Kalendář akcí

Metody výuky

Využíváme metody alternativní pedagogiky - vyučování má pravidelný a pro děti přehledný rytmus a řád – každý den začíná ranním kruhem, následuje blok (vždy inspirovaný nějakým dlouhodobějším tématem), kdy se všechny děti budou učit číst, psát, počítat....dále budou děti pracovat v centrech aktivit (čtení, psaní, objevů, výtvarný ateliér, hudební...) – práce v centrech aktivit by měla být maximálně samostatná  - pedagog zde působí jako pomocník, vyučování ukončíme hodnotícím kruhem

·         Projektové vyučování

·         Kooperativní výuka

·         Matematika podle prof. Hejného– děti, které se učí touto metodou, jsou schopny dobře používat to, co se naučí v praxi  - naučí se logicky uvažovat

·         Podpora čtenářství„čtenářské dílny“ – čtení s porozuměním, ilustrování příběhů, vymýšlení vlastních příběhů apod.

·         Zkoumání světa kolem nás – děti objevují svět a vnímají ho v souvislostech. To, co si děti vyzkouší a na co si samy přijdou je pro ně nejcennější

·         Práce s chybou– udělat chybu není špatné, důležité je se něco nového naučit

·         Prožitkové učení– pokud si dítě něco prožije, zažije, lépe si to zapamatuje. Tomu mohou napomoci např. výjezdy do divadel, na výstavy, do muzeí, do přírody... Nejlépe si zapamatujeme to, co opravdu prožijeme– nejlépe všemi smysly, protože každý máme jiný druh paměti – sluchovou, zrakovou, pohybovou, hmatovou, čichovou

·         Činnostní učení- využití hry, jako přirozené formy učení

·         Práce ve dvojicích, ve skupinkách - vrstevnické učení – žáci se učí od sebe navzájem a v učení se podporují, obohacují  - ty děti, které učenou látku již dobře umí, si ji tímto způsobem dobře upevní

·         Respektování individuálních vzdělávacích potřebdětí

·         Inspirace alternativními pedagogickými směry  - využívání názorných pomůcek z pedagogiky montessori

·         Radost z učení– jako jeden z předpokladů efektivního učení, společné hledání  způsobů výuky, které budou  dětem vyhovovat, budou pro děti přirozené, motivující, inspirující

·         Domácí úkoly– slouží především pro informaci rodičům, a dále jako jakási forma zodpovědnosti – kdy si dítě má zapamatovat, že má nějakou povinnost. Úkoly děti budou dostávat jen některé dny v týdnu

·         Děti se učí hodnotit svou práci, uvědomují si, co už umí a co je ještě třeba zlepšit...

                         Do nového školního roku přejeme všem dostatek radosti a motivace