Kalendář akcí

Běžný den u Předškoláků

7.00 - 9.00

přivítání v Petrklíči - ranní zastavení s rodiči,  ranní spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi

9.00 - 9.30

společné cvičení v tělocvičně - každodenní protažení

9.30 - 9.45

hygiena, svačina

9.45 - 10.30

společný kruh, seznámení s programem dne, výběr činnosti - řízená nebo částečně řízená

10.30 - 10.45

úklid, příprava na pobyt venku

10.45 - 12.30

pobyt venku - sportovní činnosti, procházky, hry na zahradě, hry na písku

12.30 - 12.45

hygiena, hodnotící kruh

12.45 - 13.20

 oběd

13.00 - 13.30

vyzvedávání dětí, které jdou po obědě

13.20 - 14.30

odpočinek - poslech pohádky, prohlížení knih, stolní hry

14.30 - 14.45

 svačina

14.45 - 17.30

odpolední aktivity - skupinové nebo individuální činnosti, pobyt venku, zájmové kroužky

vyzvedávání dětí

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí.