Kalendář akcí

Běžný den u Sluníček

7.00 - 8.30 - přivítání v Petrklíči - ranní zastavení s rodiči,  ranní spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi

8.30 - 9.00 - cvičení v tělocvičně

9.00 - 9.20 - hygiena, svačina

9.20 - 10.00 - ranní kruh, seznámení s programem dne, výběr činností - řízená a částečně řízená činnost

10.00 - 10.15 - úklid, příprava na pobyt venku

10.15 - 12.00 -  pobyt venku - sportovní činnosti, procházky, hry na zahradě, hry na písku

12.00 - 12.20 - hygiena, hodnotící kruh

12.20 - 12.45 - oběd a vyzvedávání dětí, které jdou po obědě

12.45 - 14.30 - odpočinek, spánek (poslech pohádky, prohlížení knih, klidové činnosti)

14.30 - 17.30 - svačina, odpolední aktivity (skupinové i individuální činnosti), pobyt venku, zájmové kroužky

vyzvedávání dětí


Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí.