Kalendář akcí

Školní rok 2021/2022

Zápis do ZŠ 2021-2022

Aktuální informace k zápisu

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. 

 

Potřebné formuláře k zápisu naleznete v dokumentech https://www.petrklic.net/rs/formulare/

 

Podle vyhlášky č.197/2016 Sb. § 3a ředitelka školy vyhlašuje zápis do ZŠ Petrklíč.

 

Zápis pro školní rok 2021/2022 bude v distanční podobě (bez osobní účasti rodičů a dětí)

 

Termín pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce od 1. dubna 2021 do 22. dubna 2021

 

Způsob podání žádosti:  - do datové schránky školy (h87hd43)

                                           - poštou

                                           - e-mailem s elektronickým podpisem (centrum@petrklic.net)

                                           - osobním podánám ve školce (za dodržení všech mimořádných platných opatření) 

 

Výsledky budou zveřejněny 30. dubna 2021.

 

Co je potřeba k zápisu        

 • Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
 • Zápisní list
 • Rodný list dítěte - kopie
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí dítěte.·      
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky - u dětí s odkladem školní docházky

Postup při odkladu       

 • Jako zákonný zástupce můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 2021 .         
 • Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. ·      
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.

Kritéria pro přijímání dětí do tříd 1. Ročníku pro školní rok 2021/2022    

 

 • Podání žádostí do ZŠ
 • Dovršení 6 let do zahájení školního roku dle ustanovení Školského zákona, případně splnění všech zákonných podmínek pro předčasný nástup do základní školy.

 

 V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 • max. počet v jedné třídě: 10-13 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být ještě snížena)
 • max. počet otevíraných tříd - 2