Kalendář akcí

O nás

Vítejte v Petrklíči

Kdo je Petrklíč a jaké jsou naše hlavní hodnoty, které Vám nabízíme?

Ve školním roce 2007/08 byla otevřena Soukromá mateřská škola Petrklíč jako školská právnická osoba, která navazuje na obdobné zařízení z minulých let (Centrum pro děti a rodinu Petrklíč). Jejím zřizovatelem je občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč).

Hlavní budova školky se nachází v centru Radotína. Děti mají možnost využívat vlastní tělocvičnu, keramickou a výtvarnou dílnu, pracovní dílnu pro kutily i venkovní prostory se sportovním hřištěm, pískovištěm, průlezkami a letními bazénky. Od roku 2011, kdy jsme otevřeli nové prostory nedaleko MŠ (vedle KS U Koruny v Radotíně) pravidelně děti dochází do rozlehlé zahrady a poznávají nedotčenou přírodu.

Soukromou mateřskou školu Petrklíč navštěvuje celkem 75 dětí ve třech třídách s možností integrace znevýhodněných dětí. Výuku zajišťují vždy 2 pedagogové, 1 asistent pedagoga, případně 1 asistent integrace. Dále provozujeme  "Centrum pro předškolní děti Broučci" - (Zahradní třída), které se nachází v nových krásných prostorách s velikou zahradou. Jedná se o jednu třídu s 15 dětmi, která je určena pro děti předškolního věku (od 3 do 6 let).

  

Naše hodnoty:

  • KDO POSKYTUJE VZDĚLÁNÍ NAŠIM DĚTEM. V Soukromé MŠ Petrklíč investujeme hlavně do kvalitních pedagogů! Zaměřujeme se odborníky, kteří respektují potřeby různých typů osobností našich dětí v každodenní práci s nimi. Jsme si vědomi toho, že vytvořením pozitivního vztahu dítěte k pedagogovi, k nové autoritě v životě dítěte, mu pomůžeme snadněji vstoupit do školního zařízení a společnosti jako takové. Cílem je rozvíjet sebeúctu dětí a budovat emočně stabilní osobnost. V Soukromé MŠ Petrklíč jsou zastoupeny odborníci od mladé generace (právě vystudování VŠ pedagogové) až po starší pedagogy s dlouholetou praxí v předškolním zařízení. Všichni pedagogové se v průběhu každého roku účastní odborných přednášek a někteří se průběžně i nadále vzdělávají.

  • RODINA, pro dítě nejbezpečnější prostředí. Účast rodiny v mateřské škole je velice důležitá, protože pouze v bezpečném prostředí se člověk může plně rozvíjet a soustředit. V Petrklíči nevstupuje do školky pouze dítě, ale rodič s dítětem. Dáváme tím najevo dítěti, že hranice bezpečného světa nekončí za dveřmi domova, ale i v kolektivu jeho vrstevníků a nových autorit. Snažíme se vytvořit takovou nabídku volnočasových aktivit, která osloví i naše nejzkušenější členy rodiny, tedy naše babičky a dědečky. Zároveň jim umožňujeme pravidelné konzultace s psychoterapeutem.
  • VŠESTRANNÉ ZAMĚŘENÍ VÝUKY. Osobnost dítěte v předškolním věku si vytváří své názory a hledá svůj cíl zájmu, proto jsme šli cestou vytvoření takového vzdělávacího programu, který naplní základní potřeby dítěte daného věku a který mu zároveň usnadní vstup do další etapy dnešního vzdělávacího systému. Petrklíč nabízí všestrannou výuku - součástí programu pro všechny děti jsou muzikoterapeutické hodiny, flétnička, environmentální výuka, dílna pro kutily, keramika, anglický jazyk, sportovní program ve vlastní tělocvičně a golfové dopoledne - to vše pod vedením specializovaných odborníků.
  • INTEGRACE. Začleněním dětí se zdravotním znevýhodněním mezi děti zdravé posilujeme nejen jejich sebevědomí, ctižádost a sociálně adaptační schopnosti, ale také pomáháme vytvářet nezkreslený obraz o lidech se zdravotním handicapem, který budou jejich spolužáci mít až do dospělosti. Nezapomínáme ani na rodiče integrovaných dětí, kterým poskytujeme odbornou podporu a pomáháme odstranit společenskou izolovanost, nadměrnou psychickou a fyzickou zátěž.

Je krásné být u toho a vidět přirozené propojování různých generací a světů!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva