Kalendář akcí

Týdny v Petrklíčku

3. - 7. 12. 2018

Mikuláš, anděl, čert

První prosincový týden se nesl ve znamení mikulášské nadílky. O Mikuláši jsme si povídali a učili se říkanky. Nevynechali jsme ani čerta a anděla. Protože jsme byli hodní, dostali jsme se po mikulášských stopách až k nadílce, kterou nám přinesl. Ve čtvrtek u nás byli na návštěvě babičky a dědečkové a my si společně s nimi vytvořili krásné ozdoby, které jsme poté pověsili na strom splněných přání. Protože u se nemůžeme dočkat Ježíška, každý den plníme úkoly z adventního kalendáře, které nám čekání zpříjemňují.

Pondělí - Volná hra ve třídě Sluníček (konstruktivní hry), společný úklid třídy, dopolední pobyt venku

Úterý - Volná hra, zdravotní cvičení, logopedická chvilka v kroužku, pobyt na zahradě u Broučků

Středa - Výtvarná činnost (sněhulák z papíru a polystyrenu), volná hra, ranní protažení (H-P činnost "Sněží", "Dobrý den", reakce na změnu tempa), logopedická chvilka v komunitním kruhu (oromotorika - čerti, povídání o Mikulášovi), dopolední pobyt venku na zahradě, před obědem proběhla mikulášská nadílka

Čtvrtek - Výtvarné činnosti s babičkami a dědečky (lepení tvarů na vánoční přání), pobyt na zahradě u Broučků (věšení vánočních přání, zpěv koled), komunintí kruh (říkadla, co jsme dělali venku a co jsme viděli)

Pátek - Volná hra v kuličkách, ranní protažení (reakce na změnu tempa a dynamiky, H-P činnost "Dobrý den", protažení), výtvarná činnost (sněhuláci - voskovky + vodové barvy)

26. - 30. 11. 2018

Holka nebo klub, obleče se coby dup!

Pondělí  - Grafomotorika (šála, čepice), volná hra, výtvarná činnost (tiskání na šablonu čepice), logopedická chvilka v komunitním kroužku, dopolední vycházka po Radotíně 

Úterý - Grafomotorika (šála), volná hra, fotografování dětí, komunitní kroužek, dopolední procházka po Radotíně

Středa - Výtvarná činnost (malování na šablonu rukavice a čepice), ranní cvičení (reakce na změnu tempa, hra s obručemi, hudebně-pohybová hra "Dobrý den"), logopedie v komunitním kruhu (postup oblékání - kam co patří?, píseň "Kalhoty, mikina"), procházka po Radotíně

Čtvrtek - Volná hra, polytechnická činnost (lepení čerta, anděla nebo Mikuláše), výtvarná činnost (tiskání barvy na adventní strom), dopolední pobyt venku

Pátek - Volná hra, ranní protažení, komunitní kroužek (postup oblékání)

19. - 23. 11. 2018

Listopadání II.

Petrklíčci se věnovali převážně oblečení a postupu oblékání. Hodně jsme také tvořili a výrobky si poté mohli ozdobit celou třídu. Hrajeme si taky na koncert, kde se z nás stávají hudebníci. Na vycházkách pozorujeme podzimní přírodu a snažíme se pojmenovat jaké je zrovna počasí.

Pondělí - Výtvarná činnost (tvorba přáníčka), volná hra, ranní cvičení (reakce na změnu tempa, zdravotní cviky, "Dobrý den"), LG v komunitním kruhu (postup oblékání), pobyt na zahradě u Broučků

Úterý - Výtvarná činnost (tvorba přáníčka), volná hra, zdravotní cvičení, polytechnická činnost (glazování keramiky), oslava narozenin, pobyt na zahradě

Středa - Výtvarná činnost (draci z papíru, mraky a kapky), volná hra, hudební činnost (zpěv písně "Listopad", seznámení a hra na Orffovy nástroje), Procházka po Radotíně (pozorování okolí)

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (draci z papíru, mraky a kapky), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kroužku, pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra, hudebně-pohybová činnost ("Sněží", "Kolo, kolo"), komunitní kroužek (lepení oblečení z papíru), procházka po Radotíně

12. - 16. 11. 2018

Listopadání

K podzimu patří proměny počasí a o těch jsme si tento týden vyprávěli. Naučili jsme se novou píseň Listopad, a při každé příležitosti ji zpíváme. Ke zpěvu nás doprovází i různé nástroje, na které se radostí hrajeme. Pomalu se připravujeme na příchod zimy a tvoříme milá přáníčka. 

Pondělí - Výtvarná činnost (tvoření s keramikou), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední pobyt na zahradě

Úterý - Výtvarná činnost  (tvoření s keramikou - kapřík), volná hra, ranní protažení (reakce na změnu tempa, hudebně-pohybová činnost), komunitní kroužek (Počasí), procházka po Radotíně

Středa - Volná hra, ranní cvičení (hudebně-pohybová činnost), logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední pobyt venku

Čtvrtek - Volná hra, ranní cvičení (hudebně-pohybová činnost), hudební činnost (seznámení s nástroji, zpěv písně "Listopad"), procházka po Radotíně (volná hra na hřišti)

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (tvoření přáníček pomocí prstových barev), polytechnická činnost (glazování keramiky), procházka k potoku

5. - 9. 11. 2018

Dary podzimu II.

Pondělí - Výtvarná činnost (tiskání podzimních plodů do keramiky), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolendí činnost venku (pozorování podzimnípřírody)

Úterý - Výtvarná činnost (tiskání podzimních plodů do keramiky), volná hra, grafomotorika (košík plný ovoce: horizontální a vertikální čáry), ranní protažení (sbírání míčků, reakce na změnu tempa, básnička s pohybem "Dobrý den"), logopedicklá chvilka v komunitním kruhu (jedlé a nejedlé plody), procházka po Radotíně

Středa - Grafomotorika (zralé hrušky: čáry od shora dolů), volná hra, ranní protažení (reakce na signál, vyhýbání se překážkám, básnička s pohybem "Dobrý den"), odchod do kina (krátké pohádky o kocourovi)

Čtvrtek - Grafomotorika (hruška, šiška), volná hra, výtvarná činnost (podzimní tvoření s keramikou), pobyt na zahradě (hrabání listí)

Pátek - Grafomotorika (zralé hrušky), volná hra, společná hra se Sluníčky, logopedie v komunitním kruhu (jedlé a nejeldé plody, zpěv písniček), procházka po Radotíně (pozorování přírody, vlaků)

29. 10. - 2. 11. 2018

Dary podzimu

Podzim už se projevil v celé své kráse. Petrklíčci objevují co všechno nám podzim dává. V přírodě pozorujeme barevné listí, jeřabiny na stromech, sbíráme kaštany a ořechy. V komunitním kroužku se věnujeme poznávání ovoce, a to všemi smysly. Naučili jsme se rovněž novou básničku s pohybem "Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den! Ručičky jsou na tleskání, nožičky jsou na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem!"

Pondělí - Zdravotní cvičení v tělocvičně, volná hra, logopedická chvilka v komunitním kruhu, dopolední pobyt venku (pozorování podzimní přírody)

Úterý -  Grafomotorika (vrána skáče po poli - horní oblouk), volná hra, polytechnická činnost (obtisky podzimních plodů do modelíny), zdravotní cvičení v herně (sbírání barevných míčků, protažení), logopedická chvilka v komunitním kruhu (poznáváme podzimní plody, opakujeme říkadla), procházka k řece (sběr podzimních plodů)

Středa - Grafomotorika (vrána skáče po poli), výtvarná činnost (roztírání oranžové barvy po ploše pod igelitem - dýně), volná hra, ranní protažení (sbírání míčků, říkadlo s pohybem - "Dobrý den"), komunitní kruh (loučení s kamarády, kteří odchází a vítání nových kamarádů, poznávání ovoce podle obrázků), pobyt na zahradě

Čtvrtek - Grafomotorika (košík plný ovoce - vertikální a horizontální čáry), výtvarná činnost (bramborová tiskátka - obtisky švestek do zavařovací sklenice), ranní protažení (sbírání míčků, skoky, dupání, říkadlo s pohybem - "Dobrý den"), komunitní kruh (poznáváme ovoce všemi smysly - jablko, hruška, švestka), pobyt na zahradě

Pátek - Grafomotorika (košík plný ovoce), volná hra, ranní protažení (sbírání míčků, cvičení se stuhami, říkadlo s pohybem "Dobrý den"), logopedická chvilka v  komunitním kruhu (poznáváme ovoce, vytleskávání názvů), procházka po Radotíně

22. - 26. 10. 2018

Znáte přece ježky?

Pondělí - Volná hra, výtvarná a polytechnická činnost (trhání a lepení krepového papíru na šablonu ježka, modelování ježka pomocí modelíny a párátek), ranní protažení (muzické faktory: medvěd, ptáčci, žabka, kočka, ježek; cvičení se stuhami), komunitní kruh a logopedická chvilka ( výběr písně na přání, opakování jmen kamarádů), pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, zdravotní cvičení (reakce na signál, změna tempa, cvičení se stuhami), komunitní kruh (zpěv písně a tleskání, opakování jmen, opakování pravidel), procházka po Radotíně (pozorování podzimní přírody, pozorování vlaků)

Středa - Volná hra, polytechnická činnost (modelace ježka z modelíny a párátek), výtvarná činnost (malování voskovkami na ježka), zdravotní cvičení (reakce na sginál, orientace v prostoru, sbírání míčků), logopedická chvilka v komunitním kruhu (Prší, prší, říkanky, stavba obydlí z velkých kostek)

Čtvrtek - Grafomotorické cvičení, volná hra, zdravotní cvičení (protažení se stuhami, jízda na "kole"), dopolední pobyt venku (pozorování podzimní přírody)

Pátek - Volná hra, výtvarná činnost (obtisk vidličky na šablonu ježka), zdravotní cvičení (jízda na "kole", protažení podle muzických faktorů, LG v komunitním kruhu (zpěv písniček, vytleskávání), procházka po Radotíně (krmení kachen)

15. - 19. 10. 2018

Znáte přece ježky?

Hrajeme si s přírodninami jak u nás ve školce tak i na procházce venku. Naučili jsme se novou písničku Beží liška k táboru. Moc nás všechny baví když můžeme cvičit se stužkami a řádit v herně. Jen podle zvuku už umíme napodobit medvěda, žabku, kočku a ptáčky. Těšíme se co přinese další týden!

Pondělí - Volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, logopedie v komunitním kroužku, dopolední činnost venku

Úterý - Volná hra, ranní protažení v herně (zahřátí podle muzických faktorů, ježkův hmatový chodník), komunitní kruh (společná práce: poskládej z kaštanů ježku), pobyt na zahradě (stavby z písku, jízda na odrážedle), logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

Středa - Volná hra, ranní protažení v herně (choulíme se do klubíčka a dupeme jako ježci), hudební činnost (zpěv s klavírem: Běží liška, tleskání), pobyt na zahradě, logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

Čtvrtek - Volná hra, ranní protažení v herně (choulení do klubíčka, dupání, skoky, cvičení se stuhami), logopedie v komunitním kroužku (Běží liška, písně na přání, co jí ježek?), pobyt na zahradě

Pátek - Volná hra,  ranní protažení v herně (zahřátí podle muzických faktorů: zvířátka v lese, choulení do klubíčka, dupání, skoky, cvičení se stuhami), logopedická chvilka v komunitním kruhu (opakování říkadel, zpěv písní na přání), procházka k potoku (pozorování podzimní přírody, reakce na sginál, hra s listy)

 

8. - 12. 10. 2018

To je zlaté posvícení

Petrklíčci se intenzivně věnovali přípravám na posvícení. Naučili jsme se písničku To je zlaté posvícení, v kroužku si říkali, že o posvícení se pečou koláče a ty jsme si také ozdobili! I když jenom z papíru. S velkou zálibou jsme se věnovali pečení sýrových preclíků, které bylo o víkendu možné zakoupit na stánku Petrklíče na Havelském posvícení. Celý týden jsme se veselili, zpívali a ve středu dokonce oslavili narozeniny. 

Pondělí - Volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, logopedická chvilka v kroužku (To je zlaté posvícení), dopolední činnost venku

Úterý - Grafomotorika (obtáhni kulatý koláč), volná hra, pečení preclíků na posvícení, komunitní kroužek (posvícení), pobyt na zahradě

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (zdobení posvícenských koláčů z papíru), oslava narozenin, komunitní kroužek (ukázka dětských výtvorů, povídáme si o posvícení), procházka k potoku (nácvik chůze ve dvojicích, reakce na signál)

Čtvrtek - Volná hra, logopedická chvilka v kruhu, dopolední pobyt venku (roznášení koláčků, zpěv písně To je zlaté posvícení, focení na zahradě u Broučků)

Pátek - Volná hra, zdravotní cvičení v herně (reakce na muzické faktory, protažení), komunitní kroužek (zpěv písně, opakování říkadel), pobyt na zahradě (stavby z písku, jízda na odrážedlech)

 

1. - 5. 10. 2018

Stavíme a skládáme, za zvířátky spěcháme

První říjnový týden byl věnován zvířátkům, která si staví pelíšky a připravují se na zimu. Opakujeme říkadla, která již známe a koncem týdne jsme se naučili jedno nové: "Myšičko, myš, pojď ke mně blíž! Nepůjdu kocourku, nebo mě sníš!" Každý den se protahujeme a podle klavíru už umíme poznat několik zvířat (medvěd, ptáček, kočka, žába). V pátek jsme pekli sušenky a šlo nám to hezky od ruky!

Pondělí - Volná hra, zdravotní civčení s míči v tělocvičně, grafomotorika (obtáhni list), v kruhu logopedická chvilka, pobyt na zahradě

Úterý - Volná hra, výtvarná činnost (tiskání jablky a hruškami na papír), ranní protažení, procházka k potoku (sběr listů a přírodního materiálu, pozorování přírody, reakce na signál)

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (rozpíjení potraivnářksých barev na papír), zdravotní cvičení (hmatová stezka, strachový tunel, protažení), komunitní kroužek (zvířátka se připravují na zimu, stavba pelíšků), logopedická chvilka (fouká vítr), procházka po Radotíně (nácvik chůze ve dvojicích)

Čtvrtek - Volná hra, výtvarná činnost (rozpíjení potravinářských barev na papír), grafomotorika, logopedická chvilka v rámci komunitního kroužku, pobyt venku

Pátek - Volná hra (stavba úkrytů pro zvířata), polytechnická činnost (pečení sušenek), ranní protažení (rekace na signál, protažení podle muzických faktorů: zvířata), pobyt na zahradě (jízda na odrážedlech, stavby z písku, houpačka, prolézačka, skluzavka), logopedická chvilka (říkadlo: Myšičko, myš)

Info pro příští týden: 11. 10. 2018 proběhne v ranních hodinách focení dětí.

 

24. - 28. 9. 2018

Využili jsme krásného počasí a bylyi jsme dokonce třikrát na velké procházce k potoku, kde běháme a dáváme pozor, abychom se zastavili u každé lampy a počkali na všechny kamarády. Zároveň také hledáme kaštany a pozorujeme krásné podzimní proměny v podobě barevných listů, které sbíráme a nosíme je s sebou do školky. Malujeme na velký papír a svými výtvory budeme v příštím týdnu zdobit okna. Jsme velmi šikovní, a proto jsme se zvládli naučit básničku, ke které umíme převést i pohyb: "Kuře zobe, zob, zob zob. Vrabec skáče, hop, hop, hop. Datel ťuká, ťuk, ťuk, ťuk. A už tiše ani muk!" 

Pondělí - Volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, logopedická chvilka v rámci komunitního kruhu (opakujeme básničky a říkadla), procházka k potoku (sběr kaštanů)

Úterý - Grafomotorické cvičení (vlnovka), volná hra, ranní protažení v herně, výtvarná činnost (seznámení s barvou a štetci, pokrývání plochy), pobyt na zahradě (jízda na odrážedle, stavby z písku), logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

Středa - Volná hra, výtvarná činnost (tiskání barvy pomocí korkové zátky), ranní protažení v herně (napodobení zvířat: medvěd, ptáček, kočka, žabka, básnička s pohybem), komunitní kruh (opakování pravidel), procházka k potoku(pozorování přírody, sběr listů, reakce na signál), logopedická chvilka před obědem

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení v herně, grafomotorické cvičení (nápodoba listů), logopedická chvilka, procházka k potoku (rozvoj pozornosti, hledání kaštanů)

 

17. - 21. 9. 2018

Stejně jako minulý týden jsme se s učili pravidlům. Kromě tří předchozích, které jsme opakovali,  jsme přidali jedno nové, kapičkovéToto pravidlo nás upozorňuje, abychom v umývárně neplýtvali vodou, mýdlem a vodu po sobě ani necákali. Každý den se pilně protahujeme a vítáme tak nový den. Máme také nové básničky! "Hlavička" - Pusinka je na papání, nosánek je na čmuchání, očka aby viděla, ouška aby slyšela. Nebo také "Brambora" - Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že odněkud ze shora na ní padá závora. Kam to padáš závoro? Na tebe, ty bramboro! Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák. Společně se smějeme a užíváme posledních letních, teplých dnů.

Pondělí - Grafomotorické cvičení, volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně, volná hra, logopedická chvilka v kroužku (opakování básniček), pobyt na zahradě (rozvoj pozornosti)

Úterý - Polytechnická činnost (vykrajování a modelace listů z hlíny), volná hra, ranní protažení (vnímání tempa: rychle x pomalu, protažení: podle hudby napodobujeme zvířátka), volná hra,  logopedická chvilka v komunitním kroužku (nové kapičkové pravidlo, básničky), pobyt na zahradě (skákání na trampolíně, zkoumání voda+písek)

Středa - Polytechnická činnost (vykrajování a modelace listů z hlíny), volná hra, zdravotní cviky v herně (vnímání tempa: pomalu x rychle, protažení), volná hra, logopedická chvilka v komunitním kroužku (opakování pravidel, básničky), pobyt na zahradě (malba vodovými barvami na balící papír: seznámení s vlastnostmi barvy, vody, vědomé zanechání stopy)

Čtvrtek - Volná hra, zdravotní cvičení v herně, volná hra, logopedická chvilka v rámci komunitního kroužku, pobyt na zahradě

Pátek - Grafomotorické cvičení (zkus obtáhnout trávu, za kterou se schovává zajíc), volná hra, ranní protažení v herně (reakce na signál, vnímání tempa, zvířátka v lese se protahují), volná hra, komunitní kroužek (zapamatování jmen kamarádů, vytleskávání jmen, opakování pravidel), procházka po Radotíně (sběr kaštanů, pozorování přírody), logopedická chvilka před obědem (opakování básniček)

 

 


10. - 14. 9. 2018

Aby nám spolu bylo ve třídě dobře, nastavili jsme si s Petrklíčky a Beruškami v rámci komunitního kroužku nová pravidla. V pondělí to bylo pravidlo srdíčkové, které nám připomíná, že se máme rádi a jsme kamarádi. V úterý pravidlo pusinkové, protože pusinku máme na hezká slovíčka a ve středu ručičkové pravidlo, abychom věděli, že si máme pomáhat a uklízet po sobě hračky. Každý den protahujeme svá tělíčka. Hodně si hrajeme ale stále ještě poznáváme své nové kamarády a hračky. Jsme šikovní a daří se nám stále lépe vydržet chvilku bez maminky a tatínka. Naučili jsme se také novou básničku "Kapička". Dešťové kapičky dostaly nožičky, běhaly po plechu dělaly neplechu. Pracujeme s barvami a tak se stane, že jsme občas trochu umazaní. Venku pozorujeme přírodu, procházíme se a na zahradě řádíme. 

Pondělí -  grafomotorika (dojede vláček ze startu až za medvědy do Berouna?), volná hra, zdravotní cvičení v tělocvičně (sbírání míčků, běh podle rytmu, reakce na signál), komunitní kroužek (srdíčkové pravidlo, opakování básničky Vláček), pobyt na zahradě (foukání bublin, stavby z písku, jízda na odrážedle)

Úterý - grafomotorika (obtáhni myšce uši a hlavu), volná hra, ranní protažení těla v herně, komunitní kruh (pusinkové pravidlo, opakování básniček), pobyt na zahradě (skákání na trampolíně, foukání bublin, stavby z písku, jízda na odrážedle) 

Středa -výtvarná činnost (obtiskávání ručiček na velký papír), volná hra, protažení a zahřátí těla v herně, komunitní kruh (ručičkové pravidlo, básnička Kapička), pobyt na zahradě

Čtvrtek - volná hra, komunitní kruh (opakování pravidel, opakování básniček), procházka k potoku (pozorování přírody, sbírání listů, nácvik chůze ve dvojici)

Pátek - výtvarná činnost (obtiskávání listů, jablka a hrušky na velký papír), volná hra, zdravotní cvičení v herně (napodobování zvířat pomocí hudby, kutálení míče), komunitní kruh (opakování pravidel a básniček), procházka po Radotíně (pozorování přírody, sbírání kaštanů, nácvik chůze ve dvojici)


3. - 7. 9. 2018

Tento týden se Petrklíčci a Berušky seznamovali s hračkami, ostatními kamarády a paní učitelkami. Zjistili jsme, že ve třídě je spousta krásných a zajímavých hraček a každá ta hračka má své místo. Ale nejvíce nás baví lumpačit v bazénku s kuličkami. Před svačinou protahujeme tělo, trénujeme nohy a tancujeme. Dokonce jsme se byli podívat i v tělocvičně! Po sváče trénujeme pusinky a učíme se i básničky. Třeba tu o vláčku. Jede vláček kolejáček, houká, houká do zatáček, š, š, š, hů, hů, hů, já už taky pojedu!  Venku si hrajeme na písku, děláme bábovky, drandíme na motorkách a kolech, houpeme se na houpačce a kloužeme po skluzavce. Občas se nám zasteskne po mamince nebo tatínkovi, ale jsme moc stateční. 

POZOR!! 12.9.2018 v 16:00 se budou konat třídní schůzky.

 


Milí Petrklíčci,

nadešel čas nového školního roku, který si společně užijeme!

A co s sebou do školky?

Podepsané náhradní oblečení dle ročního období

Bačkůrky na přezutí

Plastový kelímek na pití

Plyšáka do ruky 

&

Náhradní plenky dle potřeby

Moc se na vás všechny těšíme!!!

Péťa, Kačka, Štěpánka