Kalendář akcí

Běžný den v Petrklíčku

7.00 - 8.30

přivítání v Petrklíči - ranní zastavení s rodiči,  ranní spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi

8.30 - 9.00

hygiena, svačina

9.00 - 10.00

hra, řízená činnost, tvořivé,  hudební a sportovní aktivity

10.00 - 11.30

pobyt venku, sportovní činnosti, procházky, hry na zahradě, hry na písku

11.50 - 12.20

hygiena, oběd

12.00 - 12.30

vyzvedávání dětí, které jdou po obědě

12.30 - 14.30

odpočinek, spánek (poslech pohádky, prohlížení knih, klidové činnosti)

14.30 - 16.30

svačina, odpolední aktivity (skupinové i individuální činnosti), pobyt venku, zájmové kroužky

vyzvedávání dětí

16. 30 - 17.30

děti se předávají do třídy Sluníčka

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí.