Kalendář akcí

Naše cíle a poslání

Ve většině předškolních zařízeních slýcháváme, že hlavním cílem je nabídnout dětem kvalitní a pestrou výuku a volnočasové aktivity. V tom není Petrklíč vyjímkou... Co se ale snažíme navíc dát dětem a celým rodinám?

Hlavní myšlenkou je zkoumat, řešit nebo se podílet na řešení problémů, týkajícího se dětí a rodiny. K tomu zajišťujeme a doporučujeme vhodná opatření. Vzdělávání dětí jde ruku v ruce se správně fungující rodinou.

Jsme si vědomi toho, že děti v předškolním věku procházejí jedním z nejcitlivějších období ve svém vývoji. Obdobím utváření osobnosti, obdobím socializace dítěte do společnosti jeho vrstevníků, obdobím, kdy se dítě odpoutává od rodiče, jakožto přirozené autority a poznává nové „dospěláky“ - nové role ve společnosti, obdobím, kdy se utváří vědomí vlastní identity, což je velice důležité pro pozdější zdravé sebevědomí dítěte.

V Petrklíči chceme dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další zdravý vývoj.

 • Učení hrou a prožitkem
 • Rozvíjení pohybových dovedností
 • Rozvíjení jazykových dovedností
 • Dle potřeby individuální vzdělávací plán
 • Aktivní účast rodičů a prarodičů jako partnerů
 • Integrace dětí s handicapem

K tomu, aby to takto krásně fungovalo, je zapotřebí mít kolem sebe tým kvalitních lidí - nejen pedagogů, ale i rodičů a dalších z odborné veřejnosti.

Naše principy:

 • Společně si nastavujeme pravidla a respektujeme je.
 • Jsme otevření k novým nápadům a podnětům od rodičů, dětí a kolegů v Petrklíči.
 • Vytváříme příjemnou, rodinnou atmosféru.
 • Respektujeme se navzájem – každý jsme jiný a zároveň každý má stejná práva.
 • Snažíme se být přírodě blíž, necháme se jí inspirovat a chráníme ji.

Bezpečné prostředí je takové, kde jsou přátelské vztahy mezi lidmi (dětmi ve třídě, pedagogy, rodinou), kde panuje vzájemná důvěra a soudržnost. A právě takové prostředí chceme v Petrklíči nabízet a rozvíjet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Mauris scelerisque et est non faucibus. Mauris dolor erat, maximus eget ante vel, ullamcorper molestie justo. Nulla luctus maximus magna ut varius. Maecenas eros velit

Celá zpráva