Kalendář akcí

Týdny u Sluníček

3. - 7. 12.

Sluníčko se těší na Ježíška

První adventní týden byl opravdu bohatý na zážitky a zajímavé změny.

Hned v pondělí nás čekala velká akce - ve školce se natáčel studentský film. Pro tento den jsme byli na návštěvě u Petrklíčků ve třídě, měli jsme tak možnost vidět, jak se takový film připravuje. Někteří z nás dokonce stáli před kamerou. Vždy, když se ozvalo slovo "klapka", museli jsme být ve vedlejším prostoru úplně potichoučku, i to pro nás bylo zajímavé a v pohodě jsme to zvládli. Byl to den plný vyjímek, ale i tak jsme nevynechali naše pravidelné činnosti: kroužek - povídání o natáčení - kdo je herec, režisér, kameraman,Flétnička s Helenkou - vánoční koledy, výtvarné tvoření - dokončení pozvánky na adventní setkání v kostele, cvičení v tělocvičně - střídání rytmů, reakce na signál, pohybové hry - "cukr, káva, limodána", relaxace. A protože to byl opravdu vyjímečný den, zasloužili jsme si před obědem pohádku na počítači "Hajný Robátko". 

Úterý bylo ve znamení prvního společného adventního setkání. Všichni kamarádi ze školky i ze školy se sešli na zahradě u Broučků. Tam jsme si společně vyzdobili velký adventní věnec. Každý dostal větvičku a přiložil ji na bílé plátno ve tvaru kruhu, uprostřed nějž byl ještě malý adventní věnec. Zapálili jsme první adventní svíčku, která symbolizuje Naději. Společně jsme si řekli básničku "Byla svíčka tuze ráda" a zazpívali písničku "Moje malé světýlko" Popřáli jsme si krásný adventní čas. Potom následovala příprava na čtvrteční stínové divadlo. Přitom jsme se "trošičku" zašpinili, protože v ten den bylo na zahrádce opravdu bahnito, nám to však vůbec nevadilo, naopak :-) Ve školce jsme ještě stihli vytvořit vločky z papíru na výzdobu oken.

No a protože tento týden byl opravdu ve znamení změn, středa nesměla být pozadu! Vyměnila se totiž s pátkem, (který je běžně sportovní) a zavedla nás až do Stodůlek. Tam jsme zažili "tělocvik trochu jinak", do parády si nás tam vzali cirkusáci, které baví akrobacie. Nejzábavnější pro nás bylo skákání na matracích, houpání se na akrobatické šále a někteří z nás si zahráli i na netopýra. Akrobatické cvíčo nám bylo asi málo, protože jsme si pak užili přesunů různými dopravními prostředky - dali jsme autobus, metro a nakonec i vlak. Ale oběd jsme stihli!!! Dokonce i něco víc. Ve třídě nás čekalo velké překvapení - Mikuláš nám ve třídě schoval dobrůtky. 

Čtvrtek si svou vyjímečnost opravdu zasloužil. Do školky za námi totiž přišli prarodiče! Po svačince jsme se všichni sešli v kroužku, kde jsme se pozdravili a pověděli co nás čeká... a nebylo toho málo! Babičky a dědečkové nám pomohli vytvořit přáníčka - ozdobičky na strom splněných přání. Kdo měl chvilku ještě provedl naše hosty po školce a ukázal, kde máme kuchyňku, tělocvičnu a další třídy. Potom jsme se s třídou Předškoláků a Petrklíčků a prarodiči sešli na dvoře před školkou a vyrazili jsme na zahradu k Broučkům. Byl to dlooooouuuuhý průvod, ke kterému se na zahradě připojili ještě Školáci a Broučci. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy a ozdobili náš Strom splněných přání. Ten se stejně jako my nemohl dočkat odpoledne! No, ale ještě jsme stihli oslavit Kristýnky narozeniny, naobědvat se, chvilku si odpočinout a už mohlo začít to, na co jsme se 

 

26. - 30. 11.

Sluníčko ukládá stromy ke spánku

 

Pondělí - grafomtorika: cesta do lesa pro jelena ranní kruh: pozdravení po víkendu, vyprávění zážitků, co nás tento týden čeká, stínové divadlo - vnímání světla a stínu, výtvarné tvoření: keramika - glazování, Flétnička s Helenkou - dechová cvičení, nácvik písně "Bílé stráně"

Úterý - grafomtorika: ježek jedním tahem ranní kruh: rytmizace, opakování - určování stromů a jejich plodů, fotografování, muzikoterapie: relaxace, hra na kalimbu, co máme rádi na kamarádovi

Středa - grafomtorika: ježek jedním tahem ranní kruh: připomenutí správného chování ke kamarádům, nácvik stínového divadla, výtvarné tvoření: volné malování s použitím anilinových barev a voskovek, Angličtina s Davem

Čtvrtek - grafomtorika: jelen ranní kruh: náslech - Čtvero ročních období - Vivaldi, rytmizace, práce ve dvojicích - kooperace, vnímání vlastního těla, výtvarné tvoření: skládání andílka z papíru, logopedický kruhový trénink: Drak Frak hercem

Pátek -  grafomtorika: Smolíček Pacholíček a jelen ranní kruh: "U nás se točí film", kdo je filmař, kameraman.., nácvik stínového divadla výtvarné tvoření: společné malování kostela - pozvánka na adventní setkání, Sport s Davem v tělocvičně - překážková dráha, míčové hry

19. - 23. 11.

Sluníčko ukládá stromy ke spánku

Pondělí - grafomotorika: jehličnaté stromy, ranní kruh: opakování lesních zvířat, jejich obydlí, kde žijí, čím se živí, zrakové vnímání -  prohlížení knížek "ROK V LESE - podzim, HRAVOUKA" popis obrázků - co se děje v lese, potravní řetězec, hledání detailů, výtvarné tvoření - dokončování výrobků - koní, pozvánky pro prarodiče.

Úterý - grafomtorika: jednotažka - vrána, kos kruh:  zrakové vnímání - hledání metodických kartiček po třídě, rytmizace, porovnávání, muzikoterapie: hlubší relaxace a uvolnění, sdělování pozitiv druhému kamarádovi, tanec, bubnování, rytmizace, nácvik písničky na Jarmark

Středa - grafomotorika: jednotažka vrána a datel, kruh - seznámení s novým dnem, povídání o lese, funkce lesa, plíce planety Země -  dechová cvičení, kdo v lese žije,- artikulační cvičení - datel ťuk, ťuk, ježek dup, dup, sova hů, hů, medvěd brum, brum, vrána krá, krá, píseň: "STROMY", výtvarné tvoření: vrány - trhání papíru, malování, stříhání, lepení, dokončování keramických výrobků, angličtina.

Čtvrtek - grafomotorika: obtahování dráhy padajícího lístku kruh: pojmenování stromů na obrázku, dělení na jehličnaté a listnaté, matematická gramotnost - porovnávání - více, méně, kolik je jehličnatých a listnatých stromů, výtvarné tvoření: skládání žaludů na nápis STROM, skládání různých obrázků z žaludů a kaštanů, logopedický kruhový trénink: drak Frak - zraková analýza, logické myšlení, sluchová analýza. Procházka na poštu - posíláme dopisy - pozvánky pro prarodiče.

Pátek - grafomotrika: obtahování lístečků kruh: protažení u klavíru - rytmizované cvičení, jóga - strom, jak roste strom ze semínka, prohlížení klíčícího žaludu, co je pod zemí, co je nad zemí - kořeny, kmen, listí, prohlídka výstavy vláčků v Sokolovně - hledání různých detailů.

 

12.  - 16. 11. 

Sluníčko ukládá stromy ke spánku

Pondělí - grafomotorika: jehličnaté stromy, ranní kruh: vytvoření lesa pomocí šátků/vkládání a přiřazování lesních zvířat, připomenutí pohádky „O Smolíčkovi", flétna s Helenkou: rozcvička, správné držení těla, rozvíjení rytmického a harmonického cítění

Úterý - grafomotorika: louka, muzikoterapie: rytmizace, píseň s pohybem „Na tý louce zelený", bubnování ne velký buben, zpěv „Bílé stráně", pobyt na zahrádce u Broučků

Středa - divadlo v Korunní: Kocourek Modroočko

Čtvrtek - grafomotorika: jednotažka srnka, ranní kruh: zvířecí rodinka - zvolení metodické kartičky, nalezení kdo k sobě patří, zraková analýza, přiřazování, výtvarná činnost: výrob koníků na besídku, drak Frak: Popelář (úvodní kruh, rozšíření slovní zásoby, sluchové a zrakové vnímání, procvičování paměti, kategorizace, jemná a hrubá motorika, grafomotorika), pobyt na zahrádce u Broučků: nácvik divadla

Pátek - grafomotorika: jednotažka, keramika: vánoční keramika, výtvarná činnost: pozvánka pro prarodiče na Vánoční posezení u čaje, ranní kruh: shrnutí celého týdne, společné přečtení pohádky, sport: badminton ve sportovní hale

5. - 9. 11.

Sluníčko ukládá stromy ke spánku

Pondělí - grafomotorika - obtahování podkov. Ranní kruh - přivítání po víkendu, kouzelná krabice - uvedení do příběhu Svatého Martina. Stavění města z dostupného materiálu. "Co se v městě může dít? Když se lidé v městě potkají?" Flétnička s Helenkou.

 

Úterý- grafomotorika- obtahování hlavy koně. Výtvarné tvoření - výroba meče. Muzikoterapie - na téma koníci - chůze do rytmu koně - střídání rytmů, napodobování zvuků, tribuna, písnička a říkanka - Kovej, kovej kováříčku, Já mám koně.

 

Středa- grafomotorika a výtvarné tvoření - hlava koně - obkreslování, vystřihování, zdobení. Kino - Hádej, hádej kocourku.

 

Čtvrtek - grafomotorika - obtahování vloček. Speciálně pedagogický kruhový trénink - Dráček Fráček Vědcem - rozvoj fantazie, L-P orientace, logické myšlení. Kroužek- Příběh Sv. Martina - společná diskuze " kdo je žebrák, kdo je voják?" Martin potkává žebráka, dělí se o plášť - prosociální chování - "umíme se rozdělit?"

 

Pátek - grafomotorika- oblouk - duha. Kroužek - reflexe příběhu Sv. Martina, ukázka rytířské zbroje. Sportování s Davem.

 

29. 10. - 2. 11.

Sluníčko ukládá stromy ke spánku

Pondělí - grafomotorika - jehličnaté stromy - kreslení větviček na stromy ranní kruh - přivítání v kroužku, co jsme dělali o víkendu, rytmizace dnů v týdnu, zopakvání tématu z minulého měsíce - doplnění výstavky o dva nové Otesánky. Flétnička s Helenkou. Sporotvání v tělocvičně - házení, chytání míče, závody, čáp ztratil čepičku.

Úterý - grafomotorika - uvolnění zápěstí - jednotažka. Muzikoterapie - hra na kalimbu, písnička "Na tý louce zelený", zpěv s nápodobou + ukázka slov a výměna, písničky na přání, štronzo, pozdrav Slunci. 

Středa - grafomotorika + výtvarné tvoření - malování jelenů a louky pomocí voskovek a anilinových barevranní kruh - kouzelná krabice - poznáváme, která pohádka nás bude provázet tento měsíc podle indicií - zlaté parohy, panáček, stromy, knížka. Seznámení s pohádkou. Angličtina s Davem

Čtvrtek - grafomotorika - jednotažka. výtvarné tvoření - glazování keramických okurek. kruh - s použitím metod a technik dramatické výchovy poznáváme pohádku O Smolíčkovi -  společná improvizace - pantomimické ztvárnění světničky, hromadná hra v roli - Smolíček vs. Jeskyňky - Jeskyňky mají za úkol přemluvit Smolíčka, aby porušil jelenův příkaz, Smolíček má za úkol odolat! Dráček Fráček - logopedický kruhový trénink - Dráček Fráček novinářem.

Pátek - grafomotorika + výtvarné tvoření - jelen v lese - malování stromů, vybarvení a vystřihování jelena. Kruh -  orientace v čase, posloupnost příběhu - pohádka rozdělená do obrázků, následné řazení. Sport - Míčové hry s trenérkou v Sokolovně.

22. - 26. 10.

Sluníčko sbírá košík podzimních plodů

Pondělí - grafomotorika - doplnění druhé poloviny jablka a hrušky ranní kruh - přivítání v kroužku, dny v týdnu, pyramida potravin - hledání potravin po třídě - zrakové vnímání - skládání potravin do pyramidy - rytmizace názvů potravin, rozeznávání druhů potravin výtvarná činnost - tiskání rozpůlených jablek - zavařenina - počítání, porovnávání tvarů pobyt venku - procházka k řece - krmení kachen

Úterý - grafomotorika - obtahování jablka - uvolnění zápěstí ruky logopedická chvilka - přísloví kroužek - básnička Řepa se vdávala - rozbor básničky o zelenině, kouzelná krabice - zelenina - poznávání tvarů a velikosti, Kimova hra - která zelenina zmizela pod dekoku muzikoterapie - relaxace, numbo jumbo, hra na kalimbu pobyt venku - procházka Radotínem

Středa - grafomotorika - obtahování hrášku, úchop hrášku kolíčkem kruh - porovnávání čerstvých a zkažených potravin + pexeso výtvarná činnost - "naše zahrádka" - stříhání, lepení, počítání angličtina s Davem - potraviny

Čtvrtek - grafomotorika - jednotažka - ryba kruh - myšlenková mapa s příslovím "Všeho s mírou" Co to znamená? Množství - pojmy - málo, hodně, přiměřeně Dráček Fráček - muzikant - kruhový trénink - sluchová analýza a syntéza pobyt venku - procházka k potoku

Pátek - grafomotorika - šnek jedním tahem logopedická chvilka - přísloví Kruh - dramatizace pohádky "O Otesánkovi" sportování s Davem - překážková dráha, obruče, běh, tunel, slalom, míčové hry na zahrádce Hodnotící kruh - hádanková krabice - domácí výrobky - Otesánek 

 

15. - 19. 10.

Sluníčko sbírá košík podzimních plodů

Pondělí - grafomotorika: uvolnění ruky, obkreslení oříšku ranní kruh: „Jak jsme se měli o víkendu?", rytmizace dnů v týdnu, pozdrav Slunci. flétna s Helenkou - správné držení těla, dechová cvičení. výtvarná činnost: glazování keramiky, postavy - koláž z časopisů, lepení do bříška. pobyt na zahradě: míčové hry, jízda na odrážedlech, hra na pískovišti

Úterý - ranní kruh: přivítání, vytleskání své nálady, relaxace - imaginace příjemné barvy, hra na kalimbu. pobyt na zahradě u Broučků: hra s přírodninami, lezení na stromy, vaření v přírodní kuchyňce

Středa - grafomotorika: hruška, jablko ranní kruh: potravinová pyramida - přiřazování potravin podle obrázku na pyramidě. Oslava narozenin Rikyho. Angličtina: ovoce a zelenina, abeceda, poznávání barev

Čtvrtek - grafomotorika: vybarvování kytiček s básničkou. ranní kruh: pozdrav Slunci, potraviny v pořádku/zkažené - metodické kartičky. Drak Frak: horolezec - zraková paměť, kognitivní dovednosti, fantazie. Oslava narozenin Domča

Pátek - grafomotorika: jedním tahem. ranní kruh: „Jak se chováme v divadle?" Sport: rozcvička, překážková dráha, lezení na žebřině, házení/chytání míče. Divadlo Víti Marčíka „Princ Bajaja"

8. - 12. 10. 

Sluníčko sbírá košík podzimních plodů

Pondělí - ranní kruh: povídání o Otesánkovi. Kouzelná krabice - kartičky s jídlem. Povídání o jídle, co máme rádi, co je zdravé. Flétna s Helenkou. Písničky na Havelské posvícení. Výtvarná činnost - glazování keramických sluníček. Procházka k potůčku - zvířecí honička, hra na různé signály (potopa, žvýkačka apod.)

Úterý - ranní kruh: jak se chováme v knihovně, jak zacházíme s knížkami. Připomenutí názvů dnů v týdnu. Počítání dnů v týdnu. Návštěva knihovny - prohlížení a čtení knížek o jídle. Procházka podél řeky, prohlížení kmenů stromů. Muzikoterapie - opakování písniček na Havelské posvícení.

Středa - ranní kruh: popis a poznávání surovin a náplní na havelské koláčky a sýrové tyčinky, příprava kvásku, válení těsta, tvarování koláčků - pečení. Angličtina - poznávání barev, abeceda. 

Čtvrtek - ranní kruh: určování velikosti jablíček - malé/velké, menší/střední/větší/největší, opakování písniček na Havelské posvícení. Roznášení koláčků - zpěv písničky „To je zlaté posvícení", popřání hezkého posvícení, předání koláčků. Pobyt na zahradě u Broučků - fotografování dětí

Pátek - ranní kruh: shrnutí celého týdne, nácvik na Havelské posvícení. Sport: lakros v Sokolovně - rozcvička, sprint, rozdělení na dvě družstva, běh s lakroskou, překážkové dráhy

 

 1. - 5. 10.

Sluníčko sbírá košík podzimních plodů

Pondělí - ranní kruh: pohádková krabice a nalezení indicíí (dřevo, chleba, knížka, obrázek Otesánka), seznámení s příběhem „O Otesánkovi" a společné přečtení, flétna, výtvarná činnost: vytvoření „Hádankové krabice"

Úterý - ranní kruh: zopakování pohádky, jaké postavy v něm figurují, společné prožití - při vyprávění nápodoba pohybem, muzikoterapie: nácvik písniček na Havelské posvícení, výtvarná činnost - Otesánkova hlava a veliké břicho - remakol barvy, velkoformátový papír

Středu - ranní kruh: „Co všechno otesánek snědl?" - Kimova hra na procvičení zrakového vnímání a matematické gramotnosti, angličtina, sbírání šípků na domácí čaj

Čtvrtek - ranní kruh: skládání obrázků z pohádky, orientace v čase, posloupnost, logopedie: drak Frak se stal architektem, výtvarná činnost: kreslení obrázků „O Otesánkovi"

Pátek - ranní kruh: stupňování množství, „Kolik toho Otesánek snědl?", práce s kartičkami, porovnávání větší/menší, počítání předmětů, výtvarná činnost: malování anilinovými barvami předměty do Otesánkova břicha, sport: rozcvička, přeskakování obruče, pohybové hry

Příští týden nás čeká:

Čtvrtek 11. 10. fotografování dětí

Sobota, neděle 13. - 14. 10. Havelské posvícení

 

24. - 28. 9.

Sluníčko přichází do školky

Pondělí - V ranním kroužku jsme přivítali nový den pohlazením kamarádů a tichou poštou. Vyprávěli jsme si, co každý zažil o víkendu a jak se mu líbil. Zkusili jsme vytleskat dny v týdnu a spočítat je. Po svačince si pro polovinu dětí přišla Helenka, se kterou jsme si protáhli tělíčka a procvičili své dýchání. Venku bylo nádherné počasí a my se rozhodli nasbírat si do školky kaštánky, abychom si s nimi mohli hrát. V hodnotícím kroužku jsme rozeznávali orgány a smysly a přiřazovali na naše kamarády, které jsme společně namalovali.

Úterý - Po volné ranní hře, jsme se svolali do kroužku a uvítali se. Následovalo bubnování a tancování jednotlivých dětí. Rozpoznávali jsme nálady při hře na kalimbu, nacvičovali správné dýchání a zahráli si hru „Na sochy". Po muzikoterapii jsme rychle utíkali ven, abychom si užili jeden z posledních teplých dnů:)

Středa - Středeční ranní kroužek byl na téma kamarádství. Povídali jsme si, jak je důležité mít kamarády, jak nám kamarád může pomoci, když nás něco trápí nebo když je nám smutno. Po něm přišel Dave a vybral si první skupinu, která ho následovala do tělocvičny na lekci angličtiny, po svačince se děti vyměnili a mezitím jsme si poskládali naše papírové kamarády a znovu si připomněli důležitá pravidla. Před procházkou jsme vytvořili rychlý kroužek, kde jsme popřáli oslavenkyni Nelince, předali dárky a zazpívali. Děkujeme mamince a Nelince za vynikající muffinky:))

Čtvrtek - Ráno na nás čekala na stolečku keramická hlína a protože jsme Sluníčka, zkusili jsme si z ní vytvořit sluníčko pro maminku a tatínka. Ranní kroužek začal klasicky pozdravením, přivítáním nového dne, protažením a pozdravením Slunce. Bohužel za námi nemohl dorazit drak Frak, ale poslal nám dopis, který jsme si s radostí společně přečetli. Vyrobili jsme si podzimní lístečky na okna a hurá domů! :)

17. - 21. 9. 

Sluníčko přichází do školky

Pondělí: Tento týden jsme měli u nás ve třídě na návštěvě pár Předškoláků, kteří nejeli na školu v přírodě a užili jsme si spoustu legrace. Všichni jsme se přivítali v ranním kroužku a vyprávěli si zážitky z víkendu. Posílali jsme si našel plyšové sluníčko, které nám pomáhalo s dodržováním pravidla, že mluví jen jeden a ostatní mu naslouchají. No a když nám to se sluníčkem tak hezky šlo, tak jsme si rovnou protáhli tělíčka při jeho pozdravu. Po svačince přišla Helenka a my už věděli, že nás čeká veselé pískání pro zdravé dýchání. Vystřídali jsme se ve skupinkách a ten, kdo zrovna nepískal, tak maloval štětcem - téma bylo volné. Pak už jsme jen vyběhli ven, vzali jsme si míče a šli se učit kopat na zelené hřiště. Po návratu do školky jsme si před obědem stihli ještě zazpívat pár lidových písniček u klavíru.

Úterý: V kroužku jsme si zopakovali všechna pravidla, která se nám zatím objevila v našem hradu. Zjišťovali jsme, zda už je všechny dobře známe a můžeme přidat další. Opakování nás však zaujalo natolik - hlavně tichá pošta, že už jsme to nové pravidlo museli odložit na příští den. Přišla za námi Lenka a tak jsme šli muzicírovat. Zkoušeli jsme si různá breptadla, zahráli jsme si na kalimbu - každý z nás měl za úkol zahrát svoji náladu a ostatní hádali, jak se cítí. Naučili jsme se písničku "Já jsem tu" a nakonec jsme relaxovali a soustředili se na správné dýchání. Venku bylo krásně a tak jsme vyrazili na zahrádku k Broučkům, tam jsme vařili naše oblíbené bahnité polévky, omáčky, dortíčky....  a to nás opravdu mooooooc baví, tak se na nás nezlobte, když příjdem trochu ušmudlaní. 

Středa: Při ranní grafomotorice se na nás smála obrovská pusa, měli jsme za úkol ji obtáhnout a zkusit si ji nakreslit na jiný papír, některé pusy se na nás smály, některé se i mračily. V kroužku nás pak čekala další nakreslená pusa - bylo to naše nové pravidlo. Zkoušeli jsme si, co vše ta naše pusa umí - hlavně jak se umí "šklebit", v tom nám pomohla i opička na obrázku. No, ale kromě toho kroucení jsme zjistili, že umí naše pusa také pozdravit, poděkovat, poprosit, domluvit se s kamarádem, říct co se nám líbí a i to co se nám nelíbí. Tentokrát za námi nepřišel Dave, protože byl s třídou Předškoláků na školce v přírodě, ale my jsme nezaháleli, naopak jsme se pořádně protáhli v tělocvičně - proměnili jsme se v dopravní prostředky a už to jelo...

Čtvrtek: Dráček Fráček k nám bohužel nepřiletěl, protože se musel doma ve své sluji starat o nemocné dráče, ale myslel na nás a poslal nám dopis. Ten jsme objevili v ranním kroužku v kouzelné krabici. Dráček Fráček nám ve svém psaní prozradil, že se měl stát kuchařem, jen byl trochu popletený, protože nevěděl zda kuchař vaří nebo září, zda k tomu používá hrnec nebo srnec, potřebuje rolák nebo sporák a zda míchá vařečkou nebo nožem. No, my jsme samozřejmě všechno věděli. Také nám dal za úkol nakreslit naše oblíbené jídlo, tak snad to do příště stihneme. Hlavně jsme se zvládli s Laryskou protáhnout v tělocvičně a pak jsme už spěchali na naše oblíbené místo - na zahrádku k Broučkům.

Pátek: Na ten jsme se všichni těšili :-D Už jsme si řekli, že v pátek si můžeme do školky brát z domova hračky a ukázat je kamarádům..... a to si užíváme. Jen tentokrát jsme na to měli jen malou chvilku, protože jsme už v děvět hodin byli připravení na atletickém hřišti. Čekal tam na nás usměvavý pan trenér. Hned jak jsme se s ním seznámili, na úvod jsme si zahráli několik her. Chvilku trvalo, než jsme zvládli dodržet všechna pravidla, ale důležité bylo, že jsme se zahřáli! Pak jsme mohli přejít na překážkovou dráhu, ta nás hodně bavila, nejraději bychom tam skákali ještě dnes, ale čekal nás další úkol - zkusit vystartovat do běhu z různých poloh - z lehu na břiše, na zádech, z jedné nohy ap., pak jsme si zaběhali a na úplný konec protáhli celé tělo, aby nás nic nebolelo. 

 

10.- 14. 9. 

Sluníčko přichází do školky

Pondělí: grafomotorika - správný úchop tužky, sledování linie, ťukání podle rytmu říkanky "Zob, zob, zobe ptáček, zob zob, zobe máček. Přivítání v kruhu: vyprávění zážitků z víkendu. Flétnička s Helenkou- seznámení se s nástrojem, správné držení flétničky, správný postoj, dýchání. Pobyt venku- procházka Radotínem. 

Úterý: grafomotorika- uvolnění ruky. Komunitní kruh- pravidlo naslouchání, umíme si naslouchat? Hra "tichá pošta" Výtvarné tvoření- malování sluníčka. Muzikoterapie - hra na zvířátka, vyběr kartičky se zvířátky, napodobování zvuků a pohybů, písnička "Pejsci, kak si povídáte". Pobyt venku- procházka k řece házení kamínků do vody.

Středa- grafomotorika - obtahování linie potoka. Hop, skok, přes potok - ťukání do rytmu. Komunitní kruh - ručičkové pravidlo, co vše mohou dělat naše ruce? Výtvarné tvoření- obtahování a malování vlastní ruky. Angličtina - seznamovací hry, poznávání barev. Pobyt venku- procházka Radotínem. 

Čtvrtek - grafomotorika - uvolnění ruky. Komunitní kruh- protažení s jogou- pozdrav slunci.  Masírování masážními balónky. Kruhový trénink - přivítání s Ráďoz a dráčkem Fráčkem - zraková a sluchová analýza, cvičení na paměť. Pobyt venku - návštěva zahrady u Broučků, seznámení se se zvířaty. Hra v přírodní kuchynce. 

Pátek - grafomotorika - uvolnění ruky. Komunitní kruh - dny v týdnu, jaký máme den, víkendové dny. Shrnutí celého týdne ve školce. Sportování s Davem. Překážková dráha, relaxační techniky. Pobyt venku - hra na hřišti před školkou, hra na babu, na mrazíka - osvojení pravidel.

 

 

 

3. - 7. 9.

Sluníčko přichází do školky

Pondělí: grafomotorika - trefíme z domova do naší školky? volná hra - seznámení s novým prostředí, hračkami, kamarády, komunitní kruh - losování značek, představení se, pobyt venku - procházka k radotínskému potoku

Úterý: grafomotorika - poznej svoji značku, nalep ji na společný arch a zakroužkuj komunitní kruh - hmatový sáček - „Co kam patří?", muzikoterapie seznámení, vytleskání jmen, lidové písničky, pobyt venku - návštěva kouzelného hřiště

Středa: grafomotorika - najdeš cestu od značky do školky? komunitní kruh - jaká pravidla budeme ve třídě dodržovat? Naše první pravidlo SPOLEČNÝ KROUŽEK, hra - „Poznej, kdo zmizel pod dekou", pobyt venku - procházka po Radotíně a hra na hřišti

Čtvrtek: grafomotorika - najdi dvojici své značky, nalep a zkus je spojit čárou, komunitní kruh - uvítací písnička, další pravidlo NAŠE HRAČKY, výtvarná činnost - malba kouzelného hradu na naše pravidla, pobyt venku - procházka po Radotíně, návštěva Sokolovny a lakrosového turnaje

Pátek: grafomotorika - obkresli sluníčko, komunitní kruh - shrnutí celého týdne a přidání nového pravidla VZÁJEMNÉ NASLOUCHÁNÍ, sportovní dopoledne - tenis s trenérem Alešem na hřišti

V pondělí 10. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 16: hodin!

 

 

 Vítejte v roce 2018/2019

Těšíme se na tebe, Sluníčko!

Justýnka, Bohunka, Eva