Kalendář akcí

Týdny u Broučků

 

PROSÍNEC OD 3.12. DO 7.12.2018 

BYLA SVÍČKA TUZE RÁDA,

KDYŽ JI ZAPÁLILI.

PLAMÍNKEM SE NA SVĚT SMÁLA,

KAŽDOU CHVÍLI ZAMRKALA.

PONDĚLÍ V ranním kruhu jsme se seznámili s tradicí Adventu. Pytel plný překvapení nám otevřel překvapení adventního kalendáře, který se nám ráno objevil nad stolem. Byli tam 3 pytlíčky plné dobrot… Chcete vědět, co to bylo? Dětí vám to rádi prozradí. V našem Betlémě se objevil Anděl, jesličky a voleček, těšíme se na další postavičky. Svatá Barbora nám ťukala na dveře a pro to jsme pospíchali za školáky abychom dokončili náš příběh o sv. Barboře, který jsme společně ilustrovali ve čtvrtek.-originál máme jenom jeden je k nahlédnutí… ÚTERÝ Společně s celou školkou jsme vytvořili svůj adventní věnec a zapálili první adventní svíčku. Zazpívali jsme si společně koledy a vydali jsme se hledat třešeň. Větvičky jsme si uříhli a přinesli do domečku… Budeme se o ně start, aby nám vykvetly. STŘEDA Strýček náš Mikuláš velký pytel nese… Od rána jsme čekali na znamení, kdy se můžeme vydat na mikulášskou cestu za pokladem. Až když se nám zazářila obloha a v dálce bylo slyšet andělské zvonění, objevili jsme dopis, který nás navedl k pokladu. Nebylo to jen tak. Museli jsme splnit 3 úkoly, které nás k pokladu navedli… ČTVRTEK Adventní Jarmark. Užívali jsme si to všichni. Rodiče, děti a hosté. Závěrem dne byla stínohra a rozsvícení stromu splněných přání. PÁTEK V pátek jsme se přivítali v ranním kruhu ve velkém kole a společně s Lenkou jsme si zazpívali a zahráli spoustu písniček na přání a také vánoční koledu " Nesem Vám noviny " a ukolébavku  " Bílé stráně ". Po svačině jsme se pustili do oprav postaviček do" zahradního " Betléma, kreslili jsme obrázky pro babičky a dědečky z domova důchodců a stihli jsme rozdělat oheň, u něhož  jsme si popovídali o našich přáních do Nového roku. Uklidili jsme zahradu a po odpoledním odpočinku, během něhož jsme četli knížku na přání " Jak se vyrábí auto ", jsme si procvičili vlnovky a čáry ze sešitu pro předškoláky. Zbytek dne jsme zasvětili volné hře a péči o zvířátka.   Ve čtvrtek 13. prosince pojedeme na výlet do Betlémské kaple na tradiční Vánoční výstavu. www.vanocnivystava.cz/  S sebou si vezmeme vhodné oblečení, velkou obědosvačinu a pití. Vstupné činí 40 kč. Sraz ve školce bude v devět hodin, vlak do města nám odjíždí v 9 23 z radotínského nádraží. Návrat do školky bude před třetí hodinou odpolední.                                                         Těšíme se na Vás                                                                                   Broučci  
 
 LISTOPAD – týden od 27. 11. do 30.11. 2018
 
Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad,
zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.

V pondělí děti malovaly obrázky na pozvánky pro prarodiče na vánoční jarmark. V ranním kruhu jsme se přivítali  a pozdravem básničkou a pozdravem slunci. Zopakovali jsme si dny v týdnu a také písničky " Lístečku dubový , Listopad, Světýlko", dopoledne jsme pracovali v džungli a zapískali jsme si společně v kruhu na hlavice flétniček. Po odpočinku jsme tvořili praporky s přáníčky ( kreslení na látku akrylovými fixy ). Hráli jsme si s lanem ( podbíhání pod lanem, přetahování lana ). Den jsme zakončili volnou hrou.
  Úterý jsme zahájili ranním rituálem přivítání se a sdělení si pocitů. Dopoledne jsme se šli projít do skateparku , kde  jsme si pohráli. Před obědem jsme měli společnou diskusi o poledním odpočinku. Během odpočinku jsme četli Budhovy pohádky a z knížky " Slyšíš, jak mluví les?". Odpoledne jsme cvičili prostorovou orientaci, úsudek, slovní zásobu a také jsme vyráběli pozvánky na jarmark pro prarodiče. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve středu jsme se v ranním kruhu naučili poslední sloku písničky " Listopad " a rytmizovali jsme s písničkou " Moje malé světýlko ". Povídali jsme si o Adventu a o významu svíček na adventních věncích. Poté děti zdobily adventní věnce a dokončovaly pozvánky na jarmark pro prarodiče. Během odpočinku jsme četli z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy ? . Odpoledne jsme pracovali s malovanými říkankami a procvičovali jsme grafomotoriku ( horní oblouk, smyčka ). Následně děti rozvíjely představivost při volné hře na zahradě.
  Ve čtvrtek jsme se v rámci celodenního výletu jeli podívat do Anežského kláštera do sbírky starého umění NG. Zde jsme si prohlídli deskové malby ze 14 a 15. století s tematikou Vánoc a Adventu a seznámili jsme se s legendami o sv. Kateřině a sv. Barboře. Inspirovali jsme se díly Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Teodorika, Hanse Pleydenwurfa a dalších. V ateliéru jsme si namíchali vajíčkové tempery a malovali jsme s nimi anděly. Předškoláci se společně se školáky zabývali výrobou komiksu o sv.Barboře. ( vizualizace textu - kresba, polepování, kolorování vaj. temperou ). Po návratu do školky na nás čekala svačinová polévka a volná hra.
  V pátek jsme hledali dvojice obrázků, které patří k Vánocům. Během muzikoterapie jsme písničkou uspávali stromy na naší zahradě, zpívali jsme ukolébavky i písničky na přání. Nařezali a nasekali jsme si kolíčky a prutky, které jsme následně použili při přípravě Betléma. Z keramické hlíny jsme vyčarovali vánoční rybu. Při odpočinku jsme si četli o kocourovi z Trnkovy Zahrady. Odpoledne jsme se Sašovou maminkou vyráběli andílky z korálků na vánoční jarmark. Postarali jsme se o naše zvířátka, dokončili jsme ohrádku pro Betlém a dozdobili jsme adventní věnce. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
 
Co nás čeká ?
Ve čtvrtek 6.11. nejedeme na výlet . Půjdeme ke stromu splněných přání a budeme se na zahradě připravovat na vánoční  jarmark. 
Těšíme se na Vás. 
Broučci
 
 
 LISTOPAD – týden od 19. 11. do 23. 11. 2018  

Listy vzduchem létají,
pochytat se nedají

jeden směr jim nestačí,
dokola se otáčí,

                                          a když vítr přestane,                                           

všude ticho nastane.

V pondělí jsme si ráné pohráli s prvním sněhem a postavili jsme sněhuláka.Ve společném ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu a zaspívali jsme si písničky " O radosti " a " Já jsem tu ". V rámci logopedické chvilky jsme si zopakovali bleptadlo "Ram se se" a také dny v týdnu. Během hudební dílničky s Helenkou jsme si zapískali na hlavice flétniček a zahráli jsme si písničky " O koni " a " O světýlku ". Rytmizovali jsme na ozvučná dřívka. Odpoledne jsme pracovali s předškoláckými sešity a věnovali se volné hře.
  V úterý jsme si v ranním kruhu zopakovali dny v týdnu a také písničku i básničku " Listopad ".Dopoledne jsme se zašli podívat do lesa. Během poledního odpočinku jsme si četli o stromech, malované říkanky a Kouzelnou lucernu. Odpoledne jsme měli " obrázkový diktát "a procvičili jsme si prostorovou orientaci, grafomotoriku, barvy. Na svačinu jsme si nastrouhali sýr a de jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ranní kruh jsme ve středu zahájili pohybovou říkankou" Listy vzduchem lítají " a poté jsme vyráběli přáníčka.Poznávali jsme písničky podle melodie a naučili jsme se novou sloku písničky " Listopad ". Po obědě jsme si četli o stromech, o řeči ptáků, Vílí pohádky a Pohádku o Koblížkovi. V rámci individuální práce jsme počítali tečky na houbách a k číslům jsme přiřazovali číslice. Hledali jsme podzimní listy ve spleti čar a vymalovávali  jsme je( zraková diferenciace ). Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve čvrtek jsme si v ranním kruhu připoměli svátek sv.Cecílie - svátek muzikantů. Společně jsme si zaspívali písničky " O světýlku " a " O citróncích " za doprovodu hudebních nástrojů. Následoval výlet do Řevnic, cesta podél Řevnického potoka s prolézačkami a přírodním hřištěm. Navštívili jsme naše kamarády Broučky Janinku a Janka Kukačkovy. Po návratu do školky jsme posvačili a volně si hráli.
  V pátek dopoledne jsme jeli do Prahy s dědečkem Františkem. Seznámili jsme se s tajemstvími Čertovky, Karlova mostu a Malé strany. Po návratu do školky jsme poobědvali a odpočinuli si. Odpoledne jsme pracovali se sešity pro předškoláky, uklízeli jsme zahradu, pečovali o zvířátka, hráli jsme pozemní hokej se školáky a věnovali jsme se volné hře.
 
Co nás čeká ???
 
Ve čtvrtek 29.11. pojedeme na výlet do Anežského kláštera. V expozici NG  na nás čeká předvánoční i vánoční program a tvoření v místním ateliéru. Sraz ve školce bude do devíti hodin a návrat do školky bude okolo třetí hodiny. S sebou si vezmeme vhodné oblečení ( celokombinézy tentokrát nejsou úplně vhodné ), velkou obědosvačinu, pití.
Těšíme se na Vás
Broučci
 
 
LISTOPAD – týden od 12. 11. do 16. 11. 2018  
 
Pondělí jsme zahájili ranním zastavením, při kterém děti hledaly obrázky vzájemně k sobě patřící. V ranním kroužku jsme se dozvěděli, jak jsme strávili víkend a zopakovali si písničky, které se učíme. Následovalo dechové cvičení na flétničku, seznámili jsme se se zimní ukolébavkou o konících. V odpoledním bloku jsme malovali domeček, ve kterém bydlíme. Připravili jsme si svačinu a pustili se do hry fotbalové. Po příchodu rodičů jsme pomáhali s přípravou zahrádky na zimu. Všem zúčastněným rodičům velmi děkujeme!
 
V úterý jsme si zatopili v domečku, připravili čaj na dopolední výlet a sešli se v ranním kroužku, ve kterém jsme si zopakovali básničku o listopadu, upevnili si orientaci v ročním cyklu i dni – co děláme ráno/v poledne/večer… Učili se třetí sloku písničky „Listopad, listopad“ o podzimním dešti. Zpívali písničku o světýlku a rytmizovali tleskáním, dupáním, hrou na perkuse. Svačinu jsme měli v lese, kde jsme si vyhráli u pořezaných větví stromů. Po obědě jsme se dozvěděli další zajímavé informace z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“, tentokrát o rodinách různých zvířátek. Anežka nám přinesla svou oblíbenou knížečku „Stoupání na horu“, která je starou indiánskou legendou od E. T. Setona vyprávějící o lidské touze překonávat překážky a odhalovat tajemství. Grafomotoriku jsme rozvíjeli dokreslením poloviny listu podle přerušované čáry i samostatně. Nakrájeli jsme pomeranče na kolečka, dali je sušit a do odchodu si volně hráli na zahrádce.
 
Ve středu jsme po opečování zvířátek a poklizení zahrady v ranním kroužku počítali jednotlivé měsíce za pomoci písničky a prozpěvovali si písničky podzimní i na přání dětí. Dopoledne jsme tvořili koláž z listů – vznikla různá zvířátka, kterým jsme dokreslili detaily – oči, ústa… Po obědě jsme se dozvěděli, že i stromy mají svou specifickou řeč. Potrénovali jsme vizuomotoriku vedením čáry z jednoho bodu do druhého, čímž jsme ježečka zavedli po papíře do domečku. Při grafomotorickém cvičení jsme se dnes zaměřili na dolní oblouk. A protože nás kreslení baví, pokračovali jsme v něm zcela volně podle vlastních představ.
 
Čtvrtek jsme strávili v lese podél Radotínského potoka. Výlet jsme si užili naplno – pozorovali jsme podzimní přírodu, její barvy, houpali se na houpačkách přírodního hřiště o sto šest, zakopali si do míče, na prosluněné louce váleli sudy a s nadšením běhali z kopce dolů. Po návratu do školky jsme se nasvačili, postarali se o morčátka a užívali si naší zahrádky.
 
Páteční ráno jsme věnovali volné hře, ale také hledání dvojic k sobě patřících obrázků, grafomotorickému cvičení – vlnkám, čárám, hornímu oblouku. Během muzikoterapie jsme se zaposlouchali do dlouhých a krátkých tónů, vysokých i hlubokých. A pak už hurá do narozeninové oslavy – dnes měl svůj velký den Richie, který s námi oslavil 4. narozeniny. Po oslavě jsme se dali do práce v džungli, kde jsme prořezávali stromky. Také na nás čekala krabice plná překvapení, která skrývala pohádku o huse přinášející radost a štěstí. Příběh děti za pomoci šátků, pírek a dalších přírodnin sehrály. Po odpočinku se děti věnovaly individuální práci s předškoláckými sešity. Kreslily pohádku o huse a vyřádily se při fotbalu.
 

týden od 5.11. do 9.11. 2018

Pondělí jsme zahájili volnou hrou a grafomotorickým cvičením " vlny " spojeným s poznáváním obrázků. V raním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu. Zopakovali jsme si písničku " Já jsem tu "  a podívali jsme se do pytle plného překvapení. Malovali jsme na vylisované listy a pomocí nich jsme tvořili společný strom. Po obědě jsme odpočívali a četli jsme " Příběh o Martinovi ". V rámci individuální práce jsme jsme hledali dvojice stejných obrázků,a den jsme uzavřeli čištěním kotců našich zvířátek a volnou hrou.
  V úterý jsme nejprve připravili  závin na odpolední svačinu a čaj na dopolední výlet. V ranním kruhu jsme probrali charakteristické znaky nastávajícího měsíce listopadu . Naučili jsme se novou básničku o listopadu a zaspívali jsme si písničku " Listopad " spojenou s rytmizací na hudební nástroje. Dopoledne jsme šli do lesa, kde jsme skládali přírodniny do mandal.Při odpočinku jsme četli z knížky " Slyšíš, jak rostou stromy " a z " Kouzelné lucerny ". Odpoledne jsme mleli mouku a vystřihavali jsme fotky na roční kalendář. Den jsme zakončili kreslením dle vlastních představ a volnou hrou.
  Ve středu jsme se v ranním kruhu prostřednictvím komiksu seznámili s Legendou o sv. Martinovi. Učili jsme se novou sloku písničky " Listopad ". Dopoledne jsme pracovali s těstem - válení placky, krájení na části, plnění náplněmi, zabalení, upečení. Během odpočinku jsme četli Legendu o sv. Martinovi, pohádky se zvířátky a knížku " Slyšíš, jak rostou stromy" ?
V rámci idividuální práce jsme procvičovali horní oblouk - vedení čáry bludištěm. Procvičovali jsme prostorové pojmy - vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed atd. Den jsme uzavřeli volnou hrou.
  Ve čtvrtek jsme si v ranním kruhu zopakovali písničku " Listopad " a poté jsme vyrazili na výlet na Kosoř. Tady jsme se projeli na koníkovi, volně si pohráli a poté jsme šli k Evě na svatomartinskou hostinu.. Lesní cestou, během níž jsme si zaspívali spoustu podzimních písniček, jsme se vrátili do školky. Tady jsme si volně kreslili dle vlastní představivosti a volně jsme si hráli.
  V pátek ráno jsme potrénovali zrakovou paměť při prohlížení obrázků a volně jsme si hráli. V rámci muzikoterapie s Lenkou jsme si pohráli s rytmem ( krátký a dlouhý tón ). Hráli jsme na rozmanité hudební nástroje a hudební produkci jsme doprovázeli pohybem. Hudební kruh jsme uzavřeli písničkou na přání. Vyráběli jsme koníky z ponožek a v džungli jsme si pro tento účel narezali a nasekali klacky ( práce s pilou a sekerou ). Po závěrečném upletení koňské hřívy jsme uspořádali na zahradě koňské závody. Během odpočinku jsme četli na přání ( Pan Sova, Zahrada, Slyšíš, jak rostou stromy?). Odpoledne jsme dokončovali a zdobili koníky, v rámci individuální práce jsme dopisovali jména na osobních složkách a titulní stránky. Celý den jsme zakončili čištěním kotců pro zvířátka a volnou hrou.

 

 týden od 29.10. do 2.11.2018

 
  V pondělí jsme si hned zrána pohráli z bahnem, naštípali jsme třísky ( práce se sekyrkou ) a rozdělali jsme oheň v tee pee. V ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého víkendu. Zopakovali jsme si písničky " Já jsem tu.." a " O radosti ". V tee pee jsme si společně s Helenkou zdravě zapiskali do hlavic zobcových fléten a pracovali jsme též s rytmem pomocí ozvučných dřívek. Hudební kroužek jsme uzavřeli tleskáním do rytmu obrázkového čtení. Odpoledne jsme převáděli čtený text pohádky do obrazové formy ( komix ) a jednotlivé obrazy jsme společně řadili a spojovali dle časové posloupnosti. Den jsme zakončili volnou hrou.
  V úterý jsme ranní kruh zahájili rituálem pozdravení se. Opakovali jsme dny v týdnu, jejich pořadí, roční doby. Povídali jsme si o svátku "Dušiček " a naučili jsme se novou pohybovou básničku " Vítr ". Následoval dopolední výlet k řece, kde jsme se mimo jiné naučili novou sloku písničky "Lístečku dubový ". Během odpočinku jsme četli Budhovy pohádky, Kouzelnou lucernu a knihu " Slyšíš, jak mluví stromy ?". Odpoledne jsme  s malovanými říkankami rozvíjeli předčtenářské dovednosti a při individuální práci grafomotoriku ( duha, deštník - horní oblouk atd  ). Krájeli jsme jablka na křížaly a volně jsme si hráli.
  Ve středu jsme rozdělali oheň v ohništi a v ranním kruhu jsme se pozdravili a povídali jsme si o tradici dušiček v minulosti a v různých částech světa. V džungli jsme hledali ořechy a poté jsme je házeli do ohně s přáním, co nám připomíná hořící oříšek. Dopoledne jsme vyráběli lampičky - stříhání a trhání papírů, natírání zavařovacích skleniček lepidlem a následné nalepování papírových proužků. Opakovali jsme si písničku " Lístečku dubový ". Při odpočinku jsme četli o krtkovi a rybě z " Kouzelné lucerny ". Odpoledne jsme při individuální práci procházeli bludiště a kreslili list dubu či žalud ( grafomotorika ). Také jsme kreslili strašidla dle vlastních představ.
  Čtvrtek jsme zahájili volnou hrou. a přípravou výletu. Poté jsme vyrazili na celodenní výlet do Třebotova, kde jsme navštívili opuštěný hřbitov. Památku zesnulých jsme uctili položením drobných kamínků na náhrobky. Šli jsme lesem k tábořišti na Sulavě a do Černošic. Cestou jsme si pohráli s míčem, překonali jsme spoustu lesních překážek a před obědem jsme rozdělali oheň na tábořišti.Po návratu do školky následovala svačina a volná hra.
  V pátek jsme slavili Ondrovy šesté narozeniny. Děti volnou kresbou fixami a pastelkami vyzdobily balicí papír na dárky pro Ondru . V ranním kruhu jsme v rámci narozeninové muzikoterapie s Lenkou prováděli rozmanitá pohybová cvičení, roztleskávali jsme slabiky i slova, rytmizovali jsme pomocí hlasu, rukou i hudebních nástrojů. V kruhu jsme si zaspívali písničky na přáni za doprovodu hudebních nástrojů. Dopoledne jsme malovali podzimní stromy a pracovali jsme v džungli. Vyřezávali a vysekávali jsme tajemnou cestu ( práce s pilkou a sekerou ).Před obědem jsme narozeninovým obřadem potěšili oslavence. Během odpočinku jsme četli z knížek " Pan Sova" a " Zahrada". Odpoledne jsme při individuálním cvičení pro předškoláky procvičovali dlouhé, krátké a oblé čáry. Závěr dne jsme zasvětili práci v džungli, volné hře a hře v míč kopaný.

 

Říjen - týden od 22. 10. do 26. 10. 2018  
 
V pondělí jsme po víkendu nakrmili zvířátka a rozeběhli se na zahradu k volné hře, mezi kterou jsme skládali rozstřižené obrázky s podzimní tématikou. Při grafomotorickém cvičení jsme vlnkami a smyčkami kreslili dráhu padajícího listí. V ranním kroužku jsme si vyprávěli zážitky z víkendu a všímali si změn v okolí, které nám přineslo chladnější počasí – kapky vody na zahrádce se proměnily v jinovatku. Následovala hudební dílnička s Helenkou, která nám ukázala, z čeho se skládá flétnička, zkusili jsme si základní rytmiku a frázování. Dílničku jsme zakončili sborovou písní v podání flétniček. Dopoledne jsme se vypravili do džungle, kde jsme nasbírali klacky, ze kterých jsme vyráběli kolíky pro opravu našeho tee-pee a stihli si upéct i štrúdl. Během odpočinku jsme si četli pohádky o zvířátkách a pavoučkovi Vinckovi, kterého jsme si také namalovali. Založili jsme si složky na výkresy a volně si hráli.
 
V úterním ranním kroužku jsme se vzájemně pozdravili a učili se novou pohybovou říkanku o stromu. Zpívali písničku „Lístečku dubový“ – k známým slokám jsme přidali novou o javoru. Po kroužku jsme se vydali na dopolední výlet do lesa, kde jsme sbírali listy různých stromů, všímali si jejich rozdílných tvarů a povídali si o tom, ke kterému stromu patří. Cestou jsme našli kámen, který každému z nás svým tvarem připomněl něco jiného – viděli jsme v něm krokodýla, slona, šipku, pušku a mnoho dalšího. Během vycházky foukal vítr – pozorovali jsme, jaký má vliv na stromy i na nás, jak se mění jeho intenzita a směr.  Při odpočinku jsme se nadále věnovali stromům, tentokrát jsme se dozvěděli zajímavé informace o zraněních stromů z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“ Na přání dětí jsme četli Buddhovy pohádky a společně se začetli do obrázkových říkanek. Odpoledne jsme rozstříhali nasbírané listy, nalepili je na čtvrtku a chybějící část dokreslili. Po zbytek dne jsme si hráli na zahrádce.
 
Ve středu hned zrána se Broučci spontánně pustili do kreslení podle vlastní fantazie. V ranním kroužku jsme si zopakovali, jak jdou po sobě jednotlivé dny v týdnu, určovali jejich pořadí a písmenko, na které jejich název začíná. Zacvičili jsme si při říkance o stromu, zazpívali písničku "Lístečku dubový" a diskutovali nad modelem dýchací soustavy, kterou jsme si také vyrobili. Obkreslili jsme šablonu plic, nosu i pusy, vystřihli je a nalepili na brčka. Do práce se děti ponořily s velkým nadšením a vytrvalostí. Během odpočinku jsme se dozvěděli, proč má strom kořeny a jak je důležité je chránit.
 
Ve čtvrtek ráno jsme pomáhali s drcením větví ze zahrady, postarali se o zvířátka a připravili čaj na výlet, na který jsme se dneska obzvlášť těšili! Čekala nás totiž návštěva u Saši, který nás doma mile přivítal a byl Broučkům výborným hostitelem! Moc děkujeme Sašovi i mamince za pozvání i výborný oběd. Návštěvu jsme si všichni moc a moc užili! Po obědě jsme se vydali skrz podzimní les zpátky do školky. Cestou jsme sbírali různé, zajímavé přírodniny a všímali si krásně zbarvených listů.
 
V pátek děti skládaly podzimní domino – podle teček přiřazovaly ovoce a zeleninu. Dnešním grafomotorickým cvičením byly kapky deště padající z nebe. Při muzicírování s Lenkou si zahrály pohybovou hru s hudebními nástroji a zpívaly oblíbené písničky. Po svačince míchaly různé barvy, vytvořily fialovou a zelenou. Oromotoriku procvičily opakováním breptadel a jazykolamů. Při čtení se zaposlouchaly do nových příběhů pavoučka Vincka. Odpoledne se věnovaly individuální práci, při které hledaly rozdíly, pojmenovávaly různé věci a určovaly první písmenko daného slova. Pomáhaly s přípravou svačinky – promíchávaly tvaroh s bílým jogurtem. Následně vypukl fotbalový turnaj provázený veselou náladou, která se nesla až za vrátka zahrádky.
 
CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:
 
Ve čtvrtek 1. listopadu se vydáme na výlet na Sulavu nad Černošicemi. Sraz ve školce bude nejpozději v 8:15h., autobus ze zastávky Otínská nám odjíždí v 8:35h. S sebou si vezmeme velkou obědosvačinu, pití, vhodně se oblékneme dle aktuálního počasí a do kapsy přibalíme jakýkoli pěkný kamínek. Návrat do školky bude tradičně okolo půl třetí. Těšíme se na vás!
 
 
Říjen - týden od 15. 10. do 19. 10. 2018
 
Pondělí začalo volnou hrou a také zábavnou grafomotorickou hrou " Koulelo se koulelo" ( velké a malé kruhy ). V ranním kruhu jsme si vyprávěli zážitky z víkendu a zopakovali jsme si dny v týdnu. Košík plný překvapení ukrýval ovoce a zeleninu, které jsme poznávali podle hmatu, třídili je a počítali. Zopakovali jsme si písničku " Já jsem tu ". Po svačině jsme pracovali s pilkou a sekyrkou ( vyroba stanových i okrasných kolíků ) a sbírali jsme v "džungli" oříšky.Během odpoledního odpočinku jsme četli jsme četli knížku " Slyšíš, jak mluví stromy " s následnou reflexí čteného textu. Odpoledne jsme pracovali se sešity " Mezi námi předškoláky ", hrabali jsme listí a starali se o zvířátka.
   V úterý po volné hře jsme se sešli v ranním kruhu a po vzájemném pozdravení se jsme si zopakovali básničky o říjnu( kolikátý je to měsíc v roce, na jaké písmeno začíná, do jakého ročního období patří ). Vyjeli jsme si autobusem na výlet na Kosoř, kde jsme o Kapličky posvačili, nasbírali jsme šípky a volně jsme si hráli.Během odpočinku ve školce jsme četli o dýchání stromů z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy? ". Četli jsme také " Budhovy pohádky " a " Kouzelnou lucernu " a poté jsme si povídali o tom, co nás nejvíce zaujalo. V rámci předškolní přípravy jsme si přečetli obrázkový diktát a procvičili jsme prostorové pojmy, pravolevou orientaci, barvy i grafomotoriku. Po svačině následovala volná hra.
   Ve středu byl hlavním tématem ranního kruhu dech. Povídali jsme si o dýchání stromů i lidí a poté následovala logopedická a dechová cvičení ( nádech - sss, výdech - ššš - vláček , zadržení dech, poté výdech ). Nafukovali jsme papírové pytlíčky a po jejich prasknutí jsme poslouchali, jak se vzduchem šíří zvuk. Sbírali jsme listy a navlékali je pomocí jehly na provázek. Přidávali jsme též kaštánky provrtané nebozízkem( rozvoj koordinace pohybu rukou ).Po celý den jsme se průběžně věnovali hrabání listí a úklidu zahrady. Během odpočinku jsme četli o kmenech stromů z knížky " Slyšíš, jak mluví stromy ?". Odpoledne jsme si četli obrázkové říkanky a rozvíjeli jsme grafomotoriku s padajícím listím ( dráha, pčítání listů, pravo levá orientace).
  Ve čtvrtek jsme se přivítali v ranním kruhu. Pohybovým cvičením jsme pozdravili jsme slunce a spočítali jsme se. Hráli jsme prstové hry a zaspívali jsme si písničku " Citrónci " za doprovodu hudebních nástrojů.Dopoledne jsme se připravovali na den otevřených dveří ve školce ( společná velkoformátová malba kocoura z knížky Jiřího Trnky pro hru s kaštánky, práce s pilou a sekerou při výrobě kolíků pro provazové bludiště. Během odpočinku četba z knížky " Slyšíš, jak rostou stromy ?". Odpoledne jsme hráli fotbal a věnovali se volné hře. V 15 00 den otevřených dveří - Divadlo " O medvídkovi s blbou náladou, opičí dráha, opékání trdelníků na ohni.
  V pátek jsme nakrmili zvířátka a pohráli jsme si. V ranním kruhu jsme pozdravili Slunce a při muzikoterapii jsme si zaspívali písničky na přání. Procvičili jsme si frázování slov a rytmiku. Po svačině jsme vyrazili k rybníku, kde jsme vylovili s rybářem pstruhy. Cestou zpět do školky jsme zkoumali tvary a barvy podzimu a po návratu do školky jsme grilovali na ohni ryby k obědu. Během odpočinku jsme četli pohádku " O Kořínkovi " s následnou reflexí příběhu. Po odpočinku jsme individuálně pracovali s předškoláky na rozvoji sluchového vnímání ( co do řady slov patří a co ne ). Zabývali jsme se také volnou malbou na dřevěnou podložku, hře v míč kopaný a volné hře.

 

 
Říjen - týden od 8. 10. do 12. 10. 2018
 
Pondělí jsme zahájili činorodostí nám vlastní – sběrem ořechů. Procvičili jsme grafomotorické dovednosti vedením čáry a vlnovkami na velký formát, čímž jsme vytvořili dráhu pro kaštánek, kterou jsme na závěr ozdobili kresbou. V kroužku jsme se společně přivítali a během muzikoterapie s Lenkou zpívali písničky na Havelské posvícení a věnovali se pohybovému cvičení s hudebními nástroji. Páteční navlékání vlašských oříšků na provázek jsme dokončili jejich namáčením v medu a už se těšíme, až si na nich pochutnáme. Odpoledne jsme kreslili a malovali dle vlastní fantazie a na závěr dne se plně ponořili do fotbalového zápasu.
 
V úterý jsme si zatopili v domečku, připravili bylinkový čaj a sešli se v ranním kroužku, při kterém jsme se nad ročním kalendářem zamýšleli nad charakteristickými znaky podzimu a nového měsíce října, který k němu náleží. Učili jsme se novou básničku o 10. měsíci v roce, která nám pomohla při diskuzi o jeho typických znacích a změnách, které v přírodě nastávají. Následně jsme se vypravili do lesa, kde jsme se nasvačili, užívali si volné hry a cestou sbírali přírodniny pro tvoření. Do školky jsme se vrátili na oběd, po kterém jsme odpočívali při čtených příbězích o stromech z knihy „Slyšíš, jak mluví stromy?“, o včelách a sršních z knihy „Mizící hmyzíci“ s následnou reflexí textu prostřednictvím otázek. Malovanými říkankami jsme rozvíjeli předčtenářské dovednosti a slovní zásobu. Relaxovali jsme u pohádky z „Kouzelné lucerny“. Odpoledne jsme procvičili koordinaci oko – ruka při louskání ořechů a rozbíjení skořápek kamenem :-). Po zbytek dne jsme si užívali volné hry na zahrádce.
 
Na středu jsme se moc těšili, čekal nás tradiční narozeninový rituál a oslava 5. narozenin našeho milého Fíly. Moc děkujeme za výborný dort, který jsme s chutí snědli. V průběhu dne jsme dokončovali výrobu značek – malovali jsme na dřevěné kotouče, barvili a lepili keramické značky na podklad. Po poobědovém odpočinku při „Budhových pohádkách“ a oblíbené Trnkovy „Zahrady“ jsme balili křížaly do celofánu k prodeji na posvícení a rozvíjeli fantazii při volné hře.
 
Ve čtvrtek ráno jsme navštívili školáky, které jsme písničkou pozvali na Havelské posvícení a předali jim posvícenské koláčky. Den jsme strávili v Chuchelském háji. Bylo krásné počasí a výlet jsme si náramně užili. Společně jsme se nasvačili na louce, hráli si a pozorovali přírodu, sbírali barevné listy, vyřádili se na lesním hřišti, prohlédli si místní zvířátka. Do školky jsme se vrátili k odpolední svačince, na kterou jsme měli připravenou moc dobrou rajskou polévku.
 
V pátek jsme po volné hře foukali brčkem do kapky z tuže, čímž jsme zkoušeli, co dokáže náš dech.  Nakrmili jsme zvířátka, kterým jsme nakrájeli jablíčka.  Prožili jsme další narozeninový rituál, tentokrát našeho kamaráda Matěje. Zpívali jsme písničky na přání. Z kaštánků jsme tvořili zvířátka. Roztleskávali jsme slova na slabiky a pojmenovávali jejich první a poslední písmenka. Počítali jsme nožičky pavoučka. Morčátkům jsme vyčistili domečky. Společně jsme připravovali oběd, po kterém jsme si četli pohádky a odpočívali při nich. V odpoledním bloku jsme dodělávali pavučinky a pavoučky z kaštánků a barevné vlny.
 
CO NÁS ČEKÁ PŘÍŠTÍ TÝDEN:
 
Ve čtvrtek 18. 10. vás srdečně zveme na zahradní slavnost, která proběhne u nás, u Broučků. V tento den zůstaneme na zahrádce, oběd bude zajištěn školkou. Moc se těšíme na vás všechny!
 
 

týdeN 1.10. - 5.10. 2018

 
PONDĚLÍ. Nový týden jsme zahájili sběrem ořechů na zahradě a přípravou a sušením křížal ( krájení ). V ranním kruhu jsme se společně přivítali a v pytli plném překvapení jsme našli trofeje z Emiččiny cesty na Sardínii. Emmička nám popsala zážitky z dovolené a navzájem jsme si vyprávěli, co jsme zažili o víkendu ( procvičování vyjadřovacích schopností ). Dopoledne jsme vyráběli slaměné panenky a hráli fotbal. Před obědem jsme si zacvičili jógu. Během odpočinku jsme četli  " Zahradu " a "Budhovy pohádky". Odpoledne předškoláci u stolečků individuálně pracovali s pracovními sešity ( logické hry a skládačky ). Následoval úklid domečků zvířátek a volná hra.
  V úterý ráno jsme se postarali o zvířátka a trénovali jsme grafomotoriku ( na velkém formátu rovná čára, vlnovky, dráha okolo kaštanů pro pastelku ). Na dopoledním výletě k řece jsme pozorovali labutě, vyráběli jsme lodičky z kůry a posílali je po řece, pozorovali přírodu u vody. Po odpočinku, během něhož jsme četli  Budhovy pohádky jsme pracovali s pracovními listy pro předškoláky ( Barvy podzimu, zraková analýza, stíny, tvary ) . Následovala volná hra v kuchyňce a u blátoviště.
  Ve středu jsme se přivítali v ranním kruhu a zaspívali jsme si písničky na Havelské posvícení. Poté jsme při sběru ořechů trénovali počítání a odhad. ( ve kterém košíčku je méně či více ořechů ). Po svačině jsme tancovali ( výrazový tanec, jak tančí bludičky, jak roboti nebo víly, volný tanec ). Krájeli jsme také jablka na křížaly . Při odpočinku jsme četli Budhovy pohádky, poté jsme hráli na schovávanou a volně jsme si hráli.
  Čtvrtek jsme zahájili ranním fotbalem. Po společném přivítání se jsme se protahovali a cvičili jsme gymnastiku. Zahráli jsme si pohybovou hru na bublinu a na závěr rk. jsme rozebrali konflikt mezi dětmi a nastínili jsme si , jak takovéto spory řešit. V rámci celodenního výletu jsme navštívili našeho průvodce Davida. U něho na zahrádce jsme si rozdělali ohníček, sbírali jsme jablka a hrušky, sušili jsme ovoce, hráli na schovávanou a vařili oběd. Při odpočinku jsme četli pohádky O Brunclíkovi, O kocouru Mikešovi. Po návratu do školky jsme se nasvačili a volně jsme si hráli.
  V pátek ráno po společném přivítání se a pozdravu sluníčku jsme v rámci muzikoterapie s Lenkou zpivali písničky na Havelské posvícení. Poté jsme si hráli s oříšky a vyráběli jsme gruzínské cukrovinky ( loupání ořechů, provrtávání jadýrek nebozízkem, navlékání oříšků na nit - jemná motorika ). Dopoledne jsme rozdělali oheň a uvařli jsme si na něm oběd. Při odpočinku jsme četli ze Zahrady Jiřího Trnky. Odpoledne jsme čistili domečky zvířátek a hráli fotbal. Den jsme zakončili volnou hrou.
 
 
Co nás čeká příští týden?
Ve čtvrtek 11.10. pojedeme na výlet do Chuchelského háje. Sraz ve školce je nejpozději v 9 00. V 9 17 nám jede autobus č.120 ze zastávky prvomájová do Slivence. S sebou si vezmeme vhodné oblečení, velkou obědosvačinu a pití. Návrat do školky bude okolo 14 30.
                                                        Těšíme se na Vás
                                                                Broučci

 

 

 

 týdneN 24.9. -27.9.2018

Pondělí.
Týden jsme zahájili krájením jablek a sušením křížal, vařením čaje, krmením zvířátek. V ranním kruhu jsme se společně přivítali, pozdravili jsme slunce a vyprávěli jsme si, co jsme o víkendu zažili.Povídali jsme si o dobré smrti našeho starého králíčka a vysvětlili jsme si, že se nic neobvyklého nestalo.
 
Po svačině jsme vymlátili obilí vypěstované na naší zahrádce a oddělili jsme zrno od plev. Vše jsme připravili na mletí zrníček a následné pečení svatováclavských koláčů. Přitom jsme se naučili básničku " Dupy, dupy, klapy, tak mlátí naši chlapi".
    
 
 
Během odpočinku jsme si četli příběhy z knížky " Zahrada ". Odpoledne jsme se zabývali u stolečků individuální hrouů " Jak se včeličky vracejí do svého úlu". (  rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky ). Vyzbyl čas i na volnou hru s klacíky.
  V úterý jsme se v ranním kruhu pozdravili a seznámili jsme se s novým ročním obdobím. Probrali jsme pravidla bezpečnosti při pohybu u koní a vyrazili jsme na Kosoř, kde jsme se věnovali projížďkám na koni. Procházkou lesem jsme se vrátili zpět do školky. Během odpočinku jsme četli " Budhovy pohádky " a pohádku " O jitrocelu ". Poté jsme se zabývali předškolní přípravou - procvičovali jsme prostorovou orientaci, pojmosloví, sluch. Následovala volná hra.
  Středeční den jsme zahájili volnou hrou a mletím máku na ručním mlýnku. Postarali jsme se o naše morčátka a v ranním kruhu jsme si povídali o sv.Vaclavovi a tradicích s jeho jménem spojených.Pekli jsme koláče - válení těsta, vykrajování, plnění náplněmi. Také jsme připravovali oběd. V rámci odpočinku jsme poslouchali pohádku " O levanduli ". Odpoledne jsme rozvíjeli předčtenářské dovednosti při malovaných říkankách a rozšiřovali jsme slovní zásobu. Den jsme zakončili volnou hrou.
  Ve čtvrtek ráno jsme sbírali ořechy a ukládali jsme je na zimu. V ranním kruhu jsme se vrátili ke svátku sv.Václava a vyprávěli jsme si pohádku o dvou bratřích a o tom, jak by se měli sourozenci k sobě chovat.Následoval dopolední výlet k řece, kde jsme si hráli na schovávanou v ríční nivě a stavěli jsme objekty věnované sv. Václavovi.Po návratu do školky a obědě jsme odpočívali pri četbě pohádek " O česneku " a Trnkovy " Zahrady ". Odpoledne jsme dokončili práci na barevných omalovánkách a věnovali jsme se volné hře.
  V pátek 28.9. byl svátek sv. Václava, a tím pádem den volna.

 

 

Týden od 17.9. do 21.9. 2018.

  Pondělí. Nový týden jsme zahájili volnou hrou. Po ránu jsme krájeli a sušili jablka. Prováděli jsme grafomotorická cvičení a procvičovali jsme horní oblouk. V ranním kruhu jsme se přivítali básničkou a pozdravili jsme slunce. Tradičním narozeninovým rituálem jsme oslavili Janinčiny narozeniny. Poté jsme glazurovali naše výrobky z keramiky, přičemž jsme trénovali správný úchop štětce. Po poledním odpočinku a čtení pohádek jsme se věnovali individuální práci a hráli jsme přírodní sudoku.

V úterý jsme nakrmili zvířátka a nakrájeli jsme jablka na krížaly. V ranním kruhu jsme rytmizovali slova za pomoci bubnů. Na vycházce k řece jsme si hráli s kamínky a představovali jsme si, co nám jaký tvar připomíná. Cestou do školky jsme procvičovali pravo levou orientaci a zpivali jsme písničky .Během odpočinku jsme četli Budhovy a Vílí pohádky s následnou reflexí čteného textu. Odpoledne jsme v rámci individuální prace rozvíjeli grafomotoriku při práci s omalovánkami měsíců ( typické znaky, barvy převládající v jednotlivých měsících atd.)Den jsme zakončili volnou hrou a úklidem zahrady.

  Ve středu jsme se v ranním kruhu pokusili vyjádřit aktuální nálady pomocí hudebních nástrojů. Hrou jsme rozvíjeli schopnost vnímání slovního vyjádření, prostorovou orientaci, postřeh. Dopoledne jsme akrylovými barvami kolorovali dřevěné věšáčky určené k prodeji na podzimním jarmarku. Při odpočinku jsme si četli pohádky Jde sem lesem, O ostružiníku. Odpoledne jsme dokončovali omalovánky měsíců a věnovali jsme se volné hře.

  Ve čtvrtek jsme po ránu uvařili čaj na výlet a v ranním kruhu jsme porozprávěli o tom, kam jdeme na výlet a co nás cestou čeká. Následoval výlet na Klapici a do jejího okolí. Po cestě jsme sbírali plody podzimu a přírodniny pro výrobu předmětů určených na podzimní jarmark. Po obědě ve školce jsme odpočívali při četbě Trnkovy Zahrady a Budhových pohádek. Odpoledne jsme kreslili u stolečků, hráli jsme fotbal a věnovali se volné hře.

  Pátek byl zasvěcen výletu do Toulcova dvora, kde jsme se zůčastnili programu" O včeličkách". Prožitkovou formou jsme poznávali, co je pyl, nektar, jak a proč  včelky vyrábějí med nebo vosk. Z veliké blizkosti jsme se dívali, jak vypadá život ve včelím úlu a mohli jsme i nakouknout dovnitř včelího úlu. Po návratu do školky a po obědě jsme odpočívali při četbě pohádek a poté jsme se věnovali hře v míč kopaný a také volné hře.

 

Co nás čeká ? 

Ve čtvrtek 27. září na nás čeká dopolední výlet do okolí školky. Podle aktuálního počasí se rozhodneme, jestli vyrazíme k řece a nebo do lesa nad naší školkou. S sebou si vezmeme vhodné oblečení a obuv, svačinu na dopoledne. Obědvat budeme ve školce. Sraz ve školce bude ráno do devíti hodin.

  Těšíme se na Vás

  Eva, Larysa, Markéta, David

 

 

ZÁŘÍ - týden od 10. 9. do 14. 9. 2018

Druhý zářijový týden děti zahájily volnou hrou na zahradě. Pomohly s péčí o zvířátka a pustily se do grafomotorického cvičení - předkresleného beránka obtáhly nejdříve prstem, několikrát i tužkou a dokreslily mu vlněný kožíšek. Společně pozdravily sluníčko a ponořily se do narozeninových oslav. Tentokrát slavil Saša své 6. narozeniny. V průběhu dopoledne malovaly talíře, z kterých budeme zanedlouho obědvat,  glazurami. A protože Broučci rádi muzicírují, vytvořili vlastní kapelu, jejíž zpěv a hra na rozličné hudební nástroje se nesl v radostné atmosféře celou zahrádkou. Po obědě děti odpočívaly při příbězích šnečka Flandílka. Závěrem se začetly do obrázkového čtení o ovečce, kterou podle básničky také namalovaly. 

V úterý jsme po tradičním společném ranním přivítání hráli hru s míčem, při které jsme se dozvěděli, kdo z nás má doma jaké zvířátko, případně které zvířátko je naše oblíbené. Hned po kroužku jsme se vydali k řece, kde jsme se nasvačili a pustili se do hledání bezinek. Pár keříků jsme našli a bezinky sbírali do košíčků. Cestou jsme poznávali barvy, určovali a hledali různé geometrické tvary v okolí, procvičili si prostorové pojmy, prozpěvovali si písničky „Jaro, léto, podzim, zima“ a „Měsíce“. Po obědě jsme odpočívali u oblíbeného Flandílka a Trnkovy Zahrady. Následně jsme rozvíjeli grafomotorické dovednosti vymalováváním omalovánek jednotlivých měsíců na roční kalendář. Po zbytek odpoledne si děti hrály na zahrádce.

Středeční ranní komunitní kroužek jsme zahájili hrou na perkuse a flétničky – hráli jsme hru na ticho a hluk. Bouřlivá hra na nástroje ustala do ticha při domluveném kouzelném pohybu (zvednutí ruky). Po ranním rituálu jsme hráli s padákem a míčky různých velikostí hru, pro kterou je důležitá vzájemná spolupráce. Společně jsme se snažili dostat míček do díry uprostřed padáku. Všímali jsme si, s jak těžkým a velkým míčem to lze snáz, a který nám lítá všude kolem. Po svačině jsme vyrobili nový roční kalendář.  Hlínou a prstovými barvami jsme namalovali stromy 4 ročních období s jejich typickými znaky a k nim přiřadili jednotlivé měsíce. Také jsme pomohli nastrouhat mrkev k odpolední svačince. V odpoledním bloku Broučci kreslili obrázky pro Terezku, která je stále v nemocnici. V průběhu dne jsme vyráběli šťávu ze včera nasbíraných bezinek.

Ve čtvrtek jsme vyjeli busem na stanici Lahovská, odkud jsme vyrazili na výlet do Slavičího údolí. Během cesty jsme sbírali šípky, ořechy a další podzimní plody. Navštívili jsme ovečky v údolí a zavzpomínali na dobrodružství, které jsme tady minulý týden, při buzení ovčáka, zažili. Na oběd jsme se vrátili na zahrádku, kde jsme si při pohádkách odpočinuli a s plnou vervou se vrhli do fotbalového klání. Pomáhali jsme s úklidem zahrady a volně si hráli.

V pátek ráno si některé děti hrály s korálky, jiné se pustily do kopání kanálů v blátovišti. Ručky uvolňovaly malováním sluníčka na velký papír, do kterého zapojovaly obě ruce. Muzicírovaly s Lenkou, pomocí breptadel potrénovaly oromotoriku. Vytleskávaly svá jména, zpívaly písničky na přání. Glazovaly keramické značky. Pytel překvapení dnes skrýval novou hru – mikádo. Pomáhaly s přípravou oběda, strouhaly sýr. Po odpočinkovém naslouchání čteným pohádkám se věnovaly individuální práci s pracovními sešity „Mezi námi předškoláky“, kdy procvičily zrakovou diferenciaci a úsudek. Po zbytek dne si Broučci užívali volné hry na zahrádce. 

Co nás čeká příští týden:

V úterý se vydáme za sběrem šípků do okolí školky.

Ve čtvrtek pojedeme na výlet na Klapici. Sraz ve školce je do 8:20h., v 8:35h. nám jede bus ze zastávky Otínská. Na oběd se vrátíme do školky. 

 

 

Týden od 3.9. do 7.9. 2018

 

  V pondělí jsme se společně přivítali v ranním kruhu a po pozdravu slunci jsme zahájili nový školní rok. Po svačině jsme se pustili do broušení, řezání a malování, neboť jsme vyráběli značky na místa, kde budeme mít uloženy každý své věci po celý následující rok. Po odpoledním odpočinku a četbě oblíbených pohádek jsme pokračovali ve výrobě značek. Pracovali jsme na jejich keramické výzdobě. Krásný den jsme zakončili fotbálkem a péčí o zvířátka.

  V úterý jsme se po vzájemném pozdravení a pozdravu slunci věnovali dechovým cvičením. Zahráli jsme si seznamovací hru s klubíčkem a šli jsme se podívat ke staré řece. Tam jsme si hráli s vodou, kameny, kytkami a dalsími předměty, které nás obklopují. Po odpoledním odpočinku a četbě pohádek jsme se zabývali grafomotorickými cvičeními. Odpoledne následovala volná hra a péče o zvířátka.

  Ve středu jsme den zahájili narozeninovým rituálem - oslavou Matyáškových narozenin. Kreslili jsme obrys oslavencovy postavy a poté jsme ho kolorovali. Po odpoledním odpočinku a čtení pohádek o Flandilovi a vílách  jsme pracovali u stolečků. Kreslili jsme svoji postavu v aktuálním věku a tímto jsme navázali na ranní rituál. Den jsme zakončili poznáváním přírodnin na naší zahradě a volnou hrou.

  Ve čtvrtek po ranním pozdravu slunci jsme šli na výlet do Slavičího údolí za ovečkamí. Seznámili jsme se s ovčákem, jeho psem a jejich prací. Poslechli jsme si legendu o pokladu a spícím ovčákovi, nakrmili jsme ovečky i kozy a nakonec jsme probudili spícího ovčáka z legendy a ten nám povyprávěl o starých česech. Odpoledne jsme po odpočinku a čtení pohádek hráli fotbal a uklízeli zahradu.

 

  V pátek jsme narozeninovým rituálem oslavili Davídkovy páté narozeniny. Po snězení dortu jsme vyráběli plstěné koule s překvapením a vařili jsme na ohni oběd. Dokončili jsme také poslední chybějící značky. Po odpoledním odpočinku a četbě pohádek jsme oslavence nakreslili a nakolorovali v životní velikosti. Postarali jsme se o zvířátka,pohráli si v bahnovišti a věnovali jsme se volné hře.

 

Co nás čeká příští týden?

Pondělí zahájíme oslavou Sašových narozenin.

Ve čtvrtek v rámci dopoledního výletu projdeme Slavičím údolím od Lahovské k Radotínu. Na oběd budeme zpátky ve školce. S sebou si vezmeme vhodné oblečení a obuv, pití a svačinu.

Autobus na Lahovskou nám odjíždí ze zastávky Prvomájová v 8 36. Sraz ve školce bude tedy nejpozději v 8 20. Díky dík.

Ve čtvrtek 13. 9. v 16 00 se koná u nás u Broučků první třídní schůzka.

  Těšíme se na Vás 

                                                                     Markéta, Eva , Larysa, David

 

 

 

 

Milí Broučci, 

těšíme se na Vás v pátek od 10 do 12 hodin

na naší zahrádce.

Eva, Markéta, Larysa, David