Kalendář akcí

Týdny v 1. třídě

Týdny v 1. třídě

K 24. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,další školní týden je za námi a tímto posílám malé shrnutí.

Nejdříve bych ráda informovala, že v pondělí 2. 3. bych se se třídou ráda připojila k celodennímu výletu do Kutné Hory na interaktivní výstavu Jiřího Trnky s procházkou po městě. Vyrazilo by se kolem deváté dopoledne a vrátili bychom se kolem páté hodiny odpoledne. Výlet by stál kolem 350 Kč.

Napište mi prosím, kdo víte, že Vaše dítě nepojede. Potřebovala bych to do pondělí vědět kvůli objednávce autobusu. Vím zatím jen o jednom žákovi, který bude zrovna ten den pryč.

V českém jazyce jsme se uplynulý týden dále věnovali malým tiskacím písmenům a čteme s nimi už i krátké věty. V písankách jsme pokročili přes velké „A“ a píšeme psacím písmem slova jako „les“, „táta“, „štěstí“, „lest“ apod. Přikládám pár čtecích listů, z kterých si děti mohou vybírat. Jinak už mohou číst cokoli jiného, co je baví. Hlavně ať i o prázdninách dále čtou. :-)

V matematice pokračujeme v druhém díle učebnice, sčítáme a odčítáme, rozdělujeme čísla (13 třeba na 10 a 3), krokovali jsme, hrajeme autobus, oblíbený v Hejného metodě. Příležitostně můžete s dětmi sčítání a odčítání také trénovat.

Angličtina patřila opakování slovíček a upevňování frází jako „this is a…“. „I am …, you are…“, procvičovali jsme „big, small“. Četli jsme knihu Giraffes Can´t Dance. Přikládám fotku, na které je pěkně vidět naše opakování slovíček. 

V úterý jsme v rámci prvouky a výtvarné výchovy vyrazili na výlet do Anežského kláštera, kde děti zhlédly sbírku obrazů a soch mistrů doby Karla IV, poslechly si povídání o výrobě barev v oné době, a nakonec i samy malovaly. Namíchaly si vlastní barvy z vajec a barevného základu v prášku. Malovaly andělská křídla, která předtím mohly vidět na spoustě obrazů.

V pátek se bruslilo a dětem to krásně jde. Někdo už jezdí jako drak. :-)

Na webu je spousta fotek.

Přeji Vám krásný víkend a užijte si s dětmi prázdniny. :-)

Lea R.

K 23. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,

uplynul další týden školy. Pozor, připomínám jarní prázdniny – týden od pondělí 17. února.

Děti už došly k hradu Písmenkovu a dostaly odměnu – třídního maskota myšáka Puntíka Hemíška a v úterý příští týden ještě pojedeme na výlet do Anežského kláštera (není hradní sezóna).  :-) Také jsem rozdala pera, takže v písankách už pokračujeme s nimi.

V češtině jsme tedy v písankách pokročili přes „u“ a „a“ a také jsme načali další díl učebnice, v které jsme se seznámili s malými tiskacímu písmeny. Staré učebnice dostaly děti domů a mohou si v nich dle libosti opakovat vše, co jsme probrali v prvním pololetí. Přikládám čtení a přehlednou tabulku velkých a malých tiskacích písmen.  

I v matematice jsme tento týden skončili první díl učebnice a pustili se do druhého. Počítáme do 12, opakujeme.V angličtině jsme pokročili dalšími slovíčky, učili se rozumět pokynům jako „stand up“, „sit down“, opakovali „where“, „here“, zkoušeli v angličtině zpívat písničky a četli knihu „Be Kind“ od Pat Zietlow Miller.

Prvouka ještě patřila třídění a recyklaci. Téma jsme završili ve čtvrtek výrobou papyru recyklací starého papíru. V pondělí už bude úplně suchý, tak uvidíme, jak se nám povedl.

Vyrobili jsme moc pěkné hrady z papíru a zájemci ještě malovali oheň ve spalovně. :-)

Bruslení bylo moc příjemné, dětem krásně jde.

Na webu je opět spousta fotek. :-)

Krásný víkend Vám přeje Lea R. 

K 22. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,  děti mají za sebou další týden, poslední v prvním pololetí. Škoda, že jsem s nimi nemohla být alespoň při rozdávání vysvědčení, ale pravděpodobně jsem stále ještě nakažlivá. :-)  

Děti přesto s Tomem a Renatou udělaly kus práce. V češtině trochu pokročily v písankách, a hlavně a dokončily velkou tiskací abecedu. První učebnici mají až na poslední stranu hotovou. Pro některé je to vlastně první kniha, kterou samy přečetly.  Došli jsme tímto k hradu Písmenkovu, což musím s dětmi oslavit.  Dostanou pera, uděláme si nějaké „hradní úkoly“ s odměnami, ale hlavně 11. 2. si uděláme místo na hrad (není sezóna) výlet do Anežského kláštera, který si děti budou moci prohlédnout a třeba i namíchat barvy jako staří umělci a něco namalovat.  Kromě toho uvidí například Třeboňský oltář, díla Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika, krásné salcburské madony a další. 

V matematice děti tento týden trénovaly sčítací trojúhelníky, sčítaly a odčítaly, počítaly se šipkami, skládaly z papíru a řešily jednoduché slovní úlohy. 

Angličtina prý byla bezva a četla se knížka My No No No Day od Rebeky Patterson.  

Prvouka patřila třídění odpadků. Povídalo se, třídily se obrázky a barvily se papírové popelnice. Ještě bych s dětmi chtěla příští týden zkusit namalovat spalovnu a ohně, čímž by si vyzkoušely i malbu prsty, které jsou k tomu vůbec nejlepší.  

Krásný víkend Vám přeje Lea R.

K 21. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,

týden s Vašimi prvňáčky opět rychle utekl a posílám krátkou rekapitulaci. Nejprve bych Vás ráda upozornila, že příští pátek 31. ledna mají děti pololetní jednodenní prázdniny po vysvědčení, které dostanou ve čtvrtek.

V češtině jsme tento týden probrali Ď, Ť, Ň, DĚ, TĚ, NĚ a z malých psacích písmen už umíme e, l, t a s. Parádní byla naše středeční dílna čtení, předčítání dětem od maminky Matěje, Lucie. :-) Vybrali spolu knížku „Ať jsou velcí zase malí“, kde se rodiče kouzlem skřítka stanou opět dětmi a společně se svými vlastními dětmi pak v této partě prožívají svět znovu dětskýma očima.  Příští týden máme domluvenou další maminku a už se moc těším. :-) Přikládám čtecí karty za uplynulý týden.

Počítáme do 12, trénujeme dopočet do 10 (6 + ? = 10), aby si pak děti uměly rozložit sčítanec při počtu nad 10 (6 + 7 = 6 + 4 + 3). Poprvé jsme se učili o pojmu „úsečka“. Řešíme jednoduché slovní úlohy.

V angličtině pokračujeme v tradici nového slovíčka každý den, opakovali jsme „where“, „here“, předložky místa, zpívali „The coconut song“, „Put your right hand in“, přečetli knížku „David goes to school“ a s Davem jsme dokonce zkoušeli říct, co kdo dělal minulý týden – kdo byl na horách, kdo byl ve škole a kdo byl „ill at home“. :-)

Prvouku jsme ještě věnovali dalšímu povídání o Petru Sísovi, jeho životě a tvorbě. Jeho téma „o létání a jiných snech“ jsme pak ještě rozvedli ve výtvarné výchově, a to malováním zastřeného měsíce v zimě a siluetám ptáků sedících nebo letících před ním. Při této výtvarné činnosti děti získávaly zkušenost s pozvolným přechodem světlé barvy v tmavou. Ve čtvrtek jsme si povídali o ptácích v zimě a vyráběli svačinu pro ptáčky ze sádla a zrní.

V hudební výchově se děti kromě zpívání písniček setkaly s pojmy „piano“ a „forte“.

Bruslení bylo opět fajn. Děti dělají pokroky. :-) Na webu je spousta fotek.

Přeji všem krásný víkend,

Lea R. 

K 20. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,

další týden školy je pryč a tímto opět posílám krátké shrnutí.

Hory se prý moc povedly, takže kdo na nich byl, určitě se vrátil spokojen. :-) Doufám, že tam děti udělaly i kus učení, který jsem pro ně nachystala.

V matematice počítáme do 12, rozdělujeme čísla, tvoříme sčítací trojúhelníky, počítáme s šipkami. Děti se snaží a jde jim to.V českém jazyce jsme začali s písankou a nácvikem malých psacích písmen. Začali jsme s „e“ a „l“ a s nimi si ukázali i jejich malou tiskací podobu. Děti se už samy na malá tiskací písmena ptají a brzy se s nimi seznámí i v učebnici. Z velkých tiskacích písmen jsme tento týden naučili G. V příloze posílám čtecí karty.

Dave byl na horách, a tak, aby děti, které s ním nejely, nepřišly o rodilou angličtinu, poslechly si alespoň díl kurzu pro děti, který jsem poslouchala já jako malá. :-) Je o Derekovi, který má kamaráda papouška a dostanou se spolu do země Gondonland, kde žije královská rodina. Spolu se všemi postavami Gondonladu se děti učí nová slovíčka. V tomto prvním díle to byly vlastnosti – beautiful, clever, fat, brave, strong, fat, big. Opakovala jsem je pak s dětmi každý další den a dnes už je pěkně uměly. Kromě toho jsme se učili hlavně zájmena where a here – Where is…? Here.

V prvouce jsme si v pondělí povídali, co dělají zvířata v zimě a ve čtvrtek jsme šli na komentovanou výstavu Petra Síse: O létání a jiných snech. Určitě stála za to. Nevím, kolik si děti pamatují z povídání o životě Petra Síse či z příběhu o ptácích hledajících bájnou horu Kaf, ale věřím, že takováto výstava dítě obohatí, něco v něm zanechá. Na webu je spousta fotografií.

V rámci výstavy děti také tvořily. Kreslily, jak by vypadaly, kdyby byly ptákem, kreslily svůj vlastní ostrov a také zeď, která není pochmurná, ale veselá. To vše pak lepily do obrysů svých postav. Ještě jsme tento týden zkoušeli vyrobit chodbičky zvířat schovaných na zimu v norách. Bruslení je fajn a jde dětem moc pěkně. Vracíme se tak, že v klidu stíháme ještě muzikoterapii s Lenkou, která je takovou příjemnou tečkou poslední hodinu v pátek a uvolněním po předchozím sportu.

Krásný víkend Vám přeje Lea R. 

 

K 19. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,

tak jsme se s dětmi opět sešli po Vánocích a vrhli se do práce. :-) V češtině jsme k Písmenkovu postoupili o písmena Z, Ž a F. Posílám čtecí karty, které jsem dětem dala tento týden.

Na příští týden ve středu budou mít děti za úkol přinést si jejich oblíbenou knížku. Poslední hodinu si uděláme čtenářskou dílnu, kde děti spolužákům svou knížku ukážou a budou-li chtít, mohou z ní i druhým kousek přečíst.

Středeční hudební výchova s muzikoterapií bude přesunuta z poslední hodiny ve středu na pátek po příjezdu z bruslení. Poslední hodinu ve středu bych tímto dětem chtěla ozvláštnit něčím příjemným a novým a tímto bych Vás rodiče ráda poprosila, abyste se zamysleli, jestli byste někteří neměli čas a chuť jít dětem předčítat kus nějaké bezva knížky pro děti. Děti by byly určitě nadšené. Kdyby měl někdo zájem, určitě se ozvěte. I v jiný den a dobu než poslední hodinu ve středu bych Vám dala prostor. :-)

Počítáme do deseti a posilujeme logické myšlení i počítáním s šipkami, sčítacími trojúhelníky, přeskupováním sirek, každodenní hádankou.

V angličtině jsme se věnovali především předložkám in, on, next to, under. Opakujeme stará slovíčka a učíme se nová. Přečetli jsme knížku It´s Not Easy Being Big.

Prvouka patřila pokusům. Například jsme modelovali sopku a uvedli ji v činnost, pozorovali krystaly tvořící se na provázku namočeném do nasyceného roztoku, zkoumali reakci soli a ledu, namáčeli prsty do studené a horké vody a sledovali svůj vjem, vložíme-li je následně do vody vlažné.

Tvořili jsme myšlenkou mapu v rámci projektu k naší zahrádce a kreslili, co bychom si v ní přáli. Podívejte se na fotografie na webu. :-)

Bruslení bylo fajn. Všechny děti se snažily. Byla radost se na ně dívat.

Krásný víkend Vám přeje Lea R.

 K 16. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,

ještě jednou bych Vám moc ráda poděkovala za skvělé dárky! Těším se, až si v lednu na zahradě zahrajeme pořádný fotbal, až prozkoumáme nějaký list nebo pišišvora s mikroskopem a nebude taková mlha, abychom se mohli podívat někam dál dalekohledem.  Také moc děkuji za dárek pro mě. V tomhle jste se nemohli netrefit. Moc si dárku vážím. A omlouvám se za zmatky dnes ráno, vše moje chyba. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem vás zase viděla skoro všechny takhle pohromadě.  :-) Na webu jsou alespoň nějaké fotky.

Notýsky mám u sebe. Po prázdninách si v nich s dětmi můžete přečíst hodnocení za uplynulé období. Na konci ledna pak už dostanou svá první vysvědčení.V češtině jsme pokročili přes písmeno CH, společně čteme krátké texty v učebnici, píšeme krátké věty, a ještě pokračujeme v tvarových prvcích psacího písma. Posílám čtecí karty. Prosím, abyste s dětmi pokračovali v pravidelném čtení i o prázdninách. Kdybyste někdo potřeboval další materiál ke čtení, napište a pošlu další čtecí listy. Můžete i dětmi zkoušet číst vlastní materiál s velkým tiskacím písmem. Někdo už zkouší číst slova bez rovnou bez hláskování, jiný hláskuje. Oboje je v pořádku, každý má své tempo. Někdo si ještě plete některá probraná písmena, takže doporučuji i hry jako Dobble s velkými tiskacími písmeny, Písmenko, nezlob mě! (na internetu lze jsou k sehnání pdf verze) a hlavně nepřestat číst.  Pokročilejší čtenáře by třeba zaujal komiks, třeba Čtyřlístek.

Příležitostně prosím také s dětmi procvičujte sčítání a odčítání do 10. Klidně ať používají prsty, pokud chtějí. I tak prohlubují svou početní zkušenost a získávají v základních počtech jistotu. Někomu také pomáhá číselná osa.

Angličtina s Davem byla také Vánočně laděná, učili jsme se některá zimní slova, opakovali výrazy hit a, touch a, přidali jsme turn a také jsme četli knížku It´s Christmas, David.Prvouka patřila hrám, tvořili jsme další Vánoční výzdobu třídy a tělocvik jsme tento týden obsáhli v prodloužených přestávkách na zahradě. 

Ráda bych Vám ještě jednou popřála krásné Vánoce a celý příští rok naplněný pohodou. Lea R.

K 15. týdnu školy

Dobrý den, milí rodiče,

15. týden školy je za námi, ve třídě panuje příjemná atmosféra těšení se na Vánoce. Předem moc děkuji za dárek pro děti, na který jste se složili. Vánoce si s dětmi oslavíme v pátek, takže ideálně bych jej do třídy převzala ve čtvrtek po druhé hodině, kdy už ve třídách děti nejsou. Ráno v pátek pak ho uvidí pod stromečkem při příchodu do školy.

Středeční vystoupení dětí v kostele začne v 16:00. Vaši prvňáčci jako nejstarší děti ve škole budou vítat přicházející rodiče. Prosím, abyste jim ve středu (až na to vystoupení) oblékli něco, v čem by vypadali jako andělé nebo pastýři. V češtině jsme tento týden pokračovali písmenem Š a pokročili dále na písmena C a Č. Přečetli jsme si příběh o žábě Cecilce, která se učila zpívat. Trénujeme další prvky psacího písma. V příloze posílám čtecí listy. Od pondělí mají děti také domácí učebnice, v kterých si mohou opakovat a samy vybírat cvičení, která je lákají.

Počítáme do 10, rozdělujeme, tvoříme sčítací trojúhelníky, stavíme podle plánu stavby a počítáme podlaží. Příležitostně s dětmi můžete trénovat sčítání a odčítání do 10. Klidně ať používají prsty.

Dave tento týden chyběl, ale každé ráno jsme něco z angličtiny opakovali a učili se nové výrazy jako touch a, hit a… Dočetli jsme knížku I´ll Teach My Got a Lot of Words. Také jsme zkoušeli zpívat Jingle Bells.

V rámci prvouky jsme vytvářeli nákupní seznam, podle kterého děti nakoupily, a ve čtvrtek si povídali o dětských právech. S malou nápovědou toho děti hodně samy daly dohromady.Vytvářeli jsme další ozdoby na stromeček a pracovali s glazurou, kterou děti dozdobily keramický výrobek z minulého týdne.

Trénujeme písničky na vystoupení v kostele, učíme se další písničky s pohybem, vyjadřujeme hudbou pocity.Tělocvik jsme tento týden pojali jako zimní procházku s hravými úkoly. 

Krásný víkend Vám přeje Lea R.