Kalendář akcí

SLUNÍČKA

Vzdělávací program s prvky Začít spolu

Třída: 15 dětí (3 – 5 let)

Prostory: objekt MČ Praha 16, nám. Osvoboditelů 1368, Praha Radotín

Provoz: celodenní 7.00 – 17.30 hodin, celoměsíční s možností jednotlivé dny v týdnu

Výuku zajišťují : vedoucí pedagog Justýna Zmeková, pedagog Kateřina Pánková

 

Tým, který oceňuje přínos každého člena a podporuje se navzájem, kde výchova a vzdělávání je orientovaná na dítě. Dítě si samo řídí své vlastní učení, může pracovat svým vlastním tempem na úkolech přiměřených jeho schopnostem, může se radit a spolupracovat, při hodnocení je každý porovnáván sám se sebou. Dítě se učí hrou, formou kooperativního učení, umí plánovat, objevovat a vytvářet si tak podmínky pro experimenty pro práci v centrech. Rozhodování, pravidla a týmová práce je to, na čem stavíme. Dveře naší třídy jsou otevřené všem, každý je ve třídě vítán.