Kalendář akcí

Naše cíle a poslání

Ve většině předškolních zařízeních slýcháváme, že hlavním cílem je nabídnout dětem kvalitní a pestrou výuku a volnočasové aktivity. V tom není Petrklíč vyjímkou... Co se ale snažíme navíc dát dětem a celým rodinám?

Hlavní myšlenkou je zkoumat, řešit nebo se podílet na řešení problémů, týkajícího se dětí a rodiny. K tomu zajišťujeme a doporučujeme vhodná opatření. Vzdělávání dětí jde ruku v ruce se správně fungující rodinou.

Jsme si vědomi toho, že děti v předškolním věku procházejí jedním z nejcitlivějších období ve svém vývoji. Obdobím utváření osobnosti, obdobím socializace dítěte do společnosti jeho vrstevníků, obdobím, kdy se dítě odpoutává od rodiče, jakožto přirozené autority a poznává nové „dospěláky“ - nové role ve společnosti, obdobím, kdy se utváří vědomí vlastní identity, což je velice důležité pro pozdější zdravé sebevědomí dítěte.

V Petrklíči chceme dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další zdravý vývoj.

 • Učení hrou a prožitkem
 • Rozvíjení pohybových dovedností
 • Rozvíjení jazykových dovedností
 • Dle potřeby individuální vzdělávací plán
 • Aktivní účast rodičů a prarodičů jako partnerů
 • Integrace dětí s handicapem

K tomu, aby to takto krásně fungovalo, je zapotřebí mít kolem sebe tým kvalitních lidí - nejen pedagogů, ale i rodičů a dalších z odborné veřejnosti.

Naše principy:

 • Společně si nastavujeme pravidla a respektujeme je.
 • Jsme otevření k novým nápadům a podnětům od rodičů, dětí a kolegů v Petrklíči.
 • Vytváříme příjemnou, rodinnou atmosféru.
 • Respektujeme se navzájem – každý jsme jiný a zároveň každý má stejná práva.
 • Snažíme se být přírodě blíž, necháme se jí inspirovat a chráníme ji.

Bezpečné prostředí je takové, kde jsou přátelské vztahy mezi lidmi (dětmi ve třídě, pedagogy, rodinou), kde panuje vzájemná důvěra a soudržnost. A právě takové prostředí chceme v Petrklíči nabízet a rozvíjet.