po sobě hračky. Každý den protahujeme svá tělíčka. Hodně si hrajeme ale stále ještě poznáváme své nové kamarády a hračky. Jsme šikovní a daří se nám stále lépe vydržet chvilku bez maminky a tatínka. Naučili jsme se také novou básničku "Kapička". Dešťové kapičky dostaly nožičky, běhaly po plechu dělaly neplechu. Pracujeme s barvami a tak se stane, že jsme občas trochu umazaní. Venku pozorujeme přírodu, procházíme se a na zahradě řádíme. 

Pondělí -  grafomotorika (dojede vláček ze startu až za medvědy do Berouna?), volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně (sbírání míčků, běh podle rytmu, reakce na signál), komunitní kroužek (srdíčkové pravidlo, opakování básničky Vláček), pobyt na zahradě (foukání bublin, stavby z písku, jízda na odrážedle)

Úterý - grafomotorika (obtáhni myšce uši a hlavu), volná hra, ranní protažení těla v herně, komunitní kruh (pusinkové pravidlo, opakování básniček), pobyt na zahradě (skákání na trampolíně, foukání bublin, stavby z písku, jízda na odrážedle) 

Středa -výtvarná činnost (obtiskávání ručiček na velký papír), volná hra, protažení a zahřátí těla v herně, komunitní kruh (ručičkové pravidlo, básnička Kapička), pobyt na zahradě

Čtvrtek - volná hra, komunitní kruh (opakování pravidel, opakování básniček), procházka k potoku (pozorování přírody, sbírání listů, nácvik chůze ve dvojici)

Pátek - výtvarná činnost (obtiskávání listů, jablka a hrušky na velký papír), volná hra, zdravotní cvičení v herně (napodobování zvířat pomocí hudby, kutálení míče), komunitní kruh (opakování pravidel a básniček), procházka po Radotíně (pozorování přírody, sbírání kaštanů, nácvik chůze ve dvojici)


3. - 7. 9. 2018

Tento týden se Petrklíčci a Berušky seznamovali s hračkami, ostatními kamarády a paní učitelkami. Zjistili jsme, že ve třídě je spousta krásných a zajímavých hraček a každá ta hračka má své místo. Ale nejvíce nás baví lumpačit v bazénku s kuličkami. Před svačinou protahujeme tělo, trénujeme nohy a tancujeme. Dokonce jsme se byli podívat i v tělocvičně! Po sváče trénujeme pusinky a učíme se i básničky. Třeba tu o vláčku. Jede vláček kolejáček, houká, houká do zatáček, š, š, š, hů, hů, hů, já už taky pojedu!  Venku si hrajeme na písku, děláme bábovky, drandíme na motorkách a kolech, houpeme se na houpačce a kloužeme po skluzavce. Občas se nám zasteskne po mamince nebo tatínkovi, ale jsme moc stateční. 

POZOR!! 12.9.2018 v 16:00 se budou konat třídní schůzky.

 


Milí Petrklíčci,

nadešel čas nového školního roku, který si společně užijeme!

A co s sebou do školky?

Podepsané náhradní oblečení dle ročního období

Bačkůrky na přezutí

Plastový kelímek na pití

Plyšáka do ruky 

&

Náhradní plenky dle potřeby

Moc se na vás všechny těšíme!!!

Péťa, Kačka, Štěpánka