Kalendář akcí

PŘEDŠKOLÁCI

Vzdělávací program s prvky Začít spolu

 

Třída:          20 dětí (5 – 7 let)

Prostory:    objekt MČ Praha 16, nám. Osvoboditelů 1368, Praha Radotín

Provoz:       celodenní 7.00 – 17.30 hodin, celoměsíční

Výuku zajišťují : vedoucí pedagog Šárka Peerová,  rodilý mluvčí David Glynn, asistent pedagoga Eva Sedláková

Třída předškoláků je určena dětem, které mají poslední rok před zahájením povinné 

školní docházky. Činnosti jsou organizované tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby pracovaly ve vlastním tempu a hlavně aby se zapojovaly do organizace/plánování činností. Cílem je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do 1. ročníku, přistupovat ke každému dítěti individuálně, vést děti k samostatnosti, posilování sebevědomí, sebeovládání a rozvíjet mezi dětmi prosociání chování (vytváření příjemné atmosféry, přátelských vztahů, ohleduplnosti a spolupráce).