Kalendář akcí

3. týden - Tajemství pokladu.

V týdnu od 23. 7. do 27. 7. 2018 bude hlavním tématem příměstského tábora „Tajemství pokladu“.

S dětmi se budeme scházet na zahradě u Broučků, s jejímiž poklady se budeme postupně seznamovat a objevovat je, budeme si také všímat darů blízkého lesa, řeky i přírody v jejím okolí. Co nám dává příroda? Co dáváme my jí? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi formou pozorování a zkoumání všemi smysly za pomoci her, které podpoří rozvoj dětské kreativity i vzájemnou spolupráci a podporu, kdy bude třeba vzájemně se semknout vůči hře samotné. Naučíme se jógovou mantru Óm, díky které se naladíme na přítomný okamžik, budeme zpívat, tancovat, rytmizovat za zvuků šamanského bubnu. Budeme se učit číst v mapách, vytvoříme si mapu kouzelné zahrady, budeme tvořit z přírodnin, naučíme se základy Morseovy abecedy a vázání uzlů, budeme pracovat s nářadím, „vařit“ v blátivé kuchyňce a hlavně se společně bavit a užívat si letních dnů. Získané zkušenosti a dovednosti využijeme při vyvrcholení společného týdne, kterým bude hledání tajemného pokladu. Podaří se nám ho nalézt? Věříme, že ano!

poklad foto