Kalendář akcí

Informace k zápisu

ZÁPIS do Soukromé mateřské školy Petrklíč pro školní rok 2021/2022 se koná dle § 34 školského zákona

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy

 

Termín zápisu: od 3. května 2021 do 14. května 2021 distanční formou bez osobní účasti

Způsob podání žádosti: - do datové schránky školy (h87hd43)

                                          - poštou

                                          - e-mailem s elektronickým podpisem (centrum@petrklic.net)

                                          - osobním podánám ve školce (za dodržení všech mimořádných platných opatření) 

 

Co je třeba k zápisu: - vyplněná žádost o přijetí dítěte

                                     - kopie rodného listu

                                     - Evidenční list (doložení řádného očkování dítěte)

                                     - GDPR