Kalendář akcí

Šk.r.2020/21

Aktuální informace o zápisu:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 

Zápisy do první třídy budou probíhat ve dvou fázích.

První fáze je přijímání žádostí a zápisních lístků: Tato fáze bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka: h87hd43, email centrum@petrklic.net ), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Termín přijímání žádostí a zápisních lístků: od 2. dubna do 16. dubna 2020.

Formuláře ke stažení najdete na https://www.petrklic.net/rs/formulare/

Druhá fáze je motivační část. O způsobu a termínu konání vás budeme individuálně informovat dle aktuální situace.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Formulář žádosti o přijetí naleznete v dokumentech.

Důležité termíny

Prohlídka školy kdykoliv po dohodě s ředitelkou.

Podle vyhlášky č.197/2016 Sb. § 3a ředitelka školy vyhlašuje zápis do ZŠ Petrklíč.

Termín  zápisu do ZŠ Petrklíč:                        čtvrtek 2. 4. 2020                                             od 14:00 do 17:00 hodin

Náhradní termín zápisu do ZŠ Petrklíč:       čtvrtek 23. 4. 2020                                          od 15:00 do 17:00 hodin  

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 • Motivační rozhovor rodiny a školy o očekáváních rodičů, potřebách dítěte a soulad s filosofií školy
 • Znalost prostředí  a filosofie školy
 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky 

Počet volných míst pro školní rok 2020/2021:

Výsledky budou zveřejněny 4. 5. 2020.

Co s sebou k zápisu        

 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí dítěte.·      
 •  Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházkY
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • U dětí s odkladem školní docházky Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Průběh zápisů         

 • Zapojení dítěte do aktivit v malé skupině formou speciálně-pedagogického kruhového tréninku, pod vedením učitelky a speciálního pedagoga, logopeda-surdopeda ·         ​
 • Ověřování výsledků dosažení školní zralosti a připravenosti dítěte na povinnou školní docházku formou speciálně pedagogické diagnostiky.

Postup při odkladu       

 • Jako zákonný zástupce můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky, a to v době od 1. 4. do 30. 4. 2020 .         
 • Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. ·      
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.                                                   

Školné                                                                                                                            

 • Dítě bude přijato na základě podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ Petrklíč a složením zálohy na školné ve výši 5.000 Kč, která je v případě nenastoupení dítěte do ZŠ nevratná.   ·        
 • Kurz plavání
 • Kurz bruslení
 • Kurz lyžování
 • Škola v přírodě
 • Příměstské tábory a další akce nad rámec výuky                                                 

Stravování                                                                                                                                                                                                                               

 • Dovoz obědů z MŠ Radotín ·        
 • Stravné činí 55 Kč za oběd. ·        
 • Ve škole je možno objednat oběd nebo odcházet před obědem.