Kalendář akcí

Odborně zaměřená tématická setkávání MŠ

Název setkání: 

Beseda s rodičí: "Jak překonat odlišnosti v MŠ"

24. listopada 2020

čas:  od 16.00 do 18.00 hod

 

 

Název setkání: 

Otevřená diskuze o životě cizojazyčných rodin MŠ

Datum a čas konání setkání datum: 6. 10. 2020 čas: 10:00 - 12:00

Cíl:

aktivity v MŠ Petrklíč pro žáky s OMJ integrace žáků s OMJ do tříd MŠ Petrklíč komunitní život cizojazyčných rodin s dětmi na Praze 16

Tematické zaměření aktivity:

komunitní aktivity MŠ Petrklíč pro cizojazyčné rodiny vzdělávání a integrace žáků s OMJ do tříd MŠ Petrklíč možnosti podpory a pomoci pro cizojazyčné rodiny na Praze 16