Kalendář akcí

1. týden - Na cestě za blýskavým prasátkem.

Na cestě za blýskavým prasátkem

Za pomoci metod a technik dramatické výchovy se seznámíme s příběhem o lásce, odhodlání, nebezpečí, přátelství a domově. Vydáme se s Chrochtíkem a Kvikalkou za blýskavým prasátkem. Možná na konci napínavé cesty objevíme i své vlastní.

Pondělí  - Seznámíme se nejen s hlavními hrdiny příběhu, ale především s ostatními kamarády. Cíle: Seznámení s hlavními hrdiny, uvedení do příběhu. Rozvoj schopnosti spolupráce. Seznámení s technikou narativní pantomima, rozehrané živé obrazy a s metodou hra v roli. Činnosti: Úvodní motivace, seznámení. Narativní pantomima. Společné tvoření vesničky. Rozehrané živé obrazy (jak se žije Chrochtíkovi a Kvikalce ve vesničce). Skupinová role (rozhodnutí vydat se na cestu).  Individuálně – výroba masek prasátek, malování vesničky, zvířátek.

Úterý – Cesta začíná…. Cíle: Přiblížit dětem časové i logické posloupnosti dějů. Seznámení se s metodou zrcadlení. Upevnění si metody skupinové role. Rozvoj schopnosti spolupráce. Překonávání strachu při zdolávání překážkové dráhy. Činnosti: Zrcadlení – prasátka se chystají na cestu, co si s sebou vezmou? Práce ve skupinkách – dějová posloupnost. Vydáváme se na cestu – překážková dráha. Hra v roli – setkání se se sovou.  Individuálně: výroba sovy, dějové posloupnosti, stavění překážkové dráhy pro figurky (autíčka).

Středa – Cesta z lesa do města  - CELODENNÍ VÝLET Cíle: Osvojení si poznatků v péči o své okolí. Uvědomění si, že některé činnosti mohou životní prostředí zlepšovat, ale také ničit. Upevnění si techniky živé obrazy. Upevnění si techniky narativní pantomima. Rozvoj verbálních a neverbálních komunikativních dovedností. Rozvoj schopnosti orientace v prostoru. Činnosti: Škatulata,batulata. Zastavené živé obrazy – Chtrochtíks Kvikalkou v lese. Učíme se třídit odpad.

Čtvrtek – Cesta městem Cíle: Rozvoj sluchového vnímání a schopnosti rozlišovat zvuky. Seznámení s technikou zvukové koláže. Osvojení si základních pravidel rozhovoru, umět naslouchat druhým. Upevnění si metody hra v roli. Činnosti: Pohybová hra – navození hustého provozu. Zvuková koláž – předvádíme zvuky města. Chrochtík hledá Kvikalku – rozeznávání zvuků. Společná improvizace. Individuálně: výroba města.

Pátek – Cesta z města. Návrat domů. Cíle: Pokusit se vyjádřit svůj názor a zároveň vnímat názory ostatních, umět se samostatně rozhodnout. Mít povědomí o nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat. Rozvoj schopnosti reflektovat prožité. Společně vytvořit mapu putování Chrochtíka a Kvikalky. Činnosti: Zvuková koláž deště. Setkání s pohádkovým vlkem – jak se vyhnout nebezpečí. Závěrečné překvapení. Spoelečné tvoření mapy. Společné rozloučení. Celý týden se budeme snažit převážnou většinu činností provádět venku na zahradě, v lese, u řeky…    

Prasatko