leden
2022
< >
po út st čt so ne
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Zápis do ZŠ

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Formulář žádosti o přijetí naleznete v dokumentech.

Prohlídka školy kdykoliv po dohodě s ředitelkou (dle aktuální situace).

Podle vyhlášky č.197/2016 Sb. § 3a ředitelka školy vyhlašuje zápis do ZŠ Petrklíč.

Termín  zápisu do ZŠ Petrklíč:  čtvrtek 8. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hodin (elektronicky nebo osobně dle aktuální situace)

Náhradní termín zápisu do ZŠ Petrklíč:      čtvrtek 22. dubna. 2021      od 14:00 do 17:00 hodin

Kritéria pro přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

 • Motivační rozhovor rodiny a školy o očekáváních rodičů, potřebách dítěte a soulad s filosofií školy
 • Znalost prostředí  a filosofie školy
 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky 

Počet volných míst pro školní rok 2021/2022 :10 - 15 dětí.

Výsledky budou zveřejněny 30. dubna 2021.

Co s sebou k zápisu

 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
 • Rodný list dítěte
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce uvedeného v žádosti o přijetí dítěte.·      
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházkY
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • U dětí s odkladem školní docházky Rozhodnutí o odkladu školní docházky

Průběh zápisů

 • Zapojení dítěte do aktivit v malé skupině formou speciálně-pedagogického kruhového tréninku, pod vedením učitelky a speciálního pedagoga, logopeda-surdopeda ·         ​
 • Ověřování výsledků dosažení školní zralosti a připravenosti dítěte na povinnou školní docházku formou speciálně pedagogické diagnostiky.

Postup při odkladu

 • Jako zákonný zástupce můžete písemně požádat o odklad povinné školní docházky, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 2021 .         
 • Žádost o odklad školní docházky musí být doložena posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. ·      
 • Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok.                                                   

Školné

 • Dítě bude přijato na základě podpisu smlouvy o vzdělávání v ZŠ Petrklíč a složením zálohy na školné ve výši 5.000 Kč, která je v případě nenastoupení dítěte do ZŠ nevratná.   ·        
 • Kurz plavání
 • Kurz bruslení
 • Kurz lyžování
 • Škola v přírodě
 • Příměstské tábory a další akce nad rámec výuky                                                 

Stravování

 • Dovoz obědů z MŠ Radotín ·        
 • Stravné činí 55 Kč za oběd. ·        
 • Ve škole je možno objednat oběd nebo odcházet před obědem.