Bohuslava Zemanová

zástupkyně ředitelky MŠ a ZŠ Petrklíč
pedagog BERUŠKY a PETRKLÍČEK
tel.: 732 520 049

V Petrklíči jsem 10 let a moje pozice je učitelka a zástupkyně ředitelky. Přivedly mě sem moje děti, které tehdy docházely do Petrklíče na odpolední kroužky a já si to tu zamilovala. Co se týče mé práce, občas mě vyčerpává velké množství papírování a různé dokumentace. Nabíjí mě přítomnost dětí a jejich fantazie. Cítím se moc dobře i v našem týmu, který je inspirující a máme se prostě rádi!:) A kdo jsem? Jsem především žena, matka a partnerka. Můj život naplňuje rodina, ochotnické divadlo, tanec, příroda, zdravé jídlo a vše okolo toho. Petrklíči přeji hlavně jistotu, pohodu a nalezení řešení pro jakoukoli situaci.

Bohunka 

Bohunka