Kalendář akcí

BROUČCI

Od ledna 2015 čtvrtá třída v rámci Soukromé mateřské školy Petrklíč  (mimo objekt)

 

Prostory: Náměstí Osvoboditelů 6, Praha-Radotín /vedle kulturního střediska U Koruny

Třída: 15 dětí, 3 – 6 let  docházka: celotýdenní (pondělí – pátek 8.00-16.00 hodin)

Zázemí: zahrada,  TÝPÍ, vybavený přístřešek, zázemí třídičky v rámci zahrady, kde se dá topit v kamínkách, možnost využívání prostor v Soukromé MŠ Petrklíč (dílna, tělocvična).

Výuku zajišťují : vedoucí pedagog Markéta Janoušková, pedagog Larysa Vursta, průvodce David Beitl, průvodce

                             Eva Bíchová

Forma vzdělávání respektuje principy lesních mateřských škol, kdy děti tráví většinu času venku. Hlavní pilíře jsou ekologie, podpora místního komunitního života, návrat k tradicím. Cílem je přirozeně vést děti k úctě, respektu k živé i neživé přírodě a k šetrnému, účelnému využití prostředků (principy udržitelného rozvoje) -  místo propojení dětí, rodičů, pedagogů ale i seniorů a veřejnosti.