Kalendář akcí

Odborně zaměřená tématická setkávání ZŠ

Odborně zaměřená tématická setkávání ZŠ

Připravujeme...

Otevřená diskuse: jazyková podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ 

 

4. června 2020

Beseda s rodiči žáků - Jak překonat odlišnosti

čas:  od 17.00 do 19.00 hod

Beseda