Kalendář akcí

Třídy

Petrklíč nabízí předškolní výuku dětěm od 3 do 7 let, které jsou převážně z oblasti Prahy 16, ale i Černošic, Kosoře, Třebotova, Barrandova apod.

Školku navštěvuje celkem 75 dětí ve třech třídách s možností integrace znevýhodněných dětí. Obykle jsou děti rozděleny do jednotlivých tříd dle věku, ale spoustu času tráví také společně (například odpoledne, kdy si hrají mladší děti s velkými předškoláky a učí se tak vzájemné spolupráci, toleranci a úctě).

Dále provozujeme ve spolupráci s Domem dětí a mládeže pro Prahu 5 "Centrum Broučci", které se nachází v nových krásných prostorách s velikou zahradou. Jedná se o jednu třídu (15 dětí), která je určena pro děti různého předškolního věku (od 3 let).