Kalendář akcí

Projektové dny ZŠ

26. 9. 2019

STROMY

  

Projektový den  byl určen pro 1. třídy ZŠ

Projekt byl realizován na zahradě MŠ Petrklíč, v lese v okolí Radotína, ve třídě, ve městě- nejbližším okolí školy

 

3.10.2019

 DEN S OVEČKAMI A KOZAMI

Projektový den byl realizován v rámci prvouky, jednak propojen s enviromentální a tělesnou výchovou. Naplánovali jsme pro děti cestu za stádem ovcí a koz do Slavičího údolí v Radotínských skalách a poté procházku lesem zpět do školy. Spolupracovali jsme s lektorem Kamilem Vaňkem, který nám možnost setkání se stádem pomohl zrealizovat.

Program připravený od lektora:  

·       úvodní představení lokality a vyprávění legendy

·       edukativní hry "na pastýře a stádo"

·       vedení živého stáda

·       závěrečné povídání dětí s pastýřem

·       ukázka dojení ovcí a koz 

 

 

6.1.2020

Naše zahrada 

Projekt byl určen pro první třídu ZŠ. Zahrádka, kde trávíme čas o přestávkách, se má změnit ve venkovní učebnu. Projektem nás provázela zahradní architektka Ing. Kateřina Lindová.   

Popis společné přípravy

Učitelka spolupracovala se zahradní architektkou již při procesu plánované změny zahrady. Od začátku se počítalo s tím, že se do proměny zahrady zapojí také děti, proto si učitelka ve spolupráci s architektkou naplánovali projektový den „Naše zahrada“.  Nejdříve společně stanovily cíle projektového dne a následně jednotlivé kroky realizace.  

 

16.1. 2020

 O LÉTÁNÍ A JINÝCH SNECH 

 

 

Projektový den  byl pojmenován podle výstavy Petra Síse v centru současného umění DOX v pražských Holešovicích. Návštěva DOXu byla jeho součástí. Projektový den byl určen pro 1. třídu ZŠ.  

Cílem projektu bylo rozvíjet kreativitu a fantazii žáků pomocí tvorby na základě vlastní objevitelské činnosti, která vycházela z kulturně-společenského zážitku výstavy autora a ilustrátora dětských knížek Petra Síse.

 

16.6.2020

DOPOLEDNE S TECHNICKÝMI OBJEVY  

 

Projektový den byl určen pro třídu 1. třídy ZŠ.   

Cílem projektového dne bylo připravit pro žáky nevšední dopolední program, kdy mohou sledovat výrobu a použití vybrané techniky a vytvořit u žáků určitou obecnou představu, na které budou moci stavět v jejich budoucím vzdělávání. Dalším cílem bylo ukázat způsob, jak lze trávit volný čas – vyplnit jej bádáním a objevováním. Neméně důležitým cílem bylo učit žáky spolupracovat při vytváření funkčního předmětu.